Ověření žádostí o videostreamy DAI

Naučte se ve službě Ad Manager vytvářet ověřovací klíče

Ověřovací klíče dynamického vkládání reklam (DAI) se používají k ověření, zda žádosti o videostreamy pocházejí od vás. Poskytují při zobrazování reklam lepší zabezpečení. Klíč je dlouhý nepřerušovaný řetězec 64 alfanumerických znaků. Příklad:

0L94DEA6C87B0F3D2407018ACF88ECDE77DK38AD1DX01957311A50E9D1O3F15B

Některé starší klíče mohou mít 25 alfanumerických znaků.

Při vytváření ověřovacího klíče jsou k dispozici dvě možnosti:

 • statický klíč API,
 • token založený na kódu HMAC (Beta) .

Postup je u obou stejný.

Rozdíl mezi klíči API a HMAC

Ověření pomocí tokenů založených na kódech HMAC je bezpečnější než ověření pomocí statických klíčů API. Tokeny HMAC prostřednictvím tajného klíče a omezené doby platnosti zajišťují, aby je nebylo možné snadno použít u různých uživatelů či v různých relacích.

Přidání nových ověřovacích klíčů

 1. Přejděte na Správce a pak Video a pak Ověřovací klíče DAI.
 2. Klikněte na Nový ověřovací klíč.
 3. Zadejte Název, podle kterého klíč poznáte.
 4. Vyberte typ ověřovacího klíče – buď API, nebo HMAC.

  Pro jeden zdroj obsahu nebo stream mohou existovat klíče API i HMAC. V takovém případě je však bezpečnost omezena úrovní zabezpečení klíče API.

 5. Klikněte na Uložit.

Chcete-li klíč zobrazit a zkopírovat, přejděte na stránku podrobností. Jakmile vytvoříte aktivní ověřovací klíč DAI, můžete jej okamžitě použít. Vložte jej na místo, kam se dynamicky vkládají reklamy.

Klíče se při uložení automaticky nastaví na stav Aktivní. Žádosti lze ověřit pouze pomocí správně implementovaných aktivních klíčů.  

Žádosti s deaktivovanými klíči se zamítají
Klíč deaktivujte jen v případě, že k němu někdo neoprávněně získal přístup nebo že se nemá používat.

Deaktivace ověřovacího klíče

 1. Přejděte na Správce a pak Video a pak Ověřovací klíče DAI.
 2. Klikněte na název klíče, který chcete deaktivovat.
 3. Jako stav vyberte možnost Neaktivní.
 4. Klikněte na Uložit.

Implementace ověřovacích klíčů

Klíče HMAC (Beta) 

Přečtěte si, jak implementovat ověřování prostřednictvím HMAC.

Klíče API

Pomocí sady IMA SDK u objektu IMAStreamRequest nastavte vlastnost apiKey. Další informace naleznete v dokumentaci pro vývojáře aplikací pro iOS, Android, Chromecast nebo tvOS.

U metody Server-Side Beaconing (SSB) použijte parametr dotazu api-key:

curl "https://dai.google.com/ondemand/hls/content/CMS_ID/vid/VIDEO_ID/master.m3u8?api-key=<api-authentication-key>"

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?