Reklam öğelerini otomatik olarak adlandırma

Reklam öğelerinin otomatik olarak adlandırılması için varsayılan bir biçim ayarlayabilirsiniz. Her reklam öğesinin adı, oluşturduğunuz biçimi temel alır. Bu varsayılan biçimde reklam öğesiyle ilgili boyut, reklamveren adı, reklam öğesi türü vb. bilgiler yer alabilir.

Ad Manager'a yeni bir reklam öğesi eklediğinizde varsayılan reklam öğesi adı biçimi uygulanır. Daha sonra adı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan reklam öğesi adı biçimi, yalnızca reklam öğesi eklenirken uygulanır. Adı değiştirdikten veya reklam öğesini kaydettikten sonra reklam öğesi adında başka otomatik değişiklik yapılmaz.

Otomatik olarak adlandırılmış reklam öğelerini etkinleştirme

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Yönetici ve sonra Genel ayarlar ve sonra Yayın öncesi özellikleri (beta) seçeneğini tıklayın.
 3. Reklam öğelerini otomatik olarak adlandır'ı etkinleştirmek için tıklayın. Yeşil bir onay kutusu göründüğünde bu seçenek etkinleştirilir.
Bu özelliği etkinleştirmek için "Kullanıcıları, rolleri ve ekipleri düzenle" izninin rolünüz için etkinleştirilmiş olması gerekir.

Varsayılan bir reklam öğesi ad biçimi ayarlama

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Yönetici ve sonra Yayınlama ve sonra Yayınlanma ayarları'nı tıklayın.
 3. Varsayılan reklam öğesi ad biçimi alanında ada dahil etmek istediğiniz öğeleri tıklayarak ve eklemek istediğiniz metni girerek varsayılan reklam öğesi ad biçimini ayarlayın. Bir öğeyi tıkladığınızda bu öğe köşeli ayraç içinde metne eklenir. Örneğin, Başlangıç yılı'nı tıklarsanız <start-year> eklenir.

  Aşağıda, varsayılan bir reklam öğesi ad biçimi için kullanabileceğiniz bir örneği bulabilirsiniz. Bu örnekte hem öğe adları hem de özel olarak girilen metin bulunmaktadır.

  Ağ 1 - <sipariş-adı> - <boyut> - <başlangıç-yılı>/<başlangıç-ayı>/<başlangıç-günü> - <bitiş-yılı>/<bitiş-ayı>/<bitiş-günü>

  Hem noktalama işaretleri hem de metin ekleyebileceğinizi unutmayın.

 4. Kaydet'i tıklayın.

Reklam boyutu için otomatik güncelleme

"Boyut"u bir öğe olarak varsayılan reklam öğesi ad biçiminize eklerseniz Ad Manager, reklam öğesi boyutlarını otomatik olarak reklam öğesi adına ekler. Bununla birlikte Ad Manager, bazı durumlarda reklam boyutu manuel olarak veya bir reklam öğesinin yüklenmesi yoluyla ayarlanana dek reklam boyutunu bilmez. Böyle durumlarda Ad Manager, reklam öğesi adını manuel olarak değiştirmediğiniz sürece boyut belirlenebildiğinde reklam öğesi adını otomatik olarak güncelleyecektir.

Reklamveren seviyesinde reklam öğeleri sınırlamaları

"Sipariş adı" ve "Başlangıç ayı" gibi bazı öğeler, reklam öğesinin eklendiği sipariş veya satır öğesinden alınan bilgilere bağlıdır. Reklam öğesini, satır öğesine eklemek yerine doğrudan ağınıza ekliyorsanız Ad Manager hiçbir şekilde bu öğeleri uygulayamaz. Bu öğeleri varsayılan reklam öğesi ad biçimine eklerseniz yeni reklam öğeleri belirli bir sipariş ve satır öğesi yerine reklamveren seviyesinde eklendiğinde, varsayılan reklam öğesi ad biçimi uygulanmaz.

Reklam öğelerinin ağınızda yeniden kullanılma biçimini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Bir reklam öğesinin, farklı yayın tarihlerine sahip farklı satır öğelerine eklenmesi muhtemelse, başlangıç ve bitiş tarihlerini varsayılan reklam öğesi ad biçimine dahil edebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?