DAI'yı uygulamaya hazırlanma

Video işlerinize Ad Manager Dinamik Reklam Ekleme (DAI) özelliğini eklemeden önce aşağıdaki sistem, teknoloji ve cihaz/platform kategorizasyonlarının hâlihazırda sağlanmış olduğundan emin olmanız gerekir. Bunlardan bazılarını zaten geleneksel video reklamcılığı faaliyetleriniz için kullanıyor olabilirsiniz, diğerleri ise DAI'ya özeldir ve ek uygulama gerektirir.

Aşağıdaki sistemler hâlihazırda sağlanmış olmalıdır:

  • Ad Manager reklam sunucusu: Video envanterinizi ve kampanyalarınızı yöneten reklamcılık aracı.
  • İçerik yayınlama ağı (CDN): HLS URL çıkışları ile dijital içeriğinizin tamamına yönelik kaynak sunucu.
  • İçerik yönetimi sistemi (CMS): Dijital içeriğinize yönelik meta verileri korur ve bir MRSS özet akışı çıkışı sağlar.*

 * CMS, canlı doğrusal için isteğe bağlı, ancak talebe bağlı video için gereklidir.

Ek olarak, aşağıdaki teknolojiler uygulanmalıdır:

Teknoloji Açıklama

Ekleyici

Bu teknoloji SCTE-104 bilgilerini alır ve reklam aralarına yer açmak için işaret çıkışı ve işaret girişini kullanarak içeriği keser. Bu, reklam yanıtının geleneksel video reklam yayınında bir reklam yayınlayabilmesi için oynatıcıya içeriği ne zaman duraklatacağını bildirmesini sağlar. Para kazanma fırsatları yoksa ekleyici, içeriği kodlayıcıya/kod dönüştürücüye beslemeye devam eder.

Kodlayıcı/kod dönüştürücü   

Bu teknolojinin iki özel işlevi vardır:

  1. Kodlayıcı teknolojisi, analog biçimli içeriği alıp dijital biçimli içeriğe dönüştürür. Bu işlem tamamlandıktan sonra, kod dönüştürücü yeni dijital içeriği alıp tek dijital biçimden birden fazla biçime veya varyanta dönüştürür. Her bir varyant, gösterileceği ekranla eşleşmek üzere farklı bir akış kalitesine sahip olduğundan bu önemlidir. Bu yöntem, dijital video ve reklam öğesi kod dönüştürmeye yönelik en iyi sektör uygulamalarından biri olduğundan tanıdık gelebilir.
  2. Kod dönüştürücü, SCTE-35 verilerini varyantlarla oluşturur ve gönderir. Bu varyantlar, ne zaman reklam arası olacağını ve ilgili içerik parçasında kaç reklam arası görünmesi gerektiğini belirler.

Paketleyici

Kod dönüştürücü varyantları ve SCTE-35 verilerini oluşturduktan sonra paketleyici tek bir sürekli akış halindeki her bir varyant akışını alıp bunları birden çok aktarım akışına (.ts) ve oynatıcı tarafından okunacak, her bir akışı ve reklam aralarını açıklayan bir SCTE-35 manifest metin dosyasına dönüştürür. Ayrıca gerekirse güvenlik amacıyla aktarım akışlarını şifreler. Ardından paketleyici, aktarım içerik akışlarını CDN'nin içine yerleştirir.

Paketleyici tek başına bir teknoloji çözümü olmasına rağmen zaman zaman kodlayıcının/kod dönüştürücünün bir parçası olarak sunulabilir.

 Ekleyici, kodlayıcı/kod dönüştürücü ve paketleyici teknolojileri genellikle tümünün bir arada bulunduğu paketler halinde sunulur.

İçerik sağlayıcılarla çalışmaya ilişkin ek gereksinimleri inceleyin

Analog içeriği, IP etkin cihazlarda yayınlanabilen dijital bir biçime dönüştürmek için aşağıdakileri anlamanız ve uygulamanız gerekir:

Otomasyon sistemi: İçerik sağlayıcı, içerik dahilindeki para kazanma fırsatlarını yönetmek üzere bir otomasyon sistemi kullanır. Bu, Dijital Hak Yönetimi (DRM) araçlarını kullanarak iş kuralları yazmaya benzer. Para kazanma fırsatları varsa bu bilgiler SCTE-104 üzerinden meta veri (işaret çıkışı ve işaret girişi) olarak aktarılır ve reklam arası fırsatlarını tanımlar (reklam yanıtına benzer şekilde).

Ekleyicinizi bağlamak ve para kazanma fırsatları (reklam araları) eklemek üzere içerik sağlayıcının iş kurallarını öğrenerek içeriğin ne zaman ve nereden "kesileceğini" anlamak için içerik sağlayıcıyla birlikte çalışmanız gerekir.

Kablo Telekomünikasyon Mühendisleri Birliği (SCTE), kablo sektöründe IAB'ye karşılık gelmektedir.

Bu birliğin tüm standartlar listesine göz atın.

Cihaz/platform kategorizasyonlarını hazırlama

Bu sistem ve teknolojilerin yanı sıra, video dağıtım ayak izinizi ve video oynatıcı ayak izinizi sağlamanız gerekir. Bunlar, video ağınızı destekleyen tüm cihaz/platform kombinasyonlara göre tüm cihaz/platform kombinasyonları ve oynatıcıları kategorizasyonlardır.

Başlamadan önce dikkate alınabilecek ek öneriler

DAI'yı uygulamadan önce aşağıdaki teknolojileri uygulamanız önemle tavsiye edilir.

Teknoloji Açıklama

Yerleşim Fırsatı Bilgi Sistemi (POIS)

Bu gerekli bir teknoloji olmasa da içeriğinizdeki iki öğeyi doğruladığından önemle tavsiye edilir:

  1. Otomasyon sisteminden gelen bilgilerin doğru olmasını sağlar. Örneğin, reklam arasının geçerli olup olmadığı ve ne içerdiği.
  2. Kod dönüştürücünün içerik dahilinde "net" kesme işlemleri yapmasını sağlar. Örneğin, ilk reklam arası dört adet 0:30'luk reklam alanı içeren 2 dakikalık bir aradan oluşur. Bu, geleneksel video reklam yayınındaki Ticari Ara Modeli (CBP) işleviyle eşdeğerdir.

Bu onaylar, SCTE 130-5 aracılığıyla POIS'den kod dönüştürücüye gönderilir. POIS sistemi, otomasyon sistemlerine bağlı olan doğrusal satış ekibi Sipariş Yönetim Sistemi'ne (OMS) bağlanır.

Bu teknoloji yüklenmezse video içeriğinden reklam arasına işaret çıkışı ve işaret girişi geçişlerinin son kullanıcıya kopuk görünmesi riski doğar. Yerel reklamın içeriği veya ulusal reklamı döndürürken birkaç saniyesinin hızla kesildiğini daha önce televizyon yayınında görmüş olabilirsiniz. POIS olmadığından kod dönüştürme işlemi sırasında net bir kesme işlemi yapılamıyordu.

Dijital Hak Yönetimi
(DRM)

Bu teknoloji yalnızca dijital içeriğinizi şifreliyorsanız gereklidir.

Video görüntüleme modeliniz ile sendikasyon işlemleri yaptığınız içerik türü, bunun gerekli olup olmadığını belirleyebilir. Örneğin, kullanıcıların içeriğinizi görüntülemek için kimlik doğrulaması yapmak zorunda olması.

İçeriğinizi şifreliyorsanız DRM zorunludur. Bu, paketleme adımı sırasında paketleyiciye şifreleme anahtarları sağlar ve içerik son kullanıcı tarafından istendiğinde bu anahtarı doğrular. Her iki anahtar da onaylanırsa cihaza içeriği oynatması için yetki verilir.

 
DAI altyapınızı desteklemeye yönelik personel önerilerini inceleyin

DAI'yı desteklemek için gereken iki ayrı çalışma ekibi vardır. Mevcut reklam işlemleri ekibiniz tamamlanan çözümünüzü nihayetinde destekleyebilecek olsa da aşağıda hazırlık aşamasında dikkate alabileceğiniz bazı noktalar verilmiştir:

  • Video teknolojisini doğru şekilde yönetebilmek için öğrenilmesi gereken yöntemler, uyarılar, dikkat edilecek noktalar ve ayrıntılar bulunur. Televizyon alanında deneyimli, canlı doğrusal veya talebe bağlı video altyapısını değerlendirme, ayarlama ve yönetme konusunda uzman personel işe alın veya dış kaynak kullanın.
  • İçeriğinizden para kazanmak için bir plan yapın ve DAI altyapınızı oluşturma, dağıtma ve yönetme stratejinizi belirlerken geleneksel video reklam yayınlama çözümlerini kullanın.
 

Gereksinim kontrol listesi


İster canlı doğrusal ister talebe bağlı video için reklam uyguluyor olun, tüm DAI çözümleri için aşağıdakiler gereklidir:

Buna ek olarak, her bir çözüm türüne yönelik gereksinimler aşağıda listelenmiştir.

 

Özel canlı doğrusal gereksinimleri


Özel talebe bağlı video gereksinimleri


DAI'ya yönelik bu ilk gereksinimler yerine getirildikten sonra, başlamak için Google hesap ekibinizle iletişime geçin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?