İlk reklamlarınızı yayınlamaya başlama

Envanterinizi yapılandırma

Web veya uygulamadaki reklam alanınızdan en iyi şekilde yararlanmak için Ad Manager'da envanter oluşturmadan önce envanter yapınızı planlayabilirsiniz. #inventory

Web sitenizde veya uygulamanızda reklam göstermek istediğiniz yeri belirlemek için öncelikle web sitenizin ya da uygulamanızın nasıl düzenlendiğini veya yapılandırıldığını anlamanız gerekir. Böylece reklamların en yararlı olacağı reklam alanlarına karar verebilirsiniz.

Planlama işinin büyük kısmı; reklam birimleri, yerleşimler veya başka herhangi bir şey oluşturmadan önce Ad Manager'ın dışında gerçekleşebilir. Reklamların gösterilmesini istediğiniz alanları ve bu alanlarda ne tür reklamları göstermeyi planladığınızı ana hatlarıyla belirleyin. Reklam envanterinizle birlikte web siteniz veya uygulamanız da zaman içinde değişebilir. Dolayısıyla planlama nihai bir sonuca varmaz, sürece yayılır. Dijital mülklerinizden en iyi şekilde yararlanmak için bu mülklerinizle birlikte reklam envanterinizi nasıl yapılandırdığınızı düzenli olarak denetlemeniz gerekir.

İlgili Skillshop eğitim kursuna gidin

Aşağıda, planlama sürecine başlamanıza yardımcı olacak bazı örnek senaryolar verilmiştir.

Haber web sitesi

Ulusal ve yerel haberleri yayınlayan bir haber sitesinin sahibi olduğunuzu ve bu siteyi işlettiğinizi varsayalım.

Envanterinizi ulusal ve yerel bölümleri olan bir haber sitesi için nasıl planlayabilirsiniz?

 • Reklamlarını ulusal haberler bölümünde değil, belirli yerel haber bölümlerinde göstermek isteyen reklamverenlere satış yapmayı planlıyorsanız her bir yerel bölüm için ayrı reklam birimleri oluşturmanız gerekebilir.
 • Yerel bölümü ayrı olarak satmayı planlamıyorsanız hem ulusal hem de yerel haber bölümleri için tek bir reklam birimi kullanabilirsiniz.
 • Alternatif olarak her yerel bölüm için ayrı reklam birimleri oluşturabilir ve ardından bu yerel bölüm reklam birimlerini ulusal bölüm yerleşimleri olarak gruplandırmak için yerleşimleri kullanabilirsiniz.

Yerel haberler bölümünüzde 300x250 boyutunda iki reklam alanını nasıl düzenleyebilirsiniz (biri sayfanın üst kısmında diğeri ise alt kısmında olmak üzere)?

 • Her alan için farklı reklam birimleri kullanabilir veya alanları ayırt etmek için anahtar/değer çiftlerini kullanabilirsiniz.

Envanter yapınızın nasıl görüneceğine dair bir örnek:

Örnek
Yerleşim: Ulusal haberler
      Reklam birimi: Yerel İstanbul haberleri
            Anahtar/değer çifti: Konum Leaderboard'dur (pos=leaderboard)
            Anahtar/değer çifti: Konum Üst Kutu'dur (pos=atf-box)
            Anahtar/değer çifti: Konum Alt Kutu'dur (pos=btf-box)

      Reklam birimi: Yerel Ankara haberleri
            Anahtar/değer çifti: Konum Leaderboard'dur (pos=leaderboard)
            Anahtar/değer çifti: Konum Üst Kutu'dur (pos=atf-box)
            Anahtar/değer çifti: Konum Alt Kutu'dur (pos=btf-box)

      Reklam birimi: Yerel İzmir haberleri
            Anahtar/değer çifti: Konum Leaderboard'dur (pos=leaderboard)
            Anahtar/değer çifti: Konum Üst Kutu'dur (pos=atf-box)
            Anahtar/değer çifti: Konum Alt Kutu'dur (pos=btf-box)

Bu örnekte:

 • Yerel haber bölümü reklam birimleri temel bileşenlerdir.
 • Ulusal haber bölümü yerleşimi, hedefleme için yerel haber bölümlerini gruplandırır.
 • Anahtar/değer çiftleri, her bir yerel haber bölümündeki reklam alanlarını tek tek belirler.

Bir reklamı şuraya yayınlayabilirsiniz:

 • "Ulusal haberler" yerleşimini hedefleyerek tüm yerel haber bölümleri.
 • Bir veya daha fazla reklam birimini hedefleyerek tek bir yerel haber bölümü.
 • "Konum" anahtar/değer çiftini hedefleyerek bazı veya tüm haber bölümlerindeki belirli bir reklam alanı.

Reklam birimleri, yerleşimler ve anahtar/değer çiftleri

Envanteriniz; reklam birimleri, yerleşimler ve anahtar/değer çiftlerinin bir kombinasyonudur. Bu kombinasyon, içeriğiniz genelinde yatay hedefleme yapmanıza olanak tanır. Aşağıdaki örnekler, envanter gereksinimlerini karşılamak için reklam birimlerini, anahtar/değer çiftlerini ve sistem tanımlı ölçütleri nasıl kullanabileceğinizi gösterir.

Yapmak istediğiniz Kullanmanız gereken
Reklamları içeriğinizin belirli bir bölümüne hedefleme Reklam birimleri
Reklamları tüm spor alt bölümlerinize kolayca hedefleme "Aşağı akışlı" hedeflemeye olanak tanıyan reklam birimleri
Uygulama envanterinizi tüm ağ hedefli reklamlardan hariç tutma Özel reklam birimleri: Uygulama envanterinizi özel reklam birimleri olarak işaretleyin
Yalnızca Google Ad Manager 360'ta kullanılabilir.
Tüm spor, finans ve hava durumu açılış sayfalarınızı kolayca hedefleme Yerleşimler: Tüm açılış sayfalarınızı bir yerleşimde birleştirin
Reklamları içeriğinizin herhangi bir yerinde cinsiyete göre hedefleme Yatay hedeflemeye olanak tanıyan anahtar/değer çiftleri (örneğin, gender=female)
Reklamları web sitenizin herhangi bir yerinde belirli bir spor dalına hedefleme. Yatay hedeflemeye olanak tanıyan anahtar/değer çiftleri (örneğin, team=yankees).
Reklamları Kanada'da bulunan ziyaretçilerinize hedefleme. Sizin için işlenen sistem tanımlı bir ölçüt olan coğrafi konum
Reklamları yalnızca Android kullanıcılarına hedefleme Sizin için işlenen sistem tanımlı bir ölçüt olan işletim sistemi (mobil dahil)

 URL'ler

URL'ler, temsil ettiğiniz veya reklam satmaya yetkili olduğunuz alanları ve yolları gösterir. Burada belirtilen URL'ler, Pazar Yeri'nde alıcılara sunulan envanteri göstermek için fiyatlandırma kurallarında kullanılabilir, Özel Açık Artırmalarda hedeflenebilir ve yayıncı profillerine eklenebilir.​

 1. Envanter ardından URL'ler seçeneğine gidin.
 2. Yeni URL'yi tıklayın. 
 3. URL veya yol girin. 
 4. Envanter türü seçin.
 5. Marka türü seçin (Programatik Doğrudan ve Özel Açık Artırma anlaşmaları için de geçerlidir):
  • Markalı: Alıcılar ve reklamverenler için tam URL görünür.
  • Yarı şeffaf: Alıcılar, teklif isteğinde alanınızı görür ancak alt alanı veya yolu görmez.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Tablodaki bir URL'yi seçtiğinizde, tablonun yukarısındaki seçeneklerden birini tıklayarak URL'nin durumunu veya markasını değiştirebilirsiniz.

URL devre dışı bırakılırsa bu URL değerini hedefleyen Özel Açık Artırmalar, diğer URL değerlerini hedeflemedikleri takdirde işlem yapmayı bırakır. 

Ad Manager'da envanter oluşturma

Artık envanter yapınızı planladığınıza göre şunları yapabilirsiniz:

Güvenilir bir uzmanla ortaklık kurma

Hesabınızı hazırlama konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen Google Sertifikalı Yayıncı İş Ortaklarımızdan biriyle çalışın.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
10746025012820710297
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
148