Porovnání přehledů budoucí míry prodeje a prognóz řádkových položek

Proč se prognózy kontroly inventáře ve službě Ad Manager liší od přehledů budoucí míry prodeje

Prognózy dostupnosti lze ve službě Google Ad Manager vytvářet dvěma způsoby:

  • Prognózy řádkových položek se zobrazí, když při vytváření nebo prohlížení řádkové položky kliknete na Zkontrolovat inventář. Poskytují prognózu zaměřenou na jednu řádkovou položku. Tato prognóza vám pomůže maximalizovat počet zobrazení pro danou řádkovou položku a cílení.
  • Přehledy budoucí míry prodeje jsou přehledy, které ukazují dostupnost inventáře v celé síti Ad Manager. Přehledy budoucí míry prodeje vám pomohou zjistit, zda máte místo pro další řádkové položky.

Shrnutí rozdílů

V tabulce níže jsou shrnuty rozdíly mezi interaktivními prognózami a přehledy budoucí míry prodeje. Upozorňujeme, že se mohou vyskytovat i další rozdíly v chování, které zde nejsou popsány.

  Prognóza při kontrole inventáře Přehled budoucí míry prodeje Možné nesrovnalosti
Úpravy

Jsou zohledněny ruční a historické úpravy.

 

Aktuálnost údajů o evidovaných řádkových položkách

Okamžitá data

Aktualizováno denně

U přehledů budoucí míry prodeje je větší pravděpodobnost nahodnocení dostupného inventáře kvůli aktivitě, ke které došlo až po spuštění přehledu.

Kreativy

Prognózu může výrazně ovlivnit počet kreativ řádkové položky.

Chcete-li výsledky porovnat přesněji, v sekci Velikosti inventáře klikněte na Zacilte kreativy a pomozte vytvářet prognózy dostupného inventáře a do pole Počet zadejte vysoký počet kreativ, například 10.

Prognózy řádkových položek zohledňují omezení zobrazování, jako jsou omezení frekvence nebo blokování reklam třetích stran. Pokud je v podrobnostech kreativy například uvedeno, že může vyplnit pouze jeden reklamní blok na stránce (výchozí nastavení), bude k dispozici méně zobrazení.

Počet kreativ v řádkové položce se nezohledňuje. 

Neexistuje žádná plánovaná řádková položka s omezeným počtem kreativ, proto přehled prodeje nemůže použít žádná omezení a předpokládá, že mohou být obsazeny všechny dostupné reklamní bloky.

Přehledy budoucí míry prodeje mohou ukazovat vyšší dostupnost než interaktivní prognózy.

Maximální výhled do budoucna

Dva roky

90 dní u denních dat, 1 rok u dat pro jednotlivé měsíce

Zvláštní reklamní jednotky

Zobrazení ze zvláštních reklamních jednotek se při výpočtu prognóz zobrazení obecně nezahrnují, a to ani v případě, že patří do umístění nebo nadřazené reklamní jednotky, na kterou řádková položka cílí. Výjimkou jsou případy, kdy řádková položka na zvláštní reklamní jednotky cílí explicitně.

V prognózách inventáře jsou zahrnuty i zvláštní reklamní jednotky.

Při kontrole inventáře je na zvláštní reklamní jednotky potřeba zacílit explicitně.

U budoucí míry prodeje jsou zahrnuty, i když se na ně cílí implicitně prostřednictvím nadřazených reklamních jednotek či umístění.
Simulace Simulace se spouští pro časové období plánované řádkové položky. Simulace se spouští pro 18 měsíců. U konkurenčních řádkových položek, jejichž období přesahuje data prognózy, služba Ad Manager odhadne, o kolik zobrazení budou soutěžit.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?