Get started with Programmatic Direct

Začínáme s přímým programatickým obchodováním

Co je potřeba k nastavení přímého programatického obchodování

Přímé programatické obchodování automatizuje vyjednávání a prodej přímo prodávaného inventáře. Přímé programatické obchodování umožňuje vyjednávat ve službě Ad Manager kampaně založené na programatickém prodeji zaručeného inventáře (zaručený, rezervovaný inventář) i na preferovaných dohodách (nezaručený, nerezervovaný inventář). Další informace

Přímo ve službě Ad Manager můžete vyjednávat podmínky kampaní a finalizovat podrobnosti s kupujícími. Kupující pak během vyjednávání mohou podmínky přijmout, nebo navrhnout změny. Jakmile obě strany podmínky odsouhlasí, Ad Manager automaticky nastaví kampaň k zobrazování. Přímé programatické obchodování také snižuje režii na správu kreativ, protože kupující kreativy hostují a spravují ve svém systému. Ad Manager zpracovává i veškerou fakturaci a platby, což eliminuje možné nesrovnalosti a snižuje režii spojenou s odsouhlasením pro fakturaci.

Protože celý proces probíhá v jednom systému, přímé programatické obchodování zjednodušuje prodej a snižuje možnost lidských chyb. 

Přímé programatické obchodování umožňuje spravovat kampaně založené na programatickém prodeji zaručeného inventáře i na preferovaných dohodách (nezaručené). Další informace

Nastavení přímého programatického obchodování

K nastavení přímého programatického obchodování musí administrátor služby Ad Manager provést tyto kroky:

Po aktivaci a nakonfigurování přímé programatické obchodování ve službě Ad Manager obsahuje funkce, které prodejcům umožňují:

  • zahájit vyjednávání a finalizovat s kupujícími podrobnosti kampaně,
  • získat od kupujícího souhlas a předat kampaně k zobrazování,
  • znovu vyjednat podrobnosti dříve dohodnutých kampaní.

Další informace o podporovaných formátech a funkcích kreativ naleznete v článku Funkce a pokyny pro přímé programatické obchodování.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?