Odstraňování problémů se zobrazováním řádkových položek služby Ad Manager

Najděte a vyřešte problémy, které blokují zobrazování řádkových položek

U každé řádkové položky služba Google Ad Manager ukazuje nedávné změny, které mohly mít dopad na zobrazování, a hlavní důvody, proč se řádková položka pro vhodné žádosti o reklamy nezobrazila. Informace o tom, proč se řádková položka nezobrazuje, vám mohou pomoci při odstraňování problémů s neočekávaným chováním.

Pomozte mi odstranit problémy se zobrazováním

Začínáme

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Zobrazování a pak Řádkové položky.
 3. Pomocí filtrů vyhledejte a vyberte řádkovou položku, která se nezobrazuje.
 4. U řádkové položky klikněte na kartu Odstraňování problémů.

Zobrazení nedávných změn, které by mohly mít dopad na zobrazování (Beta) 

V sekci Historie zdraví se ve formě kalendáře o délce 45 dnů zobrazují nedávné změny nastavení řádkové položky, historické prognózy spuštěné pro řádkovou položku a další významné nárůsty nebo poklesy zobrazování. U každého dne je v kalendáři zobrazen historický průběh zobrazování řádkové položky směrem k cíli. V kalendáři je také uvedeno, kdy bylo realizováno první zobrazení. Tato informace může být užitečná, pokud se řádková položka začala zobrazovat později, než jste očekávali.

U každé události v kalendáři můžete kliknutím na Další informace zobrazit vizualizaci nebo kliknutím na Zobrazit historii změn zobrazit konkrétní změny provedené v daný den.

Zjištění, proč se řádková položka nezobrazila

V sekci Příčiny nezobrazení najdete výsečový graf nejčastějších důvodů, kvůli nimž se řádková položka ve vhodných žádostech o reklamy nezobrazila. Nad grafem je odhad počtu žádostí o reklamu, pro které tato řádková položka byla vhodná, ale nebyla vybrána k zobrazení. Hodnota je zaokrouhlena na dvě platné číslice. Informace o příčinách nezobrazení

 • Kliknutím na Zobrazit zobrazené řádkové položky otevřete podrobnosti o vítězných řádkových položkách (dostupné jen u některých příčin nezobrazení).
 • Kliknutím na Spustit odstraňování problémů s reklamními bloky otevřete nástroje služby Ad Manager pro zobrazování, pomocí nichž můžete zjistit, proč se některé reklamy zobrazily, a jiné nikoliv, které řádkové položky by se zobrazily, pokud byste o reklamní blok požádali znovu, a další informace.
 • V rozbalovací nabídce Časové období, které se má zobrazit si můžete prohlédnout příčiny nezobrazení za posledních 7 dní, 24 hodin, 12 hodin, 6 hodin nebo 3 hodiny.

Příčiny nezobrazení lze zjistit také exportováním řádkových položek do tabulky. Odfiltrujte malý počet řádkových položek, jinak by při exportu mohl vypršet časový limit.

Proč je graf příčin nezobrazení prázdný?

 • Řádková položka se vždy zobrazuje. Nejsou proto k dispozici žádné případy nezobrazení, u kterých by bylo možné odstraňovat problémy.
  Řádková položka se zobrazuje podle plánu k dosažení cíle nebo se jedná o standardní řádkovou položku s velmi úzkými kritérii cílení.
 • Řádková položka se za posledních sedm dní vůbec nezobrazila.
  Nástroj posuzuje data z posledních sedmi dní. Zkontrolujte stav řádkové položky, zda se zobrazuje. Řádková položka může mít stav, při kterém se ještě nezobrazuje, nebo může být pozastavena nebo dokončena.
 • K dispozici není dostatek údajů.
  Nástroj ke zjišťování příčin nezobrazení dotazy vzorkuje. K zobrazení příčin je potřeba dostatečný počet dotazů za uplynulých sedm dní.

Příčiny nezobrazení

Některé důvody nezobrazení jsou v pořádku a nevyžadují žádnou akci, na jiné je vhodné reagovat provedením úprav. Je například možné, že byly správně upřednostněny jiné řádkové položky s vyšší prioritou nebo že je řádková položka v předstihu před plánem.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte další podrobnosti o jednotlivých příčinách, včetně návrhu možných akcí, které je možné podniknout.

Nejčastější příčiny

Záložní reklama při dynamické alokaci prohrála s řádkovou položkou Ad Manager

Služba Ad Manager může zvyšovat vaše tržby dynamickou alokací – tím, že bude selektivně zpřístupňovat hodnotný inventář kupujícím, když to nebude mít dopad na pravděpodobnost dokončení kampaně. Tato příčina nezobrazení znamená, že reklama Ad Exchange, AdSense nebo AdMob v soutěži prohrála s řádkovou položkou Ad Manager. Může to být způsobeno tím, že nebyla zpět odeslána reklama, nebo že řádková položka Ad Manager měla vyšší CPM.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Jedná se o očekávané chování.

Položka při dynamické alokaci prohrála se záložní reklamou

Služba Ad Manager může zvyšovat vaše tržby dynamickou alokací – tím, že bude selektivně zpřístupňovat hodnotný inventář kupujícím, když to nebude mít dopad na pravděpodobnost dokončení kampaně. Tato příčina nezobrazení znamená, že řádková položka sice byla vybrána jako vítěz mezi kandidáty ze stran rezervačních řádkových položek, ale nakonec prohrála s řádkovou položkou Ad Exchange, AdSense nebo AdMob s vyšší CPM.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Jedná se o očekávané chování.

Zobrazení zabránilo blokování reklam třetích stran

Častou příčinou toho, že se řádková položka nezobrazí, jsou blokování reklam třetích stran. Tato příčina se však obtížné diagnostikuje. Vaše služba volá dvě řádkové položky v nesprávném pořadí, což způsobuje, že je řádková položka s nižší prioritou vybrána ještě předtím, než o zobrazení může soutěžit řádková položka s blokováním reklam třetích stran. Bez přístupu k oběma reklamním jednotkám nemůže řádková položka s blokováním reklam třetích stran podat nabídku na jednu reklamní jednotku.

Akce: Zvažte změnu pořadí žádostí na stránce nebo použití značek Google Publisher Tag se žádostí o nabídku pomocí architektury jednoho požadavku.

Výběr reklamy

Pod minimem pravidla pro stanovování cen
CPM řádkové položky je nižší než minimální cena nastavená ve sjednocených pravidlech pro stanovování cen.
Akce: Kliknutím na Zobrazit pravidla pro stanovování cen se podívejte, která konkrétní sjednocená pravidla pro stanovování cen tento problém s CPM způsobují. Zvažte úpravu minimálních cen v existujících pravidlech pro stanovování cen.
Rychlost zobrazování byla snížena, aby lépe odpovídala očekávané rychlosti utrácení rozpočtu.

U sítí s aktivovaným zohledněním struktury návštěvnosti mohlo dojít k tomu, že se řádková položka nezobrazila v souvislosti s procesem, který zajišťuje plynulé zobrazování s ohledem na přirozené fluktuace návštěvnosti vašeho webu.

Akce: Pravděpodobně není potřeba provádět nic. Zohlednění struktury návštěvnosti funguje dle očekávání.

Položka se nezobrazila kvůli použitým štítkům vyloučení nebo kvůli vyloučení stejné kreativy

Nezobrazení řádkové položky může být důsledkem několika faktorů:

 1. Často se jedná o důsledek správné fungujícího vyloučení konkurenčních reklam.
 2. Může také značit chybu v relativní prioritě dvou řádkových položek.
 3. Může znamenat, že vaše webová stránka volá dvě řádkové položky na stejné stránce v nesprávném pořadí, což způsobuje, že se řádková položka s nižší prioritou zobrazí ještě předtím, než o zobrazení může soutěžit řádková položka s vyšší prioritou.

Akce: Tyto akce odpovídají jednotlivým výše uvedeným příčinám:

 1. Pokud je vyloučení konkurenčních reklam příliš striktní a chcete, aby se řádková položka zobrazovala více, zvažte možnost volnějšího nastavení vyloučení konkurenčních reklam.
 2. Zkontrolujte prioritu příslušných dvou řádkových položek.
 3. Změňte pořadí žádostí na webové stránce nebo použijte značky Google Publisher Tag se žádostí o nabídku s architekturou jednoho požadavku.
V důsledku optimalizace položka prohrála v soutěži s jinou řádkovou položkou

Služba Ad Manager zobrazování optimalizuje s ohledem na několik faktorů. Na základě optimalizace pomocí míry prokliku (CTR) může služba Ad Manager například místo řádkové položky s vyšší prioritou vybrat řádkovou položku s nižší prioritou, ale vyšší pravděpodobností prokliku. Tyto optimalizace berou v úvahu vaše cíle dokončení kampaní.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Optimalizace funguje správně.

Bylo dosaženo limitu frekvence nebo uživateli chybí identifikátory potřebné k omezení frekvence

Omezení frekvence na úrovni uživatele jsou běžným důvodem správného vyloučení řádkové položky ze soutěžení o žádost. Tato příčina může znamenat, že bylo dosaženo limitu povoleného počtu použití kreativy.

U dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře se tato zpráva může zobrazit, pokud kupující neodešle cenovou nabídku, protože bylo dosaženo omezení frekvence.

Akce: Zkontrolujte limity frekvence nastavené pro tuto řádkovou položku a zajistěte, aby nebyly příliš omezující.

Omezeno maximálním povoleným počtem reklam na stránku

Omezení počtu zobrazení kreativy na stránce daná nastavením „Zobrazit kreativy“ způsobí, že stejná kreativa v dalších žádostech nezvítězí.

Akce: Dle potřeby omezení uvolněte tak, aby se zobrazování řádkové položky zlepšilo.

Řádková položka se zobrazuje podle plánu nebo je v předstihu před plánem

Pokud se řádková položka zobrazuje podle plánu ke splnění cíle nebo je oproti němu v předstihu, služba Ad Manager s cílem zajistit dokončení co nejvíce vašich kampaní poskytne zobrazení dalším kampaním.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Podle reklamního serveru je kampaň na dobré cestě dosáhnout svého cíle.

Položka prohrála s řádkovými položkami s vyšší prioritou

V soutěži vyhrála řádková položka s vyšší prioritou.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Jedná se o očekávané chování.

Položka prohrála v soutěži s řádkovými položkami s podobnou prioritou

Když mají dvě řádkové položky podobnou prioritu, vychází se při výběru z pravděpodobnosti dokončení. Tato příčina nezobrazení obvykle znamená, že řádková položka funguje správně. Může se stát, že řádková položka bude s řádkovými položkami se stejnou prioritou prohrávat častěji než s řádkovými položkami s vyšší prioritou. Nemusí se nutně jednat o problém. Pravděpodobně to znamená, že o reklamní jednotku soutěží mnoho řádkových položek se stejnou prioritou a málo řádkových položek s vyšší prioritou.

Akce: Pomocí prognóz služby Ad Manager zkontrolujte dostupnost inventáře a na základě získaných hodnot zvažte, zda byste neměli aktualizovat nastavení řádkové položky. V případě potřeby můžete rozšířit cílení, uvolnit omezení frekvence, prodloužit dobu zobrazování řádkové položky apod.

Položka prohrála v přímé soutěži se zbytkovou řádkovou položkou s vyšší CPM

Zbytkové řádkové položky, které soutěží na základě CPM, prohrají s řádkovými položkami s vyšší CPM. Jedná se o očekávané chování.

Akce: Pokud se jedná o neočekávaný výsledek, zkontrolujte hodnoty CPM, které jste nastavili pro zbytkový inventář.

Položka při dynamické alokaci prohrála se zbytkovou řádkovou položkou

Služba Ad Manager může zvyšovat vaše tržby dynamickou alokací – tím, že bude selektivně zpřístupňovat hodnotný inventář kupujícím, když to nebude mít dopad na pravděpodobnost dokončení kampaně. Tato příčina nezobrazení znamená, že řádková položka byla vybrána jako vítěz mezi kandidáty ze stran rezervačních řádkových položek, ale nakonec prohrála se zbytkovou řádkovou položkou s vyšší CPM.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Jedná se o očekávané chování.

Položka prohrála s prvním pohledem

Řádková položka prohrála, protože inventář byl prostřednictvím funkce prvního pohledu služby Ad Manager nabídnut vybraným kupujícím ve službě Ad Exchange.

Akce: Dle potřeby změňte pravidla pro stanovování cen prvního pohledu.

Další kreativa ve střídání není k dispozici

Pokud se některá z kreativ, které se mají střídat, nemůže zobrazovat, přestane postupné střídání správně fungovat. Když reklamní blok nelze vyplnit další kreativou v sekvenci, řádková položka se až do začátku dalšího období přestane zobrazovat.

Akce: Prostudujte si některé z běžných problémů souvisejících se střídáním kreativ.

Nezobrazila se žádná kreativa

Služba Ad Manager za účelem načtení kreativy odeslala požadavek na jiný reklamní server, ale neobdržela odpověď. Může se jednat o službu DoubleClick Campaign Manager (DCM) nebo síť třetí strany.

Akce: Zkontrolujte, zda jsou informace o kreativě ve službě Ad Manager a na reklamním serveru správné a stejné.

Jiné

Zahrnuje všechny žádosti o reklamy, které byly vyplněny zdroji poptávky, jež nejsou mezi prvními pěti. Tato sekce může zahrnovat žádosti o reklamy z jiných řádkových položek, Ad Exchange apod.

Akce: Pravděpodobně není potřeba podnikat žádné kroky. Pokud máte velkou síť s mnoha řádkovými položkami, je třeba očekávat početnou sekci Jiné. Chcete-li zobrazit všechny řádkové položky, které o žádost o reklamu soutěží, použijte simulátor žádostí o reklamy (pro počítač, mobilní web, aplikace nebo video).

Programatické dohody

Kupující v odpovědi poskytl kreativu blokovanou majitelem stránek (Centrum pro kontrolu reklam).

Kreativa byla majitelem stránek zablokována v Centru pro kontrolu reklam.

Akce: Pokud se domníváte, že kreativa neměla být zablokována, podívejte se do Centra pro kontrolu reklam.

Obsah zpeněžovaný pomocí programatických dohod musí být v souladu se zásadami pro obsah webů

Aby se obsah mohl zobrazovat, musí být v souladu s pokyny pro partnery služby Google Ad Manager.

Akce: Odstraňte z této dohody veškerý obsah, který porušuje tyto zásady.

Přímé programatické obchodování vyžaduje, aby pro žádosti o videoreklamu byla používána sada SDK.

Žádosti o videoreklamy bez sady SDK v současné době u přímého programatického obchodování nejsou podporovány.

Akce: Zkontrolujte, zda všechny žádosti o videoreklamy používají sadu IMA SDK. Další informace

Externí kupující neodpověděl

Tato příčina obvykle souvisí s dohodami o přímém programatickém obchodování. Nízká míra odezvy od kupujícího může způsobit, že řádkové položky nedosáhnou cíle. Důvody nízkého počtu nebo žádných odpovědí:

 • Kupující o tento inventář nemá zájem.
 • Kupující kreativu pozastavil.
 • Kreativa momentálně čeká na schválení.

Akce: Ve většině případů není potřeba provádět žádné kroky. Kontaktujte kupujícího, abyste zjistili, proč má nízkou míru odezvy. Google o nízkých mírách odezvy často není schopen získat informace. Podrobnosti vám dokáže poskytnout spíše kupující.

Adresa URL nemá povolení provádět transakce s Přímým programatickým obchodováním

V nastavení Škálované správy partnerů jste neklasifikovali domény používané v této řádkové položce, případně adresy URL, na které tato řádková položka cílí, nejsou povoleny obsahovými zásadami společnosti Google. V některých případech může být adresa URL povolena, ale související provoz může být považován za neplatný kvůli ochraně před spamem a jiným problémům.

Akce:

Tato příčina nezobrazení se na neplatný provoz bude vztahovat i nadále i v případě, že provedete navrhované akce.

Otevřené nabídky

Platnost žádosti o nabídku vypršela

Aby burzy mohly soutěžit v aukci, musí do určité doby poslat zpět odpověď s nabídkou. Nabídky, které nebyly odeslány dostatečně rychle, ve sjednocené aukci nejsou zahrnuty.

Akce: Kontaktujte burzu.

Cenová nabídka prohrála v soutěži s řádkovými položkami

Jiné řádkové položky ve službě Ad Manager nabídly vyšší cenu, než byla nejvyšší nabídka burzy.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Jedná se o očekávané chování.

Cenová nabídka prohrála v soutěži s jinými cenovými nabídkami

Ve sjednocené aukci vyhrála nabídka jiné burzy.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Jedná se o očekávané chování.

Cenová nabídka v aukci není povolena

Cenová nabídka burzy nemusí být povolena v aukci, která zahrnuje přímou dohodu, první pohled nebo podobného konkurenta.

Akce: Žádná akce pravděpodobně není potřeba. Jedná se o očekávané chování.

Chyby podávání cenových nabídek

Zobrazování může blokovat chyba v odpovědi s nabídkou, například to, že nabízející hostitel posílá zpět neznámý stav.

Akce: Kontaktujte burzu.

Kreativa kupujícího obsahovala malware

Pokud služba Ad Manager v kreativě kupujícího zjistí malware, zobrazení jí zakáže.

Akce: Kontaktujte burzu.

Problémy s kreativami kupujícího

Pokud služba Ad Manager v kreativě kupujícího zjistí problém, zobrazení jí zakáže. Nejčastější problémy:

 • Velikosti v odpovědi neodpovídají velikostem v žádosti.
 • V odpovědi chybí povinná pole.
 • Odpověď obsahuje dosud nezkontrolované kreativy.

Akce: Kontaktujte burzu.

Burza nepodala nabídku

Burzy nemusejí podávat nabídku na každou žádost. Pod tuto příčinu nezobrazení patří žádosti, u nichž burza žádost o nabídku explicitně odmítla.

Akce: Kontaktujte burzu.

Dohody burzy v Otevřených nabídkách nejsou povoleny

Burza nemá povoleno realizovat dohody prostřednictvím Otevřených nabídek. Další informace

Akce: Kontaktujte burzu a zvažte povolení cenových nabídek třetích stran v Otevřených nabídkách.

Předběžné cílení burzy bylo v rozporu s cílením skupiny výtěžků

Cílení zadané v systému burzy (tzv. předběžné cílení) nebylo kompatibilní s cílením skupiny výtěžků majitele stránek.

Akce: Kontaktujte burzu.

Video

Kupující podává nabídky s nevhodným typem MIME videa, např. VPAID

Tento problém bývá často způsoben tím, že kupující podává cenovou nabídku s kreativou VPAID pro inventář, v němž rozhraní VPAID není podporováno.

Akce: Požádejte kupujícího o nahrání platného typu videokreativy.

Kreativa přesahuje maximální povolené trvání reklamy

Videokreativa běží déle, než je zadané maximální trvání reklamy.

Akce: Aktualizujte nastavení maximálního trvání reklamy nebo kupujícího požádejte o nahrání kratší kreativy.

Nastavení přeskočitelnosti kreativy neodpovídají vašim nastavením přeskočitelnosti

Nastavení přeskočitelnosti v dohodě a v kreativě kupujícího se musí shodovat.

Akce: Aktualizujte v dohodě nastavení přeskočitelnosti nebo kupujícího požádejte o nahrání platné kreativy.

Neplatná videokreativa

Kreativa kupujícího není platná.

Akce: Požádejte kupujícího o nahrání platné kreativy pro tuto dohodu.

Videoreklamy musí být po 5 sekundách přeskočitelné

Videoreklamu musí být možné po 5 sekundách přeskočit, jinak bude kreativa zamítnuta. V tomto případě kreativa nebyla po prvních 5 sekundách přehrávání přeskočitelná. Další informace

Akce: Požádejte kupujícího, aby videokreativu upravil a přidal do ní možnost přeskočení po 5 sekundách.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?