Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Praktische tips om te voorkomen dat persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt gestuurd

Ter bescherming van de privacy van eindgebruikers wordt in het productbeleid voor Google-advertenties aangegeven dat uitgevers geen gegevens aan Google mogen doorgeven die Google kan gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie (PII). In dit artikel bespreken we enkele praktische tips met het oog op verschillende aspecten van paginaontwerp om het risico te verminderen dat PII mogelijk wordt gestuurd via de URL die u aan Google doorgeeft.

  1. Implementatie van formulieren (POST gebruiken in plaats van GET)
  2. URL-schema's
  3. Links in e-mails
  4. Zoekwoorden voor targetingdoeleinden

Implementatie van formulieren (POST gebruiken in plaats van GET)

Met het HTTP-protocol kunnen formulieren worden ingediend als GET of POST. POST is de voorkeursmethode voor het indienen van formulieren. Als GET wordt gebruikt, worden de parameters van het formulier opgenomen in de URL in de adresbalk (uitgebreide uitleg). Als er Google-advertenties worden weergegeven op de pagina die verschijnt na het indienen van het formulier, wordt de URL inclusief de formulierparameters naar Google gestuurd als onderdeel van het advertentieverzoek.

De formuliermethode controleren

Controleer of de html-code voor de FORM-tag method="get" bevat. Als er geen methode is gedefinieerd, is de standaardmethode get. In de meeste gevallen kan dit worden gecontroleerd door de bron te bekijken.

Als het formulier is gestuurd, worden de ingevoerde waarden ook weergegeven in de URL van de pagina die verschijnt na het indienen van het formulier.

Oplossing: Uw formuliermethode updaten

Update de formuliertag zodat method="post" in plaats van get wordt gebruikt. Controleer of het formulier blijft werken zoals verwacht nadat deze wijziging is doorgevoerd. 

Terug naar boven

URL-schema's

Sommige sites, met name die met gebruikersprofielen of gebruikerslogin, gebruiken URL-patronen waarbij PII deel uitmaakt van het ontwerp. Een inlogsite kan bijvoorbeeld een link bevatten naar een pagina 'Mijn instellingen' met een URL zoals site.com/settings/sample@email.com.

Advertenties op de resulterende pagina's kunnen Google de PII uit dergelijke URL's sturen.

URL's controleren op PII

Navigeer op de site en let op de URL's voor PII. De meest voorkomende links/pagina's met PII zijn profielpagina's, instellingen, accounts, meldingen/waarschuwingen, berichten/e-mails, registraties/aanmeldingen, logins en andere links die gekoppeld lijken aan informatie van de gebruiker.

Oplossing: PII vervangen door UUID's

In de meeste van deze gevallen kan de PII in de URL worden vervangen door een unieke sitespecifieke ID (achtergrond) of een UUID.

site.com/settings/sample@email.com kan bijvoorbeeld worden gewijzigd in site.com/settings/43231, waarbij de unieke ID 43231 is gekoppeld aan het account met het adres sample@email.com.

Terug naar boven

Links in e-mails

E-mail wordt vaak gebruikt voor verificatie als onderdeel van processen met betrekking tot siteregistratie/aanmelding. Sommige van deze verificatiemails bevatten een bevestigings- of registratielink met PII, zoals site.com/confirm?email=sample@email.com&token=413203.

Als de URL van de bevestigingspagina PII bevat en op die pagina advertenties worden weergegeven, kan de PII terechtkomen in de advertentieverzoeken. Dit komt ook voor in aanmeldingen voor nieuwsbrieven en links voor vergeten wachtwoorden.

E-mails controleren op PII

Meld u aan voor een account. Controleer of de URL in de verificatie- of bevestigingsmail het e-mailadres of andere PII bevat.

Oplossing: Het URL-schema updaten

Oplossing: De oplossing in het gedeelte URL-schema's van dit artikel is ook hier van toepassing. De site moet de PII uit de link verwijderen en ID's of tokens gebruiken om de verificatiemail aan het gebruikersaccount te koppelen.

Terug naar boven

Zoekwoorden voor targetingdoeleinden

Uitgevers gebruiken vaak targeting op sleutel/waarden en zoekwoordtargeting om specifieke plaatsingen op een pagina of, in sommige gevallen, specifieke gebruikers te targeten. Aangezien de parameters van zoekwoorden en sleutel/waarden, evenals de waarden die in de parameters worden doorgegeven, worden gekozen door de uitgever, moeten uitgevers erop letten dat ze geen PII opnemen.

Rapporten uitvoeren om sleutel/waarden te controleren

Voer een rapport op uw advertentieserver uit voor de waarden van het veld voor sleutel/waarden. Controleer de broncode van uw pagina's om te bekijken wat u verzamelt in de sleutel/waarden van uw tags.

Oplossing: Targetingparameters verwijderen

Verwijder de targetingparameter uit zowel de advertentietags als de advertentieserver, of wijzig de targetingwaarden zodat er geen PII in het advertentieverzoek wordt opgenomen.

Terug naar boven

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?