Kontrola zobrazování reklam v mobilních aplikacích

Kontrola reklam, které se zobrazují ve vaší mobilní aplikaci

Můžete se podívat, které reklamy jsou vhodné k zobrazení v obsahu vaší mobilní aplikace, a udělat si tak lepší představu o procesu výběru reklam ve službě Google Ad Manager, případně odstranit problémy související se zobrazováním reklam. K zobrazení žádosti o reklamu a podrobností o zobrazování stačí jednoduše připojit zařízení. Podrobnosti můžete sdílet s dalšími uživateli v síti.

Níže jsou běžné dotazy, na které lze získat odpověď pomocí nástrojů pro zobrazování ve službě Ad Manager:

 • Které reklamy se na stránce zobrazily?
 • Proč se zobrazily zrovna tyto reklamy, a ne nějaké jiné?
 • Jsou řádkové položky a kreativy nakonfigurovány správně?
 • Proč řádková položka zaostává za plánem nebo se vůbec nezobrazuje?

Začínáme

Abyste v mobilní aplikaci mohli zkontrolovat zobrazování, musíte nejdříve propojit mobilní zařízení se službou Ad Manager a zahájit kontrolu. Následně otevřete Ad Manager a prohlédněte si podrobnosti z propojené mobilní aplikace.

Zahájení kontroly v mobilní aplikaci

 1. Na mobilním zařízení otevřete mobilní aplikaci a najděte reklamu zobrazenou z vaší sítě Ad Manager.
 2. Podržením reklamy dvěma prsty otevřete nabídku ladění.

  Dejte pozor, abyste na kreativu neklepli několikrát. Náhodná kliknutí by mohla být považována za neplatnou aktivitu.

  Co když u kreativy ladicí gesto nefunguje?
  Některé kreativy, například vlastní nativní reklamy, s ladicím gestem nejsou kompatibilní. Jako alternativu můžete do kódu mobilní aplikace přidat speciální funkci ke spuštění této nabídky v aplikaci. Tuto funkci můžete přidat například ke speciálnímu tlačítku nebo gestu. iOS | Android
 3. V nabídce ladění klepněte na Odstraňování problémů.

  Pokud zobrazování reklam v této mobilní aplikaci na svém mobilním zařízení kontrolujete poprvé, budete se muset přihlásit do služby Ad Manager a potvrdit tak, že jste aktivním uživatelem sítě a máte oprávnění prohlížet si informace o zobrazování. Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla služby Ad Manager a zvolte pro zařízení název, abyste ho ve službě Ad Manager poznali.

Otevření služby Ad Manager k získání podrobností o zobrazování reklam

 1. Na počítači se přihlaste do služby Google Ad Manager.

  Dejte pozor, abyste byli přihlášeni ke stejnému účtu a síti Ad Manager jako na zařízení.

 2. Klikněte na Zobrazování a pak Nástroje pro zobrazování a pak Mobilní aplikace.
 3. V tabulce vyberte zařízení, které jste ve své poslední relaci připojili.

Opětovné načtení reklam v mobilní aplikaci

Když jste zařízení propojili k zahájení kontroly a otevřeli službu Ad Manager, jste připraveni začít shromažďovat podrobnosti o zobrazení reklam. Podrobnosti o reklamách, které byly načteny před provedením výše uvedených kroků, se ve službě Ad Manager nezobrazí.

 1. Na mobilním zařízení znovu načtěte stránku mobilní aplikace nebo aplikaci začněte používat.
 2. Jak se v mobilní aplikaci budou načítat reklamy, budou se ve službě Ad Manager zobrazovat informace o zobrazování.

Kontrola podrobností o zobrazování 

V nástrojích služby Ad Manager pro zobrazování jsou k dispozici informace o jednotlivých žádostech a zobrazených reklamách. Každý řádek na stránce představuje reklamní blok a žádost. Kliknutím na řádek rozbalíte další podrobnosti a poté můžete kliknutím na Simulovat žádost zjistit, proč se zobrazila jiná reklama, než jste očekávali.

Informace o žádostech

 • Div: Uvádí, kde na stránce se reklamní blok zobrazuje, například „nahoře“.
 • Požadované velikosti: Všechny velikosti definované v žádosti o reklamy.
 • Páry klíč–hodnota: Všechny páry klíč–hodnota uvedené v žádosti o reklamy. Úplný seznam zobrazíte kliknutím na zobrazit vše.

Informace o tom, co se zobrazilo

 • Kanál poptávky: Metoda použitá k výběru reklamy, například „Otevřené nabídky“ nebo „Reklamní server“. Další informace
 • Inzerent, objednávka, řádková položka, název a ID kreativy. Kliknutím na ID kreativu otevřete ve službě Ad Manager.
 • Typ řádkové položky
 • Velikost kreativy
 • Typ kreativy

Zablokování reklamy Ad Exchange / AdSense nebo nahlášení problému

Kreativy Ad Exchange / AdSense můžete zablokovat nebo u nich nahlásit možný problém. Klikněte na kartu Podrobnosti kreativy a poté na jednu z následujících možností vedle položky Návrh:

Karta Blokovat kreativu se zobrazí pouze v případě, že máte oprávnění uživatelské role Kontrola a blokování kreativ Ad Exchange.
 • Blokovat reklamu: Zabrání zobrazování kreativy. Zablokované reklamy se budou zobrazovat na kartě Blokováno v Kontrole kreativy.
 • Nahlásit kvůli porušení zásad: Odešle do Googlu kreativu, která by mohla porušovat zásady. Kreativu zkontrolujeme a zašleme vám odpověď s informacemi o tom, co jsme zjistili.

U jiných typů kreativ tato tlačítka nejsou k dispozici, poskytujeme u nich však návrhy dalších kroků.

Sdílení podrobností

Podrobnosti můžete sdílet s uživateli, kteří mají přístup k síti. Umožní vám to snáze ve spolupráci s ostatními najít plán k odstraňování problémů s řádkovými položkami.

 1. Nad podrobnostmi na stránce Odstraňování problémů klikněte na Sdílení této relace.
 2. Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, klikněte na Kopírovat adresu URL.
  Adresa URL se zkopíruje do schránky a budete ji moci vložit na požadované místo.
 3. Odešlete adresu URL uživateli, který má přístup k vaší síti.
  Sdělte uživateli, aby tuto adresu URL vložil do prohlížeče.

Simulace žádostí o reklamy

Ukazuje, která řádková položka by zvítězila, pokud byste o tento reklamní blok požádali znovu. Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, uvidíte proč. Změnou cílení a informací ve značce pak můžete zkusit dosáhnout toho, aby v simulaci zvítězila požadovaná řádková položka.

Když kliknete na Simulovat žádost, spustí služba Ad Manager simulaci a zobrazí podrobnosti uvedené níže. 

Funkce simulování žádosti neuchovává informace o stavu stránky ani serveru. Vyloučení konkurenčních reklam, roadblocky a omezení frekvence proto nebudou odpovídat původní žádosti.

Původní žádost

Tato sekce obsahuje informace o skutečné žádosti o reklamu, kterou jste vybrali na stránce Odstraňování problémů. Zahrnuje následující položky:

 • Podrobnosti žádosti o reklamy: Informace o žádosti a cílení týkající se vítězné řádkové položky.
 • Podrobnosti o vítězné řádkové položce: Podrobnosti o zobrazení vítězné řádkové položky.
 • Zobrazit důvody, proč se řádková položka nezobrazuje: Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte, proč byly vybrány jiné řádkové položky v případech, kdy tato řádková položka byla vhodná. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.

Simulátory

Ukazuje, co by se stalo, pokud byste o tento reklamní blok požádali znovu. 

Podrobnosti žádosti o reklamy

Informace o žádosti a cílení simulované žádosti. Jako výchozí se použije aktuální nastavení.

Vítězná řádková položka 

Podrobnosti o zobrazení řádkové položky, která v simulaci zvítězila.

Vyhledání řádkové položky, u které jste očekávali, že zvítězí

Pokud v simulaci zvítězí neočekávaná řádková položka, můžete pomocí tohoto pole vyhledat řádkovou položku, která podle vás měla zvítězit, a kliknout na Přejít. Zobrazí se vyskakovací okno, v němž budou vlevo podrobnosti o vítězné řádkové položce a vpravo důvody, proč se nezobrazila řádková položka, kterou jste vyhledali. Viz podrobnosti o možných důvodech nezobrazení.

Znovu spustit simulaci

V sekci „Podrobnosti žádosti o reklamy“ můžete změnit informace o cílení a značce a kliknutím na Znovu spustit simulaci zkontrolovat, zda se vítězná řádková položka změní. Pokud se vám podaří najít simulaci, ve které zvítězí požadovaná řádková položka, můžete odpovídajícím způsobem aktualizovat skutečné informace o cílení a značce.

Proč se vítězná řádková položka v simulaci liší od původní vítězné řádkové položky?

Toto chování může mít několik příčin. Zde je několik z nich:

 • Každá spuštěná žádost (skutečná i simulovaná) probíhá dynamicky. Některé věci se proto mezi jednotlivými žádostmi mohou změnit (například doba běhu, cíle, konkurenční řádkové položky apod.).
 • Proces výběru reklamy může vést k tomu, že se v každé žádosti o reklamu zobrazí jiná řádková položka.
 • Simulace bere v úvahu vždy pouze jeden reklamní blok. Pokud je tedy původní vítězná řádková položka součástí žádosti s několika reklamními bloky (například blokování reklam třetích stran), v simulaci nezvítězí.
 • Řádková položka dosáhla svého omezení frekvence.
 • Řádková položka dosáhla svého cíle zobrazování.

Povolení přístupu k zařízením dalším uživatelům (volitelné)

Propojená zařízení jsou ve výchozím nastavení soukromá, což znamená, že je ve službě Ad Manager můžete používat pouze vy. Chcete-li zařízení k odstraňování problémů poskytnout i ostatním uživatelům, můžete ve službě Ad Manager aktualizovat nastavení v sekci Správce.

 1. Ve službě Ad Manager klikněte na Správce a pak Přístup a autorizace a pak Propojená zařízení.
 2. Ve sloupci Viditelnost klikněte na buňku a v rozbalovacím seznamu vyberte možnost Veřejné.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?