Odstraňování problémů s přehledy pro umístění služby Ad Manager

Přečtěte si, proč přehledy pro umístění mohou ukazovat neočekávané údaje (dříve přehledy umístění služby DFP)

Při spouštění přehledů pro umístění je třeba mít na paměti níže uvedené klíčové koncepty.

Spolupracujte s důvěryhodným odborníkem
Soustřeďte se na to, co vám jde nejlépe, a nastavení, optimalizaci a správu nechte některému z certifikovaných publikačních partnerů společnosti Google.

Jedna reklamní jednotka může být v několika umístěních

Umístění se mohou překrývat, celkové hodnoty pro skupinu umístění proto mohou být vyšší než celkové hodnoty pro reklamní jednotky, které obsahují. Pokud například umístění A obsahuje reklamní jednotku 1 a reklamní jednotku 2 a umístění B obsahuje reklamní jednotku 2 a reklamní jednotku 3, přehled pro umístění A a B zahrnuje data pro reklamní jednotku 2 dvakrát, protože se nachází v obou umístěních.

Přečtěte si další informace o tom, jak předejít započítávání dat do přehledů dvakrát.

Přehledy pro umístění odpovídají aktuálnímu přidružení reklamních jednotek

Součty metrik pro dimenzi Umístění zahrnují reklamní jednotky, které jsou k umístění aktuálně přiřazeny. Pokud reklamní jednotku odstraníte, ve všech následně spuštěných přehledech bude odstraněná řádková položka vyloučena, a to dokonce i pro data předtím, než byla z umístění odstraněna.

Protože přehledy odpovídají aktuálnímu přidružení reklamních jednotek, můžete přehledy pro umístění vytvářet i pro data před jejich vytvořením.

Změnilo se něco?
Ano. Před 26. březnem 2018 přehledy pro umístění odpovídaly historickému přiřazení reklamních jednotek k umístěním. Před touto změnou byly metriky pro umístění k dispozici až po jejich vytvoření.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?