Görüntülenebilirlik raporlarıyla ilgili sorunları giderme

Aktif Görüntüleme görüntülenebilirliğinin nasıl artırılacağını ve ilgili sorunların nasıl giderileceğini öğrenin

Google Ad Manager'daki Aktif Görüntüleme raporlama, Google Yayıncı Etiketleri (GPT) aracılığıyla yayınlanan reklamların görüntülenebilirliğini izler. Aşağıda, envanterinizin görüntülenebilirlik performansını iyileştirme ipuçları ve üçüncü taraf görüntülenebilirlik raporlarını Ad Manager raporlarıyla karşılaştırma ile ilgili bir kılavuz bulunmaktadır.  

Aktif Görüntüleme performansınızı artırma

Burada, Aktif Görüntüleme metriklerini optimize etme ve Aktif Görüntüleme raporlamasındaki düşük uygunluk, ölçülebilirlik veya görüntülenebilirlik sorunlarını giderme ipuçları verilmiştir. Aktif Görüntüleme'nin görüntülenebilirliği nasıl ölçtüğünü öğrenin.

Uygunluğu artırma

 • İsteklerin, Aktif Görüntüleme için etkinleştirilmemiş GPT Etiketsiz İsteklerinden gelmediğinden emin olun.
 • Aktif Görüntüleme geri ping'lerini okumak ve &oid= parametresini kontrol etmek için Chrome Geliştirici Araçları'nı kullanın. Bu parametre eksikse GPT uygulaması büyük olasılıkla desteklenmeyen bir şekilde değiştirilmiştir.
 • 8.192 karakterden büyük reklam istekleri kesilir. &adk= ve &adks= parametreleri kayıpsa istek/gösterim Aktif Görüntüleme için "uygun değil" durumunda olur.

Ölçülebilirliği artırma

 • Alanlar arası iframe'ler, iframe'in dışına çıkan reklam öğeleri veya sunulan izleme pikselleri olup olmadığını kontrol edin. Bu senaryoda Aktif Görüntüleme geri pinginin &bs= parametresi negatif bir sayı olacaktır. Reklam öğesinin GPT tarafından oluşturulmuş iframe içinde oluşturulduğundan emin olun. GPT tarafından oluşturulmuş iframe'in dışında oluşturulan reklam öğeleri için ölçülebilirlik garanti edilmez.
 • DOM'un, reklam öğesi nesneleri için ölçülebilir boyutlar belirttiğinden emin olun. Sayfa yüklemesinin ardından gizlenen öğeler ve bazı özel geçiş reklamları için DOM, reklam öğesini 0x0, 0x? veya ?x0 olarak bildirebilir. Ölçecek piksel olmadığı için bunlar ölçülebilir değildir. DOM'un reklam öğesini nasıl boyutlandırdığını görmek için Aktif Görüntüleme geri pinginin &p= parametresini kontrol edebilirsiniz.
  Ekranda bir reklam öğesi görseniz bile, rich media veya etkileşim reklam öğeleri nedeniyle DOM, sıfır piksel bir boyut raporlayabilir. Bu sorunu gidermek için geliştirme ekiplerinizle birlikte çalışın.
 • Genişletebilir reklamlar, duvar kağıtları veya başka özel uygulamalar olan reklam öğeleri, JavaScript DOM içinde görünme biçimleri nedeniyle genellikle ölçülemez. Bunların boyutlarını &p= parametresiyle belirleyin.
 • display:none; gibi CSS stilleri, DOM'un sayfa yüklendiğinde ölçülemeyen bir boyut raporlamasına neden olabilmektedir. Yükleme sonrasında açılan bir sayfayı gizlemek için sayfayı görüntü alanı dışında oluşturun ve istediğiniz zaman görüntü alanının içine getirin.

Görüntülenebilirliği artırma

 • GPT SRA kullanırken istenen tüm satır öğelerini oluşturun.
 • Raporunuzun konum hedeflemeye göre dökümünü alın. Sayfanın üst ve alt kısmında 728x90 boyutunu kullanıyorsanız, alt alan genel ortalamanızı düşürebilir.
 • Reklam öğesi yerleşimini ve kullanıcı alışkanlıklarını göz önünde bulundurun. Sayfaların en üstündeki reklam öğeleri genellikle hemen ekranın üst kısmında bulunan reklam öğelerinden daha düşük görüntülenebilirliğe sahiptir. Kullanıcılar genellikle sayfayı yüklenir yüklenmez aşağı kaydırarak sayfanın üst kısmındaki alanların 1 saniye geçmeden görüntü alanının dışına çıkmasına neden olmaktadır.
 • "Aktif Görüntüleme görüntülenebilir gösterimlerin yüzdesine" baktığınızdan ve "Görüntülenebilir gösterim sayısı" ile "Toplam gösterim sayısını" karşılaştırmadığınızdan emin olun.
 • Geç yükleme, görüntülenebilirliği etkileyebilir. GPT alanlarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yükleyin ve alan, kullanıcının görüntü alanına girdiğinde görüntülenebilirlik ölçümünün hazır olmasını sağlamaya çalışın. Kullanıcılar genellikle sayfayı hızlı bir şekilde kaydırır. Alan, yalnızca görüntü alanına girdiğinde yüklenebiliyorsa büyük olasılıkla çok geçtir.
 • JavaScript DOM gördüğünüz konumlandırmayı yansıtmıyor olabileceğinden, CSS ile sayfanın üzerinde kayan unsurlar (ör. float:) görüntülenebilirlik ölçümünü kesintiye uğratabilir.
 • Bir kullanıcı, tarayıcısının sekmesinde sayfanızı uzun süre açık bırakırsa sayfanızdaki otomatik yenileme işlevi "ölçülebilir ancak görüntülenemeyen" gösterimler biriktirebilir.

Üçüncü taraf görüntülenebilirlik raporlarını karşılaştırma

Aşağıda, Ad Manager raporlarının bir üçüncü taraf rapordan farklı olmasının en yaygın nedenlerini görebilirsiniz.

Farklılıkların çoğu, tek bir boyut veya reklam konumuna özeldir
Raporları karşılaştırırken iki rapor için de reklam boyutuna göre döküm alındığından emin olun. Kullanılabiliyorsa konum hedefleme de çok yararlı olabilir.
 • Görüntülenebilirlik metriklerinin yüzdesini hesaplamak için kullanılan farklı toplam ölçülen gösterim değerleri
  Aktif Görüntüleme, doğrudan reklam sunucusunda oluşturulur. Böylece diğer yerel olmayan görüntülenebilirlik çözümlerine göre çoğu zaman daha fazla gösterim ölçer. Üçüncü tarafın ölçülen toplam ham gösterimlerini yüzde miktarıyla değil, her zaman Aktif Görüntülemenin toplam Ölçülebilir gösterimleriyle karşılaştırın.
 • Üçüncü taraf reklam öğesi oluşturma gecikmesi
  Aktif Görüntüleme, reklam alanı yüklenir yüklenmez ve Ad Manager'dan reklam öğesi döndürülür döndürülmez ölçüme başlar. Çoğu üçüncü taraf, yalnızca son reklam öğesi oluşturulduktan sonra ölçüm yapar. Reklam alanının yüklenmesi ve son reklam öğesinin oluşturulması arasında geçen zamanda kullanıcıların sayfadan ayrılması halinde Aktif Görüntüleme toplam ölçülebilir gösterimleri, üçüncü tarafın raporundan daha yüksek olabilir.
 • CSS stil farklılıkları
  Aktif Görüntüleme, sayfa yüklendikten sonra ölçülebilirliği belirler. Sayfa yüklendikten sonra öğelerin CSS ile gizlenmesi, Aktif Görüntüleme ölçümünü engelleyerek Aktif Görüntüleme Ölçülebilirliği toplam gösterimlerinizi yapay olarak azaltabilir.
 • Reklam istekleri ve reklam öğesi oluşturma
  • GPT SRA, sayfada hiçbir zaman göstermeseniz bile reklam istemenize imkan tanır. GPT SRA ile istenen, ancak hiç oluşturulmayan reklamlar, uygun ve ölçülebilir olarak görünür, ancak görüntülenebilir olarak görünmez. Bu, Aktif Görüntüleme Ölçülebilirliği gösterimlerini yapay olarak artırabilir ve Aktif Görüntüleme Görüntülenebilirliği gösterimlerinin yüzdesini azaltabilir.
  • Sayfa dışı reklam öğeleri, görüntülenen gösterim makrosunun (ör. %%VIEW_URL_ESC%%) bir gecikmiş gösterim kaydetmesini gerekli kılar. Hatalı uygulama, Aktif Görüntüleme toplam Uygun ve Ölçülebilir gösterimlerini azaltır.
 • Büyük reklam öğelerini ölçmek için MRC esnekliği
  MRC, IAB'nin "Yükselen Yıldızlar" biçimleri gibi 970x250 veya daha büyük boyuta sahip büyük görüntülü reklam öğeleri için görüntülenebilirlik tedarikçi firmalarına bazı esneklikler sunmuştur. Bunun için tedarikçi firmaların, kullanılan tanımı Metodoloji Belgesinde müşterileriyle açıkça paylaşması gerekir. Reklam öğesi piksellerinin %50'si veya %30'u görüntülendiğinde büyük görüntülü reklam öğesi gösteriminin görüntülenebilir olarak işaretlenmesi kabul edilebilir.

  Aktif Görüntüleme, şu anda %50 görüntüleme (ya da 242.500 piksel (970x250) veya daha büyük reklam öğeleri için %30 görüntüleme) ölçmektedir. Üçüncü bir taraf büyük reklam öğeleri için %30 görüntüleme ölçerse bu boyutlar için Aktif Görüntüleme raporlarındaki toplam Görüntülenebilir gösterim sayısı, üçüncü taraf raporlarına kıyasla daha düşük olabilir. Büyük reklam öğelerini benzersiz şekilde ölçüp ölçmediklerini öğrenmek için lütfen birlikte çalıştığınız üçüncü tarafa danışın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?