Základy přehledů Ad Manager

Doporučené postupy pro viditelnost

Vylepšete svůj web pomocí doporučených postupů pro viditelnost

Nejlepší viditelnosti dosáhnete, pokud pro svůj web a obsah použijete tyto doporučené postupy.

Spolupracujte s důvěryhodným odborníkem
Optimalizujte svou konfiguraci a zlepšete uživatelské prostředí, abyste plně využili celý svůj monetizační potenciál. Mohou vám s tím pomoci certifikovaní publikační partneři Google, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti.

Návrh a rozvržení webu

Délka stránky

Kratší obsah přispívá k lepší viditelnosti, stránky proto vytvářejte tak, aby měly pouze jeden okraj. Pokud potřebujete mít delší obsah, aktivujte nekonečné posouvání.

Přečtěte si, jak umístit značky na stránku s nekonečným posouváním.

Latence

Latence může mít mnoho příčin. Jednou z nich mohou být vrácená zobrazení bez nabídky. Pokud snížíte latenci způsobenou vrácenými zobrazeními bez nabídky, zvýšíte tím i viditelnost. Metriky viditelnosti zlepšíte odstraněním vrácených zobrazení bez nabídky.

Může to výrazně zvýšit viditelnost vašeho inventáře videí, protože když se video načte rychleji, je menší pravděpodobnost, že diváci stránku opustí ještě před spuštěním videa.

 • Optimalizujte stránku pro rychlost a responzivnost: Na rychlých a responzivních webech a v rychlých a responzivních aplikacích se reklamy načítají rychleji a dosahují vyšší míry viditelnosti. To je důležité zejména na nových trzích s pomalejšími připojeními.
 • Zvažte možnost načítat stránky s články líně, tj. počkat s načtením videa a zobrazit reklamu až ve chvíli, kdy v obsahu na stránce přejde dále dolů. Nekonečné posouvání je způsob líného načítání, při kterém posuvník v prohlížeči nikdy nedosáhne konce stránky, ale stránka se postupně prodlužuje o další obsah. Líné načítání může zvýšit rychlost webu, zkrátit dobu načítání a latenci a zlepšit viditelnost videoreklam.
 • Zvažte nastavení atributu data-loading-strategy u značky amp-ad. Když je plánovač AMP nečinný, prvek <amp-ad> ve výchozím nastavení vykresluje reklamní bloky o 3 až 12 zobrazovaných oblastí (viewportů) dále. Zvyšuje se tím počet zobrazení, ale může to snižovat viditelnost. Nastavením atributu data-loading-strategy lze zlepšit viditelnost tím, že se reklamy budou vykreslovat až ve chvíli, kdy se uživatel posunutím obsahu přiblíží k reklamnímu bloku. Zároveň se tím však sníží počet zobrazení a tržby.
 • Pomocí analytického řešení, jako jsou přehledy Rychlost aplikace, změřte, jak rychle se načítají stránky aplikace a jak dlouho v aplikaci trvá načtení různých požadavků.
 • Pomocí formátu AMP společnosti Google zajistěte, aby váš web byl rychlý a zaměřený na uživatele. AMP podporuje dlouhodobý úspěch vaší webové strategie tím, že umožňuje distribuovat obsah na různých populárních platformách a snižuje provozní náklady a náklady na vývoj.
 • Pomocí nástroje PageSpeed Insights od Googlu analyzujte obsah webové stránky a nechte si vygenerovat návrhy, jak snížit latenci a zrychlit načítání stránky. Když se stránky načítají rychleji, načítají se rychleji i reklamy a míra viditelnosti se zvyšuje.
 • Minimalizujte vrácená zobrazení bez nabídky: Reklamy se také načítají pomaleji, když se žádosti o reklamy předávají z jednoho reklamního serveru na další prostřednictvím systému vrácených zobrazení bez nabídky (tzv. passbacků). K čím méně vráceným zobrazením bez nabídky dojde, tím rychleji se reklamy načtou, což může zvýšit míru viditelnosti.

Líné načítání

Postup označovaný také jako chytré načítání znamená, že se reklamy zobrazují, jen když je to potřeba. Reklama u konce stránky se například zobrazí jen v případě, že uživatel posunutím stránky přejde do sekce s reklamou. Líné načítání zrychluje načítání stránek a snižuje latenci a zatížení procesoru.

Doporučujeme použít značku Google Publisher Tag, protože jiné metody implementace mohou vést k odeslání několika žádostí o reklamy, které nepovedou k vykreslení kreativy v prohlížeči (čímž se metriky viditelnosti ještě více sníží).

Dokumentace líného načítání pro vývojáře

Pokud líné načítání použijete správně, zvýší se celkové procento viditelnosti. V případě, že uživatel zobrazení neposune dolů, se například reklamy po okrajem nenačítají a odesílá se méně žádostí o reklamy. Pokud ale reklama bude příliš velká nebo se načte pozdě (například když uživatel do dolní části stránky přejde rychleji, než se reklama načítá), uživatel reklamu neuvidí.

Nekonečné posouvání

Nekonečné posouvání je způsob líného načítání, při kterém posuvník v prohlížeči nikdy nedosáhne konce stránky a na stránce se tak zobrazuje další a další obsah.

Skrývání dříve vykreslených bloků či zobrazování dříve skrytých bloků při posouvání není správnou implementací líného načítání a nepovede ke zvýšení viditelnosti.

Vyhrazená sekce pro videa

Když na web nebo do aplikace integrujete vyhrazenou sekci pro videa, můžete provoz směrovat přímo na videa, což obvykle vede k tomu, že se na ně uživatelé chtějí podívat. Když se diváci chtějí dívat na videa, je větší pravděpodobnost, že se podívají i na reklamy v nich. 

Responzivní design

Vytvořte responzivní reklamy, které se přizpůsobí prohlížeči, v němž se reklamy zobrazí uživateli. Zajistíte tak dobrý uživatelský dojem bez ohledu na to, v jakém zařízení (mobilní telefon, tablet nebo počítač) si uživatelé obsah a reklamy zobrazí.

Vyzkoušejte tyto doporučené postupy:

 • Implementujte značky Google Publisher Tag (GPT).
 • Optimalizujte web pro uživatele mobilních zařízení.
 • Pokud je to možné, při nastavování každé reklamy se řiďte doporučenými postupy pro viditelnost.

Umístění reklamy

Aby se zobrazení reklamy započítalo jako viditelné, musí být splněna tři kritéria.

 1. Uživatel musí přejít do oblasti stránky, kde bude alespoň 50 % pixelů reklamy vidět v okně prohlížeče.
 2. Uživatel se musí zastavit nebo postupovat dostatečně pomalu, aby se reklama na obrazovce zobrazovala nepřetržitě alespoň jednu sekundu. Příliš rychlé posunutí reklamy se nezapočítá.
 3. Když uživatel k reklamě přejde, reklama se musí vykreslit.

Tyto požadavky jsme vzali v úvahu, prošli jsme údaje o viditelném zobrazení v síti služby AdSense a porovnali jsme široké spektrum různě navržených webových stránek s vysokou a nízkou viditelností. Na základě tohoto výzkumu vám nabízíme několik návrhů, jak počet viditelných zobrazení generovaných webem zvýšit.

Umístění reklamy obecně
 • Obsah: Vytvářejte zajímavý obsah a navrhujte stránky tak, aby si je uživatelé rádi prohlíželi.
 • Umístění reklamy: Vkládejte reklamy přímo do hlavního obsahu nebo do oblastí webu s velkým množstvím obsahu. Při výběru umístění reklam je velmi důležité brát ohled na uživatelský dojem. Neumisťujte reklamu do oblastí, kde se jedinečný obsah vyskytuje v malém množství nebo vůbec, a nepřetěžujte určité oblasti webu příliš velkým počtem reklam.
 • Rychlost: Postarejte se, aby se stránky načítaly spolehlivě a rychle (včetně času na vykreslení reklam). Doporučujeme používat asynchronní značky reklamy. K analýze a optimalizaci výkonu webu lze použít nástroje, jako je Google Pagespeed.

Než o umístění reklamy rozhodnete, doporučujeme, abyste si v přehledu rozlišení obrazovky Google Analytics zjistili, kde se nejčastěji nachází okraj vašich webových stránek.

Postup zobrazení přehledu rozlišení obrazovek v Google Analytics:

 1. Přejděte na kartu Publikum.
 2. Rozbalte kategorii Technologie.
 3. Klikněte na ProhlížečOS.
 4. Jako primární dimenzi vyberte Rozlišení obrazovky.

Až zjistíte, jak je váš web zobrazován, pročtěte si návrhy níže a zvyšte šance na to, že budou vaše reklamy viditelné.

Umístění nad okrajem (ATF)
 • Obsah: Na první stránce nabídněte zajímavý obsah a pokuste se, aby ho co nejvíce bylo vidět bez posouvání (zkuste širší, kratší nebo zhuštěný design). Uživatelé tak budou mít dost času na to, aby si obsah a reklamy nad okrajem přečetli, porozuměli jim a případně na reklamy klikli.
 • Umístění reklamy: Zvažte umístění reklam v dolní části obrazovky (těsně nad okrajem). Takové umístění se podle našich údajů ukazuje jako nejviditelnější. Reklamy umístěné pod horním navigačním panelem mají vyšší hodnocení viditelnosti než ty umístěné úplně nahoře. Stále však myslete na uživatelský dojem. Příliš mnoho reklam nad okrajem udělá na stránce nepořádek a může vést k tomu, že návštěvníci odejdou moc rychle.
 • Rychlost: Zajistěte rychlé načítání reklam, aby se uživatelé neposunuli mimo ně, než se načtou.
Umístění pod okrajem (BTF)
 • Obsah: Vytvořte poutavý obsah nad okrajem, který bude uživatele lákat posunout dolů, aby viděli, co je pod okrajem. To je povede dolů, čímž odhalí reklamy pod okrajem. Poblíž dolního okraje umístěte viditelný nadpis dalšího článku nebo zprávy, aby uživatel chtěl zjistit, co je na stránce níž.
 • Umístění reklamy: reklamy umístěné vlevo nebo vpravo mají vyšší hodnoty viditelnosti než reklamy uprostřed. Pokud navíc umístíte reklamy do sloupce odděleného od obsahu, zůstane sloupec s obsahem čistý a bez narušení, což může zvýšit šanci, že uživatel projde celou stránku až dolů.
Umístění videoreklamy

Umístění je při zlepšování viditelnosti videoreklam důležitý faktor — pokud lidé videa nemohou najít, nemohou se na obsah podívat. Umístěním videí do optimální oblasti zvýšíte pravděpodobnost, že publikum váš videoobsah a reklamy najde a podívá se na ně.

Zde je několik věcí, které je třeba vzít v úvahu, pokud lidem chcete nalezení videoobsahu usnadnit:

 • Zjistěte, kde uživatelé tráví čas: Přestože nejviditelnější pozicí na stránce je obvykle část nahoře uprostřed, doporučujeme vám najít si čas na analýzu chování uživatelů. Obecně doporučujeme přesunout přehrávače videí na vyšší a centrálnější pozici na stránce.
   

  Příklad
   

  I když je například pravda, že videa nad okrajem uživatelé uvidí s větší pravděpodobností, neměli byste zcela vylučovat ani umístění reklam pod okrajem. Viditelných je 73 % videoreklam nad okrajem a 45 % videoreklam pod okrajem.
   
  Zkuste zjistit, kde uživatelé na konkrétních stránkách tráví čas, a umístit přehrávače videí na příslušná místa. Můžete to otestovat také tím, že přehrávač videa na stránce nebo v aplikaci přesunete výše, abyste zjistili, zda se míra viditelnosti změní.
 • Přehrávejte videa dynamicky, když jsou v zobrazované oblasti: Přehrávač videí byste měli nakonfigurovat tak, aby se videa přehrávala automaticky pouze ve viditelné oblasti. Jinak by se přehrávání mělo pozastavit.

Kreativy třetích stran používající značky <img>

Pokud kreativy načítají měřicí pixely třetích stran ve značkách <img>, měli byste vlastnost display nastavit na hodnotu display:none;, aby se při posuzování viditelnosti brala v úvahu pouze skutečná velikost kreativy.

Přehrávače videoreklam

Uživatelé si postupně zvykají na prémiové prostředí přehrávání videí. Zvětšením velikosti přehrávače videa a použitím doporučených postupů pro spuštění kliknutím, automatické přehrávání a přehrávače s pevným umístěním můžete zvýšit viditelnost svých videoreklam.

 • Implementujte větší přehrávače videí: Zajistěte, aby přehrávač videa byl hlavním prvkem na stránce. Velké přehrávače videí mají výrazně vyšší viditelnost než menší přehrávače. Čím větší je přehrávač videa, tím je obvykle inventář viditelnější.

  Příklad

  Přehrávač videa o rozměrech 2560 × 1440 má v průměru míru viditelnosti 95 %, zatímco přehrávač o velikosti 854 × 480 má míru viditelnosti 88 %.

  Majitelé stránek by svůj inventář pro videoreklamy měli vyhodnotit a přestat používat menší videoreklamy, u nichž míra viditelnosti neodpovídá požadavkům inzerentů. Jedná se o doporučený postup pro inventář videí in-stream, který může vyplnit celou obrazovku. Pro formáty in-feed a in-article však přesto mohou být vhodné menší přehrávače videí, které pro diváky nebudou tak rušivé.
 • Implementujte spuštění kliknutím: Videa spouštěná kliknutím zajišťují vyšší zapojení uživatelů a viditelnost, protože divák video musí přehrát kliknutím a vyjádřit tak zájem podívat se na něj a na reklamu v něm.
 • Správně používejte automatické přehrávání: Správné používání automatického přehrávání je pro kvalitu prostředí na webu nebo v aplikaci kriticky důležité. Automatické přehrávání bez zvuku je povoleno, dejte však pozor, aby vaše implementace splňovala zásady prohlížeče Chrome pro automatické přehrávání.
 • Správně používejte přehrávače s pevným umístěním: Přehrávače s pevným umístěním nemusí být ideální pro všechny typy webů, jako jsou například stránky her nebo dynamicky se vyvíjející stránky. Před implementací reklamní jednotky s pevným umístěním na webu nebo v aplikaci byste ji měli důkladně otestovat pomocí testu A/B. Pokud ke zlepšení viditelnosti použijete přehrávač s pevným umístěním, na začátku musí mít formu jednotky in-stream v plné velikosti. Další informace o zásadách pro přehrávače videí s pevným umístěním
 • Používejte formáty reklam kompatibilní s měřením viditelnosti: Doporučujeme minimalizovat použití prvků iframe, které představují dokumenty HTML vložené v jiném dokumentu HTML a používají se především na webech. Značky reklam v některých prvcích iframe, jako jsou například prvky iframe z jiné domény, nelze měřit pomocí žádných řešení na měření viditelnosti. Jiné prvky iframe, například přátelské prvky iframe a rámce SafeFrame, umožňují lepší měření viditelnosti. Když se méně reklam zobrazuje v prvcích iframe z jiné domény, míra viditelnosti se zvyšuje.

Kontrola kvality

V rámci změny vzhledu provádějte testování a ladění. Každý web je jiný a viditelnost závisí na obsahu, odvětví a chování uživatelů na webu.

Níže uvádíme několik tipů k optimalizaci viditelnosti:

 • Důležitá je pozice na stránce. Nejviditelnější pozice je přímo nad okrajem, nikoli v horní části stránky.
 • Nejlepší viditelnosti dosahují svislé reklamní jednotky, například s velikostí 160 × 600.
 • Zobrazení nad okrajem nemusí být pokaždé viditelné, přestože zobrazení pod okrajem ve stejných případech viditelná jsou.
 • Nejlepší viditelnosti dosahuje obsah, který zaujme pozornost uživatele.
   

Další tipy z webu Think with Google

V nedávných průzkumech vyšlo najevo, že mobilní weby, které se načetly do pěti sekund, měly o 25 % vyšší viditelnost než weby, které se načetly do 19 sekund. Přečtěte si, jak obsah určený pro mobilní zařízení vylepšit pomocí sady nástrojů Google Ad Manager Mobile Web Speed Toolkit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory