Częstotliwość odświeżania reklam w aplikacjach mobilnych

Maksymalizacja przychodów z reklam wyświetlanych na jednym ekranie

Częstotliwość odświeżania określa, jak często nowe wyświetlenie reklamy ma być generowane w aplikacji mobilnej. Możesz wybrać odświeżanie reklam co 30–120 sekund lub nieodświeżanie reklam. Ustawienie częstotliwości odświeżania dotyczy tylko zasobów reklamowych aplikacji mobilnych.

Dowiedz się, jak zadeklarować odświeżane zasoby reklamowe.

Zalecamy, aby w zależności od funkcji aplikacji mobilnej reklamy były wyświetlane przez co najmniej 60 sekund. Testy wewnętrzne wykazały, że w przypadku wyboru takiej wartości użytkownicy mają dostatecznie dużo czasu na interakcję z reklamami, a reklamodawcy i wydawcy osiągają optymalne wyniki.

Określanie częstotliwości odświeżania w ustawieniach jednostki reklamowej

Wartością domyślną jest Bez odświeżania. Jeśli wybierzesz Częstotliwość odświeżania w sekundach, Ad Manager automatycznie wprowadzi wartość równą 60, ale możesz ją zmienić na wartość z zakresu 30–120 sekund.

  1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
  2. Kliknij kolejno Zasoby reklamowe i Jednostki reklamowe.
  3. Kliknij nazwę jednostki reklamowej, aby otworzyć jej ustawienia.
  4. Wybierz Częstotliwość odświeżania (30–120 sekund) i zmień wartość.
  5. Kliknij Zapisz.

Pamiętaj

  • W przypadku jednostek reklamowych z obsługą alokacji dynamicznej możesz ustawić częstotliwość odświeżania, o ile została zadeklarowana w Ad Exchange. Brak zadeklarowanej częstotliwości odświeżania stanowi naruszenie zasad. Możesz też wybrać opcję Bez odświeżania.
  • Jeśli określisz częstotliwość odświeżania nadrzędnej jednostki reklamowej, takie ustawienie nie obejmie podrzędnych jednostek reklamowych. Ustaw częstotliwość odświeżania każdej podrzędnej jednostki reklamowej osobno.
  • Ta funkcja odświeża reklamy z każdego źródła ofert reklamowych. Upewnij się, że wybrana częstotliwość odświeżania jest zgodna z zasadami dotyczącymi pośrednich źródeł ofert reklamowych, które trafikujesz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne