Zaznamenávání provozu v mobilních relacích

Zaznamenávání síťových relací HTTP může velmi usnadnit odstraňování problémů, protože umožňuje zachytit aktivní žádosti o reklamy a interakce služby Ad Manager. Řešení problému můžete ještě urychlit, pokud síťové relace poskytnete podpoře služby Ad Manager, protože z nich zjistí potřebné podrobnosti.

Informace o zachycení provozu ve webových relacích pomocí sady nástrojů Chrome DevTools

Tento článek se týká pouze základního provozu ze stránek, které používají protokol HTTP. Pokud se pokoušíte zaznamenávat provoz na zabezpečených stránkách HTTPS, bude třeba do zařízení nejprve nainstalovat příslušný certifikát zařízení. Další pokyny naleznete v proxy serveru pro ladění webu.

Pokud používáte sadu SDK pro mobilní reklamy Google, přečtěte si průvodce trasováním síťového provozu pro Android nebo iOS. Použitím trasování síťového provozu namísto nástrojů proxy zajistíte, že uvidíte veškerý provoz pro všechny verze těchto operačních systémů.

Alternativně můžete síťový provoz mobilních webů i aplikací z mobilního zařízení znamenávat také pomocí své preferované aplikace proxy pro ladění (jako je Charles nebo Fiddler). 

Požadavky

 • proxy server pro ladění webu, například Charles nebo Fiddler,
 • síť Wi-Fi umožňující provoz typu peer-to-peer,
 • stolní počítač nebo notebook,
 • mobilní zařízení iOS nebo Android.

Konfigurace proxy serveru

 1. Ze stolního počítače nebo notebooku zjistěte svou místní IP adresu.

  • Windows: Otevřete příkazový řádek. Zadejte ipconfig a stiskněte Enter. Text vedle položky Adresa IPv4 je vaše místní IP adresa.
  • macOS: Otevřete terminál. Zadejte ifconfig en0| grep "inet[ ]" | awk '{print $2}' a stiskněte Enter. Výsledek bude vaše místní IP adresa.
  • Linux: otevřete terminál. Zadejte ifconfig | grep -Eo 'inet (addr:)?([0-9]*\.){3}[0-9]*' | grep -Eo '([0-9]*\.){3}[0-9]*' | grep -v '127.0.0.1' a stiskněte Enter. Výsledek bude vaše místní IP adresa.
 2. IP adresu počítače zadejte do mobilního zařízení:

  • Android

   1. Klikněte na Nastavení a potom na Wi-Fi a vyberte síť Wi-Fi.
   2. Zaškrtněte políčko Zobrazit pokročilé možnosti.
   3. V části Nastavení proxy serveru vyberte možnost ručního zadání a do pole Název hostitele proxy serveru zadejte IP adresu, kterou jste získali v kroku 1.
   4. Do pole Port proxy serveru zadejte 8888.
   5. Klikněte na Uložit.
  • iOS

   1. Klikněte na Nastavení a potom na Wi-Fi a vyberte síť Wi-Fi.
   2. V sekci Server proxy HTTP klikněte na Ručně.
   3. Do pole Server zadejte IP adresu z kroku 1.
   4. Do pole Port zadejte 8888.
   5. Vše zavřete.
 3. Nakonfigurujte nástroj proxy serveru pro ladění webu.

  1. Jako port proxy serveru HTTP zadejte 8888.
  2. (Pouze nástroj Charles) Pokud je vybrána možnost External Proxy Setting (Nastavení externího proxy serveru), zrušte její výběr.
  3. (Pouze nástroj Fiddler) Vyberte možnost Allow remote computers to connect (Povolit připojení vzdáleným počítačům).
 4. Nastavte protokol SSL (pouze nástroj Charles):

  1. Na liště s nabídkou přejděte na Proxy a poté na SSL Proxy Settings (Nastavení SSL serveru proxy).
  2. Klikněte na možnost Přidat.
  3. Do pole Host (Hostitel) zadejte securepubads.g.doubleclick.net a googleads.g.doubleclick.net a do pole Port zadejte 443.

   Zvažte také zaznamenávání veškerého provozu tím, že do pole Host (Hostitel) zadáte zástupný symbol „*“ a pole Port ponecháte prázdné. Může to být užitečné v případě, že dochází k problému mimo výše uvedené dvě domény.

  4. Klikněte na OK.
  5. Nainstalujte do počítače certifikát nástroje Charles podle pokynů nástroje Charles k nastavení protokolu SSL.
  6. Jakmile bude zařízení fungovat jako proxy server vašeho stolního počítače nebo notebooku, zadejte do prohlížeče v telefonu adresu http://www.charlesproxy.com/getssl, ze které stáhnete a nainstalujete certifikát počítače.
 5. Začněte zaznamenávat provoz HTTP ze svého mobilního telefonu (pouze nástroj Charles):

  • Až se zobrazí výzva, abyste mobilnímu zařízení povolili připojení, vyberte Povolit.
 6. Až budete se zaznamenáváním síťového provozu hotovi, nezapomeňte nastavení proxy serveru v zařízení vypnout. Vraťte se ke kroku 2 (proxy server nastavte na Žádné).

Důležité informace

 • Proxy servery HTTP Charles a Fiddler společnost Google v žádném případě nepropaguje. Používáte je na vlastní nebezpečí.
 • Software proxy serveru dokáže zachytit veškerou aktivitu vašeho zařízení. Až budete se zaznamenáváním relevantního provozu hotovi, nezapomeňte proxy server deaktivovat.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka