Ad Manager Tag Generator & Tester (Beta)

Pomocí nástroje Ad Manager Tag Generator & Tester  (Beta) můžete přizpůsobovat a generovat značky reklam, aniž byste museli ručně upravovat kód. Tento nástroj je vhodný pro všechny majitele stránek ve službě Ad Manager. Některé hlavní funkce:

 • zahrnutí vlastního cílení na úrovni stránky nebo bloku do značek,
 • zahrnutí vlastních velikostí do reklamních značek,
 • vytváření značek pro kampaně mimo stránku.

Nástroj Ad Manager Tag Generator & Tester (verze beta)  poskytuje externí vývojář a tým služby Google Ad Manager ho nepodporuje ani nespravuje.

Definování nastavení značky GPT a reklamních bloků

 1. Zadejte typ značky.
  Pokud reklamní jednotka obsahuje velikosti videoreklam i obsahových reklam, bude značka vygenerovaná tímto nástrojem obsahovat kombinaci velikostí pro videoreklamy i obsahové reklamy.
  • Passback: Vygeneruje značku passback k použití na reklamních serverech třetích stran. Další informace
   • Při tomto nastavení některé možnosti značek GPT nejsou k dispozici a v nabídce nastavení se sbalí.
   • Značky reklam passback umožňují nastavit v sekci Ad slot(s) (Reklamní bloky) adresu URL měřiče kliknutí.
  • Simplified URL (non JS) (Zjednodušená adresa URL (bez JavaScriptu)): Vygeneruje žádost o reklamu bez JavaScriptu, která je ekvivalentní řetězci /AD/ ve starších značkách reklam služby Google Ad Manager. Další informace
   • Při tomto nastavení některé možnosti značek GPT nejsou k dispozici a v nabídce nastavení se sbalí.
 2. Zadejte ID sítě.

Zadejte vlastní cílení.

 1. (Volitelné) Do pole Vlastní cílení zadejte případné páry klíč–hodnota na úrovni stránky.
  • Tyto páry klíč–hodnota se použijí na všechny reklamní jednotky na stránce. Další informace
  • Pár klíč–hodnota zadejte ve formátu klíč=hodnota.
  • Pokud párů klíč–hodnota zadáváte několik, oddělte je čárkou.
  • Pokud má klíč několik hodnot, použijte formát klíč=[hodnota1;hodnota2;...;hodnotaX]
 2. (Volitelné) Zadejte případné štítky vyloučení obsahu na úrovni stránky.
  • Řádkové položky s příslušným štítkem vyloučení se nebudou zobrazovat v žádném bloku na stránce. Další informace

Vyberte nastavení značky GPT.

 1. (Volitelné) Vyberte libovolná volitelná nastavení značek GPT.
  • Single request (Jeden požadavek): Požádá o obsah všech reklamních bloků v jednom požadavku. Další informace
  • Out-of-page ad unit (Reklamní jednotka mimo stránku): Vytvoří reklamní blok mimo stránku (vsunutý) se zadaným názvem reklamní jednotky. Další informace
  • Collapse empty divs (Sbalit prázdné prvky div): Sbalí prázdné prvky div, pro které není k dispozici žádný obsah k zobrazení. Další informace
  • Disable initial load (Zakázat počáteční načtení): Zakáže počáteční načtení reklam z Googlu při prvním načtení stránky. Další informace
  • Disable publisher console (Deaktivovat Konzoli pro majitele stránek): Deaktivuje na aktuální stránce Konzoli pro majitele stránek Google. Další informace

Zadejte podrobnosti o reklamní jednotce

 1. Zadejte název reklamní jednotky.
  • Názvy by měly mít tento formát: [úroveň_1]/[úroveň_2]/...[úroveň_X].
 2. Zadejte velikosti reklamních jednotek.
  • Velikosti by měly mít tento formát: [šířka]x[výška].
  • Více velikostí je třeba oddělit čárkou.
  • Velikost reklamního bloku mimo stránku se nedefinuje zde.
 3. (Volitelné) Zadejte případné páry klíč–hodnota na úrovni bloku.
  • Tyto páry klíč–hodnota platí pouze pro tuto reklamní jednotku. Další informace
  • Páry klíč–hodnota by měly mít tento formát: klíč=hodnota.
  • Pokud párů klíč–hodnota zadáváte několik, oddělte je čárkou.
  • Pokud má klíč několik hodnot, použijte formát klíč=[hodnota1;hodnota2;...;hodnotaX]
 4. (Volitelné) Zadejte případná vyloučení obsahu na úrovni bloku.
  • Řádkové položky s příslušným štítkem vyloučení se v této reklamní jednotce nebudou zobrazovat. Další informace
 5. Klikněte na Generovat značky.

Vygenerování a náhled značek reklam

Až dokončíte definování všech nastavení, kliknutím na Submit (Odeslat) vygenerujte značky reklam. Značky záhlaví a hlavní části budou zobrazeny samostatně a lze je zkopírovat jednoduše kliknutím na tlačítka Copy (Kopírovat).

Měl by se zobrazit náhled reklam.

Další funkce

Generate staging (Vygenerovat testovací stránku)

Můžete vytvořit testovací stránku HTML s vygenerovaným kódem a minimální strukturou HTML s reklamními bloky. Pokud chcete vytvořit zkušební stránku, po vygenerování značek jednoduše klikněte na Generate staging (Vygenerovat testovací stránku).

Testovací stránku lze sdílet pomocí adresy URL a její platnost vyprší 30 dní po poslední návštěvě. Pokud k adrese URL přidáte parametr ?nh=true, vygeneruje se stránka pouze s reklamními jednotkami (bez dalšího kódu HTML).

Form method (Metoda formuláře)

Metodu odeslání formuláře můžete nastavit buď na GET, nebo na POST. Metoda GET vytvoří adresu URL, kterou lze sdílet, ale vede k delší žádosti o reklamu, protože reklamní server obdrží také řetězec adresy URL požadavku. Metoda POST vede ke kratší žádosti o reklamu, ale adresu URL žádosti nelze sdílet.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka