Odstraňování problémů se řádkovými položkami typu Sponzorství

Proč se řádková položka typu Sponzorství nemusí zobrazovat podle očekávání

Řádková položka typu sponzorství s cílem 100 % se nemusí zobrazit v každé vhodné žádosti o reklamu. Pokud jste například řádkovou položku typu Sponzorství s cílem 100 % zarezervovali, aby se zobrazovala v reklamní jednotce „Domovská stránka“, ale zobrazují se jiné řádkové položky o rozměrech 728 × 90, může to být způsobeno jinými řádkovými položkami se stejnou prioritou, proměnlivým cílením a dalšími faktory.

Nejdříve zkontrolujte, zda je typ řádkové položky Sponzorství a zda má cíl (nebo váhu) nastavenou na 100 %.

Nejčastější problémy

Kritéria cílení, která se překrývají s cílením jiné řádkové položky, často způsobují, že se řádkové položky typu Sponzorství zobrazí pouze v části provozu a nedosáhnou cílového procenta. Viz další informace o zobrazování řádkových položek typu Sponzorství s nadměrnou rezervací.  

Zobrazování řádkové položky typu Sponzorství mohou omezovat také další kritéria cílení:

  • Geografické cílení může zamezit zobrazení, pokud o reklamu požádá uživatel z nezacílené oblasti.
  • Omezení frekvence mohou zamezit zobrazení, pokud uživatel stránku navštívil vícekrát, než je nastavený limit.
  • Štítky mohou zamezit zobrazení, pokud se na stránce již zobrazila jiná reklama od konkurenčního inzerenta.
  • Cílení na páry klíč–hodnota může zamezit zobrazení, pokud se zacílený pár klíč–hodnota u jednotlivých žádostí nebo uživatelů liší.
  • Roadblocky jsou řádkové položky s několika kreativami, které by se měly zobrazit společně. Pokud se na stránce začala zobrazovat řádková položka typu Roadblock, může zobrazení vaší řádkové položky zabránit.

Nalezení řešení

Zkontrolujte zobrazování reklam na stránce

Zkuste pomocí nástrojů Ad Manager pro odstraňování problémů ladit konkrétní blok a zjistit, které řádkové položky o reklamní jednotku soupeří a proč se řádková položka typu Sponzorství nezobrazuje.

Spusťte přehledy k odhalení problému

Vytvořte přehled Ad Manager s velikostí kreativy, cílením a řádkovou položkou jako dimenzemi a zobrazeními reklamního serveru jako metrikou. Tento přehled odfiltrujte podle reklamní jednotky, ve které by se měla zobrazovat jen řádková položka typu Sponzorství. Po dokončení tohoto přehledu odfiltrujte zobrazení v sestupném pořadí, abyste zjistili, zda se místo ní v této reklamní jednotce nezobrazují jiné řádkové položky.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?