Ad Manager Tags Generator

Pomocí nástroje Ad Manager Tags Generator můžete snadno přizpůsobit a generovat značky reklam, aniž byste museli ručně upravovat kód. Generátor značek je vhodný pro všechny majitele stránek ve službě Ad Manager. Některé hlavní funkce:

 • zahrnutí vlastního cílení na úrovni stránky nebo bloku do značek,
 • zahrnutí vlastních velikostí do reklamních značek,
 • vytváření značek pro kampaně mimo stránku.

Definování nastavení značky GPT a reklamních bloků

 1. Vyberte typ služby Ad Manager.
 2. Zadejte ID sítě.
 3. Zadejte typ značky.
  Pokud reklamní jednotka obsahuje velikosti videoreklam i obsahových reklam, bude značka vygenerovaná generátorem značek obsahovat směs velikostí pro videoreklamy i obsahové reklamy.
  • Async (Asynchronní): Dává službě pokyn, aby reklamy načítala asynchronně pomocí prvků iframe v doméně majitele stránek. Tento typ značky doporučujeme, neboť je uživatelsky nejpřívětivější. Další informace
  • Sync (Synchronní): Dává službě pokyn, aby nejdříve počkala na dokončení žádostí o reklamy, a až poté pokračovala s vykreslováním stránky. Další informace
  • Sync passback (Synchronní značka passback): Vygeneruje značku passback k použití na reklamních serverech třetích stran. Další informace
   • Při tomto nastavení některé možnosti značek GPT nejsou k dispozici a v nabídce nastavení se sbalí.
   • Značky reklam passback umožňují nastavit v sekci Ad slot(s) (Reklamní bloky) adresu URL měřiče kliknutí.
  • Simplified URL (non JS) (Zjednodušená adresa URL (bez JavaScriptu)): Vygeneruje volání reklamy bez JavaScriptu, které je ekvivalentní řetězci /AD/ ve starších značkách reklam služby Ad Manager. Další informace
   • Při tomto nastavení některé možnosti značek GPT nejsou k dispozici a v nabídce nastavení se sbalí.
 4. (Volitelné) Zadejte případné páry klíč–hodnota na úrovni stránky.
  • K dispozici pouze pro synchronní a asynchronní typy značek.
  • Tyto páry klíč–hodnota se použijí na všechny reklamní jednotky na stránce. Další informace
  • Pár klíč–hodnota zadejte ve formátu klíč=hodnota.
  • Pokud párů klíč–hodnota zadáváte několik, oddělte je čárkou.
  • Pokud má klíč několik hodnot, použijte formát klíč=[hodnota1;hodnota2;...;hodnotaX]
 5. (Volitelné) Zadejte případné štítky vyloučení obsahu na úrovni stránky.
  • K dispozici pouze pro synchronní a asynchronní typy značek.
  • Řádkové položky s příslušným štítkem vyloučení se nebudou zobrazovat v žádném bloku na stránce. Další informace
 6. (Volitelné) Vyberte libovolná volitelná nastavení značek GPT.
  • Single request (Jeden požadavek): Požádá o obsah všech reklamních bloků v jednom požadavku. Další informace
  • Out-of-page ad unit (Reklamní jednotka mimo stránku): Vytvoří reklamní blok mimo stránku (vsunutý) se zadaným názvem reklamní jednotky. Další informace
  • Collapse empty divs (Sbalit prázdné prvky div): Sbalí prázdné prvky div, pro které není k dispozici žádný obsah k zobrazení. Další informace
  • Disable initial load (Zakázat počáteční načtení): Zakáže počáteční načtení reklam z Googlu při prvním načtení stránky. Další informace
  • Disable publisher console (Deaktivovat Konzoli pro majitele stránek): Deaktivuje na aktuální stránce Konzoli pro majitele stránek Google. Další informace
 7. Zadejte název reklamní jednotky.
  • Názvy by měly mít tento formát: [úroveň_1]/[úroveň_2]/...[úroveň_X].
 8. Zadejte velikosti reklamních jednotek.
  • Velikosti by měly mít tento formát: [šířka]x[výška].
  • Více velikostí je třeba oddělit čárkou.
  • Velikost reklamního bloku mimo stránku se nedefinuje zde.
 9. (Volitelné) Zadejte případné páry klíč–hodnota na úrovni bloku.
  • Tyto páry klíč–hodnota platí pouze pro tuto reklamní jednotku. Další informace
  • Páry klíč–hodnota by měly mít tento formát: klíč=hodnota.
  • Pokud párů klíč–hodnota zadáváte několik, oddělte je čárkou.
  • Pokud má klíč několik hodnot, použijte formát klíč=[hodnota1;hodnota2;...;hodnotaX]
 10. (Volitelné) Zadejte případná vyloučení obsahu na úrovni bloku.
  • Řádkové položky s příslušným štítkem vyloučení se v této reklamní jednotce nebudou zobrazovat. Další informace

Vygenerování a náhled značek reklam

Až dokončíte definování všech nastavení, kliknutím na Submit (Odeslat) vygenerujte značky reklam. Značky záhlaví a hlavní části budou zobrazeny samostatně a lze je zkopírovat jednoduše kliknutím na tlačítka Copy (Kopírovat).

V dolní části stránky by se měl zobrazit náhled reklam.

Další funkce

Generate staging (Vygenerovat testovací stránku): Můžete vytvořit testovací stránku HTML s vygenerovaným kódem a minimální strukturou HTML s reklamními bloky. Chcete-li vytvořit zkušební stránku, po vygenerování značek jednoduše klikněte na Generate staging (Vygenerovat testovací stránku).

Testovací stránku lze sdílet pomocí adresy URL a její platnost vyprší 30 dní po poslední návštěvě. Pokud k adrese URL přidáte parametr ?nh=true, vygeneruje se stránka pouze s reklamními jednotkami (bez dalšího kódu HTML).

Form method (Metoda formuláře): Metodu odeslání formuláře můžete nastavit buď na GET, nebo na POST. Metoda GET vytvoří adresu URL, kterou lze sdílet, ale vede k delšímu volání reklamy, protože reklamní server obdrží také řetězec adresy URL požadavku. Metoda POST vede ke kratšímu volání reklamy, ale adresu URL žádosti nelze sdílet.

Značky můžete vygenerovat přímo ze služby Ad Manager a ručně je upravit tak, aby obsahovaly kterákoliv z nastavení dostupných v tomto nástroji. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148