Automatické pojmenování kreativ

Můžete nastavit výchozí formát, aby byly nové kreativy pojmenovány automaticky. Název každé kreativy je založen na formátu, který vytvoříte. Můžete zahrnout informace o kreativě, jako je její velikost, název inzerenta, typ kreativy apod.

Když do služby Ad Manager přidáte novou kreativu, použije se výchozí formát názvu kreativy. Následně název můžete ručně změnit. Výchozí formát názvu kreativy se použije pouze při přidávání kreativy. Když název kreativy změníte nebo kreativu uložíte, žádné další automatické změny jejího názvu neproběhnou.

Aktivování automatického pojmenování kreativ

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Globální nastavení a pak Předběžné funkce (beta).
 3. Kliknutím zapněte možnost Automatické pojmenování kreativ. Když je zapnutá, zobrazuje se zelené zaškrtávací políčko.
Za účelem povolení této funkce je potřeba mít pro roli povolené oprávnění Úprava uživatelů, rolí a týmů.

Nastavení výchozího formátu názvu kreativy

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pak Zobrazování a pak Nastavení zobrazování.
 3. V poli Výchozí formát názvu kreativy nastavte výchozí formát kliknutím na prvky, které chcete do názvu zahrnout, případně zadejte libovolný text, který má název obsahovat. Prvky, na které kliknete, budou přidány do textového pole v lomených závorkách. Například když kliknete na Rok začátku, přidá se prvek <start-year>.

  Zde je příklad výchozího formátu názvu kreativy s názvy prvků i vlastním textem:

  Síť 1 – <order-name> – <size> – <start-year>/<start-month>/<start-day> – <end-year>/<end-month>/<end-day>

  Všimněte si, že lze zahrnout interpunkci i text.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Automatická aktualizace pro velikost kreativy

Pokud ve výchozím formátu názvu kreativy zahrnete prvek Velikost, služba Ad Manager do názvu kreativy automaticky přidá její rozměry. Někdy však služba Ad Manager rozměry kreativy nezná, dokud je nenastavíte (buď ručně, nebo nahráním podkladu). V takových případech služba Ad Manager název kreativy automaticky aktualizuje, jakmile bude možné velikost určit (pokud jste název kreativy ručně nezměnili).

Omezení kreativ na úrovni inzerenta

Některé prvky, například Název objednávky nebo Měsíc začátku, závisejí na údajích z objednávky nebo řádkové položky, do které je kreativa přidána. Pokud kreativu přidáváte přímo do sítě (nikoli do řádkové položky), služba Ad Manager tyto prvky nemůže použít. Pokud tyto prvky zahrnete do výchozího formátu názvu kreativy, výchozí formát bude použit při přidání kreativy do objednávky nebo řádkové položky, ale nikoli při přidání nových kreativ na úrovni inzerenta.

Zvažte také způsob opakovaného použití kreativ v síti. Pokud je pravděpodobné, že kreativu přidáte do jiné řádkové položky s jinými daty spuštění, je lepší datum zahájení a ukončení do výchozího formátu názvu kreativy nepřidávat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?