Wymagania Ad Managera związane z formatem HTML5

Ten artykuł jest poświęcony tylko usłudze Google Ad Manager. Nie dotyczy innych usług Google.

Podczas tworzenia pakietu zip HTML5, który chcesz przesłać do Ad Managera, pamiętaj o poniższych wymaganiach.

 • Spełnienie tych wymagań powinno sprawdzić się w przypadku każdej przeglądarki obsługującej HTML5. Niektóre funkcje kreacji mogą jednak nie działać zgodnie z oczekiwaniami we wszystkich środowiskach. Dlatego kod kreacji HTML5 trzeba dokładnie przetestować.
 • Przykładowe pliki HTML5 możesz zobaczyć w Rich Media Gallery.

Upewnij się, że pakiet jest zgodny z SSL

Kreacje HTML5 muszą być zgodne z protokołem SSL, by mogły pojawiać się w witrynach HTTPS.

Wybierz odpowiednie środowisko dla Google Web Designera

Jeśli do tworzenia kreacji HTML5 używasz Google Web Designera, jako środowisko wybierz „Display & Video 360”.

Przestrzegaj wskazówek dotyczących wymiarów

 • Aby wskazać zamierzony rozmiar kreacji, musisz użyć metatagu rozmiaru i sprawdzić, czy wyrenderowana kreacja ma właściwe wymiary: <meta name="ad.size" content="width=[x],height=[y]">.
 • Kreacje HTML5 mogą mieć tylko stałe wymiary (np. 300 x 250, 400 x 400, 728 x 90 itd.). Rozmiary dynamiczne, jak np. „Elastyczny”, nie są obsługiwane.
 • W przypadku plików kreacji HTML w zestawach Google Web Designera właściwości minWidthminHeight parametru creativeProperties nie mogą wynosić 0. Na przykład "creativeProperties":{"minWidth":0,"minHeight":0,"maxWidth":0,"maxHeight":0} wygeneruje błąd.

Przykład metatagu rozmiaru

Przykładowy metatag stałego rozmiaru (np. 300 x 250):

<meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Przestrzegaj wskazówek dotyczących tagów kliknięć

Tagi kliknięć określają docelowe adresy URL poszczególnych wyjść z kreacji HTML5. Wyjście to dowolny klikalny obszar, który kieruje przeglądarkę na stronę docelową.

 • Więcej informacji o dodawaniu wyjść HTML5 (w tym wyjść korzystających z Google Web Designera) znajdziesz w Centrum pomocy Studio.

Po kliknięciu wyjścia kreacja wywołuje z Ad Managera połączony z nim docelowy adres URL.

 • Możesz go ustawić w kreacji lub w reklamie, w zależności od potrzeb oraz typu kreacji.
 • Jeśli ustawisz tagi kliknięć zarówno w kreacji, jak i w reklamie, ustawienia na poziomie reklamy zastąpią ustawienia na poziomie kreacji.

Ad Manager wykrywa tagi kliknięć w momencie przesyłania zasobów. Docelowy adres URL używany przez tag kliknięcia możesz zmienić w dowolnym momencie, nawet po wyeksportowaniu tagów.

 • Upewnij się, że jako miejsca docelowego kliknięcia kreacja używa zmiennej tagu kliknięcia.
 • Tag kliknięcia musi być łatwo czytelny dla serwera reklam – nie stosuj minifikacji ani zaciemniania kodu. Narzędzia do minifikacji możesz użyć w pozostałej części kodu i innych plikach.
 • Nie zalecamy umieszczania w zasobie docelowych adresów URL zakodowanych na stałe, bo uniemożliwia to usłudze Ad Manager śledzenie kliknięć, a trafikerom – aktualizowanie tych adresów. Po przesłaniu zasobów Ad Manager wyświetli ostrzeżenie, jeśli znajdzie w nich adresy URL zakodowane na stałe.

Wstawianie przykładowego tagu kliknięcia

Tak wygląda przykładowy tag kliknięcia wstawiony do dokumentu HTML:

<html>
<head>
<meta name="ad.size" content="width=300,height=250">
<script type="text/javascript">
var clickTag = "http://www.google.com"; </script>
</head>
[Tu jest reszta kodu kreacji.]
</html>

Kreacja musi używać zmiennej tagu kliknięcia jako docelowego adresu URL:

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
<img src="images/dclk.png" border=0>
</a>
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?