Prvky služby Ad Manager

Rychlý průvodce položkami vytvářenými a spravovanými ve službě Ad Manager

Ať už jste novými, nebo zkušenými uživateli služby Ad Manager, můžete narazit na části systému, kterým nerozumíte. Tento rychlý referenční článek vám představí hlavní prvky, ze kterých se síť Ad Manager skládá.

Další informace o jednotlivých prvcích získáte pomocí příslušných odkazů, případně můžete procházet centrum nápovědy či v něm vyhledávat.

Ad Manager obsahuje mnohem více funkcí, například prognózy nebo přehledy. Zde uvádíme základní prvky, které je třeba vytvořit, abyste mohli začít zobrazovat kampaně.

  Některý obsah se může vztahovat pouze na službu Google Ad Manager 360.

Inventář

Inventář je reklamní prostor, který máte k dispozici k prodeji. Ve službě Ad Manager se inventář skládá z těchto prvků:

Reklamní jednotka ve službě Ad Manager představuje místo, na kterém se mohou zobrazovat reklamy. Pro každou reklamní jednotku můžete vygenerovat značky. Značky poté umístíte do obsahu, aby při návštěvě uživatele došlo k volání reklamy.

Umístění je volitelné seskupení reklamních jednotek, které usnadňuje jejich hromadné cílení.

Další informace o inventáři

Zobrazování

Jakmile budete mít inventář, je třeba v něm zobrazovat reklamy. Ve službě Ad Manager se kampaně skládají z těchto prvků.

Objednávky ve službě Ad Manager obsahují řádkové položky a řádkové položky obsahují kreativy. Objednávka ve službě Ad Manager představuje smlouvu s inzerentem. Má své datum zahájení a ukončení a může obsahovat jednu či více řádkových položek.

Řádková položka obsahuje informace o konkrétních datech spuštění, cílení a ceně jedné kreativy nebo sady kreativ, které budou zobrazovány, včetně zacílených reklamních jednotek a umístění. Každá řádková položka se nachází v objednávce.

Kreativa je konkrétní reklama, jako například obrázkový soubor, soubor videa nebo jiný obsah. Je to obsah, který se zobrazuje uživatelům. Aby jej bylo možné zobrazit, musí být kreativa přiřazena k řádkové položce. Jednu kreativu lze přiřadit k více než jedné řádkové položce.

Každá objednávka je zároveň přiřazena k nějakému inzerentovi, což je společnost, kterou přidáte do služby Ad Manager.

Uživatelé, týmy a společnosti

Ad Manager nabízí různé možnosti, jak řídit, kdo má přístup do vaší sítě, jaké akce v ní může provádět a jaký obsah zobrazit.

Správa vlastních uživatelů

Ke správě vlastních uživatelů ve službě Ad Manager slouží tyto prvky:

Uživatel je většinou jedna osoba přidružená k jednomu účtu Google a e‑mailové adrese. Každý uživatel má přiřazenu roli (buď vestavěnou, nebo vlastní), která se skládá ze sady oprávnění (neboli pravidel) udávajících, co uživatel smí zobrazit a provádět.

Pokud vaše síť používá týmy, můžete přístup dále omezit. Členové týmů mohou pracovat pouze s objednávkami a reklamními jednotkami, které jsou přiřazeny jejich týmu (jiné nemohou ani zobrazit).

 K dispozici pouze ve službě Google Ad Manager 360.

 Další informace o týmech

Správa externích uživatelů

Ve službě Ad Manager můžete inzerentům a agenturám udělit přístup pouze pro čtení k jejich vlastním kampaním. K tomu slouží tyto prvky:

Kontakt je osoba pocházející z externího subjektu, kterou jste pozvali k zobrazení jejích vlastních kampaní. Všechny kontakty musí patřit jedné společnosti. Společnost je externí subjekt, například inzerent nebo agentura.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?