Overzicht van Ad Exchange voor games

Met Ad Exchange voor games kunt u inkomsten genereren met uw gamecontent.

Bevestig uw geschiktheid, neem het beleid ten aanzien van Ad Exchange voor games door en integreer Ad Exchange in uw videospeler of videoadvertentieserver (zie de hieronder genoemde integratieopties) om Ad Exchange voor games in te stellen.

Deelnamevereisten

Als u videoadvertenties voor Ad Exchange voor games wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u handelt conform de partnerrichtlijnen voor Google Ad Manager en de specifieke gebruiksregels van de games, en het volgende naleeft:

 • De aangevraagde advertentie moet in gamecontent worden afgespeeld.
 • Ad Exchange ondersteunt html5. Ook kan Ad Exchange worden gebruikt met rechtstreekse IMA-integratie.
 • Content moet gezinsvriendelijk zijn en worden getarget op gebruikers van dertien jaar en ouder.
 • U moet in het bezit zijn van rechten om inkomsten te genereren via de gamecontent of uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar.

Advertentie-indelingen

Ad Exchange voor games biedt ondersteuning voor de volgende advertentietypen:

 • Standaardvideo: een videoadvertentie met een vaste duur.
 • TrueView-video: een videoadvertentie die eigendom is van Google die na een vaste periode de gebruiker de mogelijkheid biedt de video over te slaan en door te gaan naar uw content. Via deze indeling kunnen gebruikers zelf aangeven van welke adverteerders ze berichten willen zien. U ontvangt via Ad Exchange dezelfde opbrengst voor een vertoning, ongeacht of de kijker de advertentie al dan niet overslaat.
 • VPAID: (Video Player Ad Interface Definition) een brancheprotocol voor de ondersteuning van geavanceerde videoadvertenties die interactieve functies bieden zoals knoppen voor sociaal delen of navigatiemenu's in de advertentie.
 • Overig: Verwijst naar InStream-video's van Google Ads.

Integratieopties

U kunt de video-integratieoptie kiezen die het beste aansluit op uw bedrijfsmodel. Deze opties worden vermeld in de volgorde waarop we ze aanbevelen:

 1. Dynamische toewijzing. Gebruik deze optie als u Ad Manager voor de weergave van videoadvertenties gebruikt. Gebruik deze optie om Ad Exchange voor games te implementeren als u Ad Exchange voor games wilt combineren met Ad Manager.
 2. Integratie via een partnerplatform. Gebruik deze optie als u een videospeler of videoadvertentieserver van een derde partij gebruikt die samenwerkt met Google. Raadpleeg de lijst van partnerplatformen die beschikken over geïntegreerde ondersteuning voor Ad Exchange.
 3. Directe integratie. Gebruik deze optie als u eigenaar bent van de broncode van uw videospeler. Meer informatie wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.
 4. VPAID-adapterintegratie. Gebruik deze optie als u geen van de voorgaande integratiemethoden kunt gebruiken, en als uw videospeler ondersteuning biedt voor VAST versie 2.0 of hoger en VPAID versie 1.0 of hoger. Deze methode veroorzaakt een iets langere wachttijd, omdat de videospeler hiervoor een extra ronde naar onze servers moet maken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?