Reklam öğesi hedefleme

Satır öğelerinde reklam öğesi seviyesinde hedefleme uygulama

Reklam öğesi hedefleme, yalnızca bir satır öğesindeki reklam öğesi için geçerli olan hedefleme eklemenize olanak tanır. Satır öğesi hedefleme, bir satır öğesindeki tüm reklam öğeleri için geçerli olsa da reklam öğesi seviyesinde hedefleme, satır öğesi hedeflemeden farklı şekilde yapılandırılabilir (ancak bununla tutarlı olabilir).

Reklam öğesi ve satır öğesi hedefleme

Reklam öğesi hedefleme, satır öğesi hedeflemeyle tutarlı olmalıdır. Her ikisi de bir reklam öğesi yayınlandığında uygulanır. Reklam öğesi hedefleme ile satır öğesi hedefleme arasında herhangi bir çakışma olmadığından emin olun. Aksi hâlde, satır öğesi yayınlanmayabilir.

Reklam öğesi hedefleme ne zaman kullanılır?

Reklam öğesi hedefleme esnek bir araçtır ve çeşitli amaçlar için faydalı olabilir. Aşağıda iki örnek verilmiştir:

 • Birden çok reklam alanı: Apple işletim sistemi kullanıcılarına ulaşmaya çalışan bir kampanyanız olduğunu varsayalım. Reklamverenleriniz tek bir web sayfasında birden çok reklamın gösterilmesini istemektedir. Satır öğenizde, her bir reklam öğesini web sayfasında etiketlenen farklı reklam alanlarına (veya reklam birimlerine) hedeflersiniz. Aynı zamanda, satır öğesinin yalnızca Apple işletim sistemlerine yayınlanacağını belirtmek için satır öğesi hedeflemeyi kullanırsınız. 
 • Farklı kitleler: Reklamvereninizin yeni bir otomobil serisinin tanıtımını yapan benzersiz reklam öğeleriyle Kuzey Amerika'daki farklı kitlelere ulaşması gerekir. Reklam öğeleri, ülkenin farklı konumlarını yansıtan arka planlarla özelleştirilir (ör. şehir sahnesi, çöl sahnesi ve belki de orman sahnesi). Bu sonucu elde etmek için şunları yapabilirsiniz: 
  • Reklam öğelerini farklı coğrafi konumlara hedefleme
  • Satır öğesini ABD ve Kanada'ya hedefleme

Reklam öğesi hedeflemenin kullanılması, birden çok cihazı veya işletim sistemini hedefleyen satır öğeleri için toplu gösterimleri daha kolay izlemenizi de sağlar.

Reklam öğelerini günün farklı saatlerinde (gün bölümü) yayınlama

Günün farklı saatlerinde yayınlanan reklam öğelerini hedeflemek istiyorsanız reklam öğeleriyle birden fazla satır öğesi oluşturmanıza ve satır öğelerini belirli saatlerde veya günlerde yayınlamanıza olanak tanıyan gün bölümünü kullanmanız gerekir.

Reklam öğesi hedefleme nasıl eklenir?

 
 1. Satır öğesinde "Beklenen reklam öğeleri"nin altına, daha sonra yüklemek veya ilişkilendirmek istediğiniz reklam öğelerinin envanterini ya da reklam boyutlarını ekleyin.
 2. Reklam öğeleri için daha fazla bilgi eklemek isterseniz Reklam öğesi ayrıntılarını göster'i tıklayın.
 3. "Reklam hedefleme" menüsünü tıklayın ve hedefleme seçiciyi açmak için tekrar Hedefleme ekle'yi tıklayın.
 4. Reklam öğesi hedefleme Adı girin. Bu adı, reklam öğesinin hedeflemesini tanımlamak için kullanın. Örneğin, Android işletim sistemini hedeflemenin adı "Android" olur. Burada girdiğiniz veya seçtiğiniz ad satır öğesi görünümünde listelenir.
  • Hedefleme ölçütleri oluşturulduktan sonra hedefleme adını düzenleyemezsiniz. Bunun yerine ölçütleri silip yeniden oluşturmanız gerekir.
  • Ölçütler satır öğesi içinde paylaşılır ancak diğer satır öğeleriyle paylaşılmaz.
 5. Reklam öğesini hedefleyin.
  Kitle, video içeriği ve video konumu hedefleme şu anda desteklenmemektedir.

  Reklam öğesi için girdiğiniz ölçütlerin, satır öğesi hedefleme ile VE ilişkisi içerisinde olduğunu unutmayın.

  • Bu, reklam öğesi hedeflemenin satır öğesi hedeflemenin bir alt kümesi olabileceği anlamına gelir. Örneğin, satır öğesi Fransa'yı hedeflerken reklam öğesi Paris'i hedefleyebilir.
  • Reklam öğesi ölçütleri ve satır öğesi hedefleme ölçütleri birbirini dışladığı takdirde reklam öğesi sunulmaz. Örneğin, satır öğesi Fransa'yı hedeflerken reklam öğesi Londra'yı hedefliyorsa sunulmaz.
 6. Bir sonraki reklam öğesini hedeflemek için yeniden Boyut ekle'yi tıklayın ve 3-6. adımlar arasını tekrarlayın.
 7. Kaydet'i tıklayın. Reklam öğesi hedefleme adı, "Reklam öğesi hedefleme" sütununda listelenir.

Her reklam öğesinde reklam öğesi hedefleme gruplarını hedefleme

 1. Reklam öğesi hedeflemenin tamamını ekledikten sonra, her boyut için reklam öğelerini ekleyin.
  • Kayıtlı satır öğesinde reklam öğeleri bölümünü kontrol edin. Eksik reklam öğesi boyutlarının yanı sıra, her bir envanter boyutu için reklam öğesi seviyesinde hedefleme kuralı gösterilir. Genel olarak, boyut/hedefleme kuralı kombinasyonu başına en az bir reklam öğenizin olması gerekir.
 2. Her bir reklam öğesi için ekranın en altında, reklam öğesi seviyesinde hedefleme ölçütü grubuyla önceden doldurulmuş yeni bir hedefleme bölümü gösterilir.

Sistemin maksimum sınırları ve sınırlamaları

 • Satır öğesi başına maksimum 800 hedefleme ölçütü bulunur. Bu sınır, reklam öğesi ve satır öğesi seviyesinde hedefleme ölçütlerinin toplamına uygulanır.
 • Yayıncı başına maksimum 61.000 etkin satır öğesi bulunur. Her bir reklam öğesi hedefleme ölçütü, etkin satır öğesi sınırına dahil edilir. Örneğin, 25 reklam öğesi hedefleme ölçütüne sahip bir satır öğesi, 61.000 sınırı için 26 (1 satır öğesi + 25 hedefleme ölçütü) olarak sayılır. Trafik işlemleri sınırları hakkında daha fazla bilgi

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar

 • Reklam öğesi hedefleme, sıralı rotasyonu desteklemez.
 • Satır öğesini kaydettiğinizde öngörme, reklam öğesi hedeflemeyi dikkate alır.
 • Reklam öğesi seviyesinde hedeflemede, yayınlama karmaşıklığını ve eşleme davranışını basitleştirmek için "şununla başlar:" (~) ve "dahil et" (*) eşleme türleri desteklenmez. Diğer eşleşme türleri kullanılabilir.
 • Reklam öğelerinin beklendiği gibi gösterilmesini sağlamak için birlikte gösterim satır öğelerine reklam öğesi hedefleme uygulamaktan kaçının. Bu, özellikle "Reklam öğelerini görüntüle" seçeneğinin "Tümü" olarak ayarlandığı satır öğelerinde önemlidir.

Tutarlı reklam öğesi hedefleme

Reklam öğeleri ve satır öğeleri arasındaki hedefleme AND ilişkisi içerisindedir. Bu nedenle, satır öğeleri ve reklam öğeleri arasındaki hedeflemenin tutarlı olmasını sağlayın.

Örneğin, bir reklam öğesini Apple iOS işletim sistemine hedeflerken satır öğesini Android işlemine hedeflerseniz reklam öğesi sunulmaz. Benzer şekilde, bir reklam öğesini Apple iOS işletim sistemine hedeflerken diğerini Android işletim sistemine hedefler ve satır öğesinde cihaz hedefleme belirtmezseniz, satır öğesi için hiçbir işletim sistemi belirtilmediğinden her iki reklam öğesi de sunulabilir.

Hedeflemenin tutarlı olmasını sağlamak, hedefleme envanteri için de geçerlidir. Örneğin satır öğesini bir reklam birimine hedefler ve ardından reklam öğesini farklı bir reklam birimine hedeflerseniz reklam öğesi yayınlanmaz. Ancak bir reklam birimini hedeflediğinizde, Ad Manager varsayılan olarak bu reklam öğesinin alt öğelerine yayınlamaya çalışır. Bu nedenle, satır öğesi bir reklam birimine hedeflenebilir ve ardından reklam öğeleri daha düşük düzeydeki reklam birimlerine hedeflenebilir.

Reklam öğesi özel reklam birimini hedeflerse reklam öğesinin sunulabilmesi için satır öğesinin açıkça özel reklam birimini hedeflemesi gerekir.

Reklam öğelerini yayınlarken Ad Manager:

 1. Reklam isteği hedeflemesine göre hangi reklam öğelerinin sunulmaya uygun olduğunu belirler.
 2. Yalnızca bir reklam öğesi sunulmaya uygunsa bu reklam öğesini sunar.
 3. Birden fazla reklam öğesi yayınlanmaya uygunsa Ad Manager, bunları sıklık sınırına ve belirtilen reklam öğesi rotasyonu türüne (eşit, ağırlıklı veya optimize edilmiş; sıralı rotasyon desteklenmez) göre yayınlar.

Yedek reklam öğesi ayarlama

En iyi uygulama olarak hiçbir reklam öğesinin reklam öğesi hedefleme ölçütleriyle eşleşmemesi durumunda yayınlanabilecek satır öğesi seviyesinde bir reklam öğesi eklemeyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle reklam öğesi düzeyinde hedeflemeyle eşleşen hiçbir gösterim olmadığında reklam öğesi, satır öğesi hedefleme temelinde sunulur.

Herhangi bir reklam öğesi hedefleme ayarlanmadan satır öğesi seviyesinde bir reklam öğesi eklemek, bunu gerçekleştirmenin en basit yoludur. Ancak bu reklam öğesinin, satır öğeleri ve reklam öğeleri arasındaki AND ilişkisi nedeniyle tüm reklam öğesi hedefleme yapılandırmaları için uygun olacağını lütfen unutmayın.

 Programatik Doğrudan ve reklam öğesi hedefleme

Bazı satır öğeleri, Programatik Doğrudan aracılığıyla pazarlık yapılan teklifler ve teklif satır öğelerinden kaynaklanır.

Reklam öğesi hedefleme, bu satır öğelerine yalnızca şu durumlarda uygulanabilir:

 • Kaynak teklif satır öğesi birden fazla boyutta yapılandırılmıştır. Başka boyutlarda yapılandırmak için teklif satır öğesinin "Boyutlar" bölümü altında "bazı reklam öğesi ayrıntılarını sağlayın"ı tıklayın.
 • Kaynak teklif satır öğesindeki "Reklam öğesi kaynağı" ayarı Yayıncı tarafından yönetilen olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi

Kaynak teklif satır öğesine yalnızca bir boyut eklenirse ilgili satır öğesi, reklam öğesi hedefleme için etkinleştirilmez. "Reklam öğesi kaynağı" Reklamveren tarafından sağlanan olarak ayarlanırsa reklam öğesi hedefleme uygulanamaz.

Programatik Garantili ve reklam öğesi hedefleme

 

Programatik Garantili teklif satır öğeleri kaynaklı satır öğeleri, teklif satır öğeleri için reklam öğesi kaynağı Yayıncı tarafından yönetilen olarak ayarlandığı sürece reklam öğesi hedeflemeyi de kullanabilir.

Reklam öğesi hedeflemeyi yapılandırma

Teklif satır öğeleri, her boyut için reklam öğesi sayısını belirtir. Örneğin, 728x90 boyutu üç (3) reklam öğesiyle birlikte teklif satır öğesine eklenebilir. Ad Manager ilgili satır öğesini oluştururken satır öğesinin "Envanter boyutu" bölümünde reklam öğesi sayısı olarak üç (3) ile birlikte 728x90 gösterilir.

Trafikerler, satır öğesindeki tüm reklam boyutları için reklam öğesi hedefleme uygulayabilir. Alternatif olarak, trafikerler boyutları farklı girişlere ayırabilir ve her boyut için benzersiz hedefleme ekleyebilir. Örneğin, yukarıdaki üç 728x90 boyutunun bulunduğu örnekte trafiker reklam öğesi hedeflemeyi, her girişte bir (1) reklam öğesi olacak şekilde 728x90 boyutlarındaki üç ayrı giriş olarak yapılandırabilir. Daha sonra trafiker, her boyut girişine benzersiz hedefleme uygulayabilir.

Satır öğelerinde yapılandırılan reklam öğesi sayısı, reklam boyutu için tek bir girişte belirtilen sayı veya ayrı girişler için girilen tüm sayıların toplamı olarak kaynak teklif satır öğelerinde ayarlanan sayıyla aynı olmalıdır. Benzer şekilde, kaynak teklif satır öğelerinde belirtilen reklam boyutları, ilgili satır öğesinde gösterilmelidir.

Örneğin, yine yukarıdaki üç 728x90 boyutunun olduğu senaryoyu kullanarak ilgili satır öğesinde reklam öğesi sayısını dört (4) veya iki (2) 728x90 boyutuna (tek bir giriş veya ayrı girişler olarak) ayarlayamazsınız. Reklam öğesi sayısı, kaynak teklif satır öğesinde bu değer belirtildiği için üç (3) olmalıdır. Bu nedenle bu değer, tek bir giriş veya ayrı girişlerin toplamı olarak gösterilmelidir. Benzer şekilde, kaynak teklif satır öğesinde 120x600 reklam boyutundan bahsedilmediği için bu boyutu ilgili satır öğesine dahil edemezsiniz.

Boyutlara hedefleme uygularken aynı boyutun boyutları için benzersiz hedefleme ön ayarlarının kullanıldığından emin olun. Örneğin, aynı hedefleme ön ayarını aynı satır öğesindeki iki (2) 728x90 boyutuna uygulayamazsınız. Bununla birlikte, aynı hedefleme ön ayarını aynı satır öğesindeki bir (1) 728x90 ve bir (1) 120x600 boyutuna uygulayabilirsiniz.

Reklam birimi sıklık sınırı, programatik teklif satır öğelerinden elde edilen ilgili satır öğeleri için desteklenmez.

Reklam öğesi hedefleme olduğunda çifte rezervasyon

Ad Manager envanteri ayırdığında elde edilen teklif satır öğesi için çifte rezervasyon yapılmamışsa bu hedefleme, satır öğesinin çifte rezervasyon yapmasına neden olmadığı sürece reklam öğesi hedefleme uygulamanıza Ad Manager tarafından izin verilir.

Ad Manager envanteri ayırdığında elde edilen teklif satır öğesi için çifte rezervasyon yapılmamışsa Ad Manager, reklam öğesi hedeflemeye hiçbir kısıtlama uygulamaz. Ad Manager, satır öğesi için çifte rezervasyon yapılmasına neden olsa bile reklam öğesi hedefleme uygulamanıza olanak tanır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?