Gelecekteki satış oranı raporlarını ve satır öğesi tahminlerini karşılaştırma

Ad Manager'ın "Envanteri kontrol et" tahminleri, Gelecekteki satış oranı raporlarından neden farklı?

Google Ad Manager'da kullanılabilirliği tahmin etmenin iki temel yolu vardır:

  • Satır öğesi tahminleri: Kullanıcılar bir satır öğesini görüntülerken Envanteri kontrol et'i tıklar. Bu, "Etkileşimli öngörme" olarak da bilinir. Tek bir satır öğesine odaklanan tahmin sağlayarak bu satır öğesi ve hedefleme için gösterim sayısını artırmanıza yardımcı olabilir.
  • Gelecekteki satış oranı raporları: Ad Manager ağınızın tamamında kullanılabilirliği görmek için kullanılan rapor türü. Gelecekteki satış oranı raporları, daha fazla satır öğesi ayırmak için yeriniz olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

Farkların özeti

Aşağıdaki tabloda, etkileşimli öngörme ve gelecekteki satış oranı raporları arasındaki farklar özetlenmektedir. Davranışla ilgili burada ele alınmayan başka farklar olabileceğini unutmayın.

  Envanter tahmini denetimi Gelecekteki satış oranı raporu Olası farklılıklar
Düzenlemeler

Dikkate alınan manuel ve geçmiş düzenlemeler.

 

Yok

Ayrılan satır öğesi verilerinin güncelliği

Güncel

Günde iki kez

Gelecekteki satış oranı raporları, rapor başlatıldığından beri gerçekleşen etkinlik nedeniyle kullanılabilir envanteri büyük olasılıkla fazladan tahmin eder.

Reklam öğeleri

Satır öğesinin "Reklam öğesi sayısı", tahmini önemli ölçüde etkileyebilir.

Sonuçları daha doğru şekilde karşılaştırmak için "Envanter boyutları" altında Reklam öğelerini hedefleyin ve kullanılabilir envanterin öngörülmesine yardım edin'i tıklayın ve "Sayı" alanında 10 gibi yüksek bir reklam öğesi sayısı belirtin.

Satır öğesi tahminleri, sıklık sınırı ve birlikte gösterimler gibi yayın kısıtlamalarını dikkate alır. Örneğin, reklam öğesi ayrıntıları reklamın bir sayfada tek bir reklam alanı doldurabileceğini belirtiyorsa (varsayılan budur) kullanılabilir gösterimlerin sayısı azalır.

Satır öğesinin "Reklam öğesi sayısı" dikkate alınmaz. 

Sınırlı sayıda reklam öğesi olduğunda önerilen hiçbir satır öğesi yoktur. Bu nedenle, satış oranı raporu kısıtlamaların hiçbirini uygulayamaz ve tüm kullanılabilir reklam alanlarının doldurulabileceğini varsayar.

Gelecekteki satış oranı raporları, etkileşimli öngörmeye oranla daha fazla kullanılabilirlik gösterebilir. Daha fazla bilgi

Maksimum ileriye bakış

İki yıl

Günlük ayrıntı düzeyi verileri için 90 gün; aylık ayrıntı düzeyi verileri için 1 yıl.

Yok
Özel reklam birimleri

Özel reklam birimlerinden gelen gösterimler, öngörülen gösterimler tahmin edilirken genellikle hariç tutulur. Bu, yerleşimlerin parçası olan veya üst reklam birimlerinin hedeflendiği özel reklam birimlerinden gelen gösterimleri içerir. Özel reklam birimlerinin satır öğesinde açıkça hedeflenmesi, bu duruma istisna oluşturur.

Envanter tahminleri için özel reklam birimleri dikkate alınır.

Envanter kontrolünde özel reklam birimleri açıkça hedeflenmelidir.

Gelecekteki satış oranında ise üst reklam birimleri veya yerleşimler üzerinden dolaylı olarak hedeflenebilir.
Simülasyon Simülasyon, önerilen satır öğesi dönemi boyunca çalıştırılır. Simülasyon 18 ay süreyle çalıştırılır. Ad Manager, öngörülen zaman aralığının dışına çıkan tarih aralıklarına sahip rekabet eden satır öğeleri için rekabet edecek gösterimlerin sayısını tahmin eder.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?