Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Praktische tips om te voorkomen dat persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt verzonden

Ter bescherming van de privacy van eindgebruikers wordt in het productbeleid voor Google-advertenties aangegeven dat uitgevers geen gegevens mogen doorgeven aan Google die Google kan gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie (PII). In dit artikel bespreken we enkele praktische tips met het oog op verschillende aspecten van paginaontwerp om het risico te verminderen dat PII mogelijk wordt verzonden via de URL die u aan Google doorgeeft.

  1. Implementatie van formulieren (POST gebruiken in plaats van GET)
  2. URL-schema's
  3. Links in e-mails
  4. Zoekwoorden voor targetingdoeleinden

Implementatie van formulieren (POST gebruiken in plaats van GET)

Achtergrond: Met het HTTP-protocol kunnen formulieren als GET of als POST worden verzonden. Voor de verzending van formulieren heeft de 'methode' POST de voorkeur. Als GET wordt gebruikt, worden de parameters van het formulier opgenomen in de URL in de adresbalk (uitgebreide uitleg). Als er Google-advertenties worden weergegeven op de pagina die verschijnt na verzending van het formulier, wordt de URL inclusief de formulierparameters naar Google verzonden als onderdeel van het advertentieverzoek.

Classificatiecontrole: De HTML voor de FORM-tag (zichtbaar via 'Bron weergeven') bevat method=get. Als er geen methode is gedefinieerd, is de standaardmethode get. In de meeste gevallen kunt u dit controleren door de paginabron weer te geven. Wanneer het formulier is verzonden, worden de ingevoerde waarden ook weergegeven in de URL van de pagina die verschijnt na verzending van het formulier.

Oplossing: Update de paginabron of de component waardoor de HTML wordt gegenereerd. Update de formuliertag zodat het kenmerk method=post bevat.

Terug naar boven

URL-schema's

Achtergrond: Sommige sites, vooral sites met gebruikersprofielen of sites waar gebruikers moeten inloggen, maken gebruik van URL-patronen die PII bevatten als onderdeel van het ontwerp. Een loginsite kan bijvoorbeeld een link naar de pagina 'Mijn instellingen' hebben met een URL zoals site.com/settings/sample@email.com. Wanneer gebruikers op zo'n link klikken, wordt PII uit dergelijke URL's naar Google verzonden door advertenties die op de geopende pagina worden weergegeven.

Classificatiecontrole: Navigeer op de site en let op de URL's voor PII. De meest voorkomende links/pagina's met PII zijn profielpagina's, instellingen, accounts, meldingen/waarschuwingen, berichten/e-mails, registraties/aanmeldingen, logins en andere links die gekoppeld lijken aan informatie van de gebruiker.

Oplossing: In de meeste van deze gevallen kan de PII in de URL worden vervangen door een unieke, sitespecifieke ID (achtergrond) of een UUID. De URL site.com/settings/sample@email.com kan bijvoorbeeld worden gewijzigd in site.com/settings/43231, waarbij het unieke ID-nummer 43231 is gekoppeld aan het account met het adres sample@email.com.

Terug naar boven

Links in e-mails

Achtergrond: E-mail wordt vaak gebruikt voor verificatie, als onderdeel van de registratie- of aanmeldprocedure van een site. Sommige van deze verificatie-e-mails bevatten PII in de link voor bevestiging/registratie. Bijvoorbeeld: site.com/confirm?email=sample@email.com&token=413203. Als de URL van de bevestigingspagina PII bevat en op die pagina advertenties worden weergegeven, kan de PII terechtkomen in de advertentieverzoeken. Dit komt ook voor in aanmeldingen voor nieuwsbrieven en links voor vergeten wachtwoorden.

Classificatiecontrole: Meld u aan voor een account. Controleer of de URL in de verificatie- of bevestigingse-mail het e-mailadres of andere PII bevat.

Oplossing: De oplossing in het gedeelte URL-schema's van dit artikel is ook hier van toepassing. De site moet de PII uit de link verwijderen en ID's of tokens gebruiken om de verificatie-e-mail aan het gebruikersaccount te koppelen.

Terug naar boven

Zoekwoorden voor targetingdoeleinden

Achtergrond: Uitgevers gebruiken vaak sleutel/waarde- en zoekwoordtargeting om specifieke plaatsingen op een pagina of, in sommige gevallen, specifieke gebruikers te targeten. Aangezien de parameters van zoekwoorden en sleutel/waarden, evenals de waarden die in de parameters worden doorgegeven, worden gekozen door de uitgever, moeten uitgevers erop letten dat ze geen PII opnemen.

Classificatiecontrole: Voer in uw advertentieserver een rapport uit voor de waarden in het veld voor sleutel/waarde-targeting. U kunt ook de broncode van uw pagina's controleren om te bekijken wat u verzamelt in de sleutel/waarden van uw tags.

Oplossing: Verwijder de targetingparameter uit zowel de advertentietags als de advertentieserver, of wijzig de targetingwaarden zodat er geen PII in het advertentieverzoek wordt opgenomen.

Terug naar boven

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?