Yedek videoya genel bakış

Şelale veya istemci tarafı uyumlulaştırma olarak da bilinen yedek video, VAST yönlendirmelerini kullandığınızda gösterim doldurma fırsatı yakalama olasılığını en üst düzeye çıkarır. Yedek sayesinde Ad Manager, reklamların uygunluğunu belirler, reklamları buna göre sıralar ve tek bir reklam yerine reklam seçenek listesi döndürür.

Yedek videonun işleyiş şekli

Bir istek yapıldığında Ad Manager, SDK'nıza birden fazla yönlendirme reklamı gönderir. SDK daha sonra ilk reklamı ister. Sunucu geçerli bir VAST yanıtıyla karşılık veremezse SDK ikinci reklamı ister ve bir reklam öğesini (bu, reklam öğesinin kesinlikle oluşturulacağını varsaydığı için Ad Manager tarafından barındırılan bir reklam öğesi olabilir) başarıyla alıp oynatana veya ağ için ayarladığınız yedek sınırına ulaşana dek "yedek" aramaya devam eder. Yedek, VAST yönlendirmeli reklamların ve Ad Manager tarafından barındırılan bir reklam öğesinin kombinasyonudur.

Tekli video reklamlarda bir reklamın ilk çerçevesi oynatılana kadar yedek oluşabilir. Reklam oynatılamazsa bir başka reklamla yedek hazırdır.

Olası yedek tetikleyicileri

 • VAST yanıtı zaman aşımı
 • Boş VAST XML yanıtı
 • HTTP hatası
 • Medya dosyasının yüklenememesi (kapsül yedeği için tetikleyici değildir)
 • VPAID reklam öğesi yüklenir ancak bir video yükleyemez (kapsül yedeği için bir tetikleyici değildir)

Gereksinimler ve sınırlamalar

 • Yedek, Google Yayıncı Etiketleri gerektirir. VAST 2.0 reklam istekleri için ise IMA 3 SDK'sı gerektirir.
 • Yalnızca VAST yönlendirmeli reklam grupları içeren satır öğeleri yedek tetikler. Yedek zincirinde farklı reklam öğesi türlerine sahip satır öğeleri olabilir.
 • Yedek genellikle dinamik ayırma reklamlarını ve Programatik Garantili'yi yalnızca yedek zincirinin ilk konumunda rekabet için değerlendirir. Optimize edilmiş video kapsüllerinde, ek reklamların döndürüleceği bazı senaryolar olabilir. Ad Exchange'in uygun olduğu durumlarda Programatik Garantili sponsorlukları genellikle yedek zincirinin ilk konumunda olur ancak standart satır öğeleri birden fazla kez değerlendirilebilir.
 • Çoğu satır öğesi türünde, zincirdeki her öncelik seviyesi için yalnızca bir satır öğesi döndürülür. Aynı türde birden çok satır öğesinin yanıtta döndürülmesi için bu satır öğelerinin genelde farklı öncelik seviyelerine sahip olması gerekir.

  Bu durumun istisnaları, fiyat öncelikli satır öğeleri ve Ad Exchange'in uygun olduğu durumlardır. Böyle durumlarda, eBGBM kullanıldığı için zincirde aynı önceliğe sahip birden çok satır öğesi görünebilir. Ad Exchange uygun olduğunda (dinamik ayırma veya İlk Bakış aracılığıyla) her tür için yalnızca bir satır öğesi döndürülür.

 • Birden fazla rekabet eden sponsorluk satır öğesi için öncelik, hangi satır öğesinin yayınlanacağını belirler. Eşit önceliklere sahip olanlar, paylaşım yüzdesine göre dönüşümlü olarak yayınlanır.
 • Reklam oynatılsa bile bazı hatalar (ör. 202) oluşabilir. Bu hatalar yedek tetiklemez. Medya dosyası zaman aşımlarındaki hatalar veya kapsüllerin içindeki reklamların VPAID reklam öğeleriyle ilişkili hatalar algılanamaz.

Optimize edilmiş kapsüller için reklam büfesi yedek işlevi

Reklam büfesi, optimize edilmiş kapsüllere yedek işlevi sağlamak için kullanılabilir. Bu terim, bir kapsülde yayınlanacak orijinal reklamların parçası olmayan ve kapsüllerde yayınlanmaya uygun olan bağımsız reklamlar anlamına gelir. Optimize edilmiş kapsüller, reklamları belirli bir sırayla yayınlar. Reklam büfesi reklamları, kendi sıraları kullanılarak yayınlanır. Ad Exchange reklamları, optimize edilmiş kapsül yanıtlarındaki yedek konumlarda yayınlanmaya uygun olabilir.

Örneğin, 3 sıralı reklam ve 3 büfe reklamı içeren optimize edilmiş kapsülde, ikinci reklam herhangi bir reklam döndürmeyen yönlendirmeyse ilk büfe reklamı seçilir.

Şartlar ve kısıtlamalar

 • Reklam büfesinde varsayılan olarak 3 reklam gösterilir ancak en fazla 9 reklama izin vermek için değeri artırabilirsiniz 
 • Kapsül veya akış sıklık sınırları içeren reklamlar, reklam büfesinde yayınlanmaya uygundur
 • Rakip hariç tutma etiketlerine sahip satır öğeleri, reklam büfesinde yayınlanmaya uygun değildir*
 • Reklam büfesi reklamları, kapsüldeki orijinal reklamların maksimum süresini aşamaz (ör. tüm reklamlar 30 saniyeyse büfe reklamı 30 saniyeden uzun olamaz)

*Rakip hariç tutma etiketine sahip bir satır öğesi ana kapsülde yayınlanırsa aynı etikete sahip diğer satır öğeleri reklam büfesinde yayınlanmayabilir. Satır öğesinin bir etikete sahip olması, büfenin parçası olarak seçilmesine engel olmaz.

Yedek video ve video reklam büfesini etkinleştirme

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.

 2. Yönetici ardından Video ve sesardından Video ve ses ayarları'nı tıklayın.
 3. Yedek video ve video reklam büfesini etkinleştirin.

  Video reklam büfesini etkinleştirirken en fazla 9 reklam büfesi reklamı ayarlayabilirsiniz.

 4. Kaydet'i tıklayın.

Tüm IMA3 GPT video etiketleri, ağ seviyesinde etkinleştirdiğinizde yedek kullanır.

Tek tek etiketlerde yedeği devre dışı bırakmak için nofb=1 ekleyebilirsiniz.

Yedek konumu için rapor oluşturma

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.

 2. Rapor oluşturma talimatlarını uygulayın.
 3. Rapor boyutlarının "Video" bölümünde Yedek konumu'nu seçin. Böylece gösterim, tıklama, dönüşüm metriklerinin yanı sıra yayınlanmış yedek olan ve olmayan reklamlardan kaynaklanan diğer metrikleri görebilirsiniz.

Hata koduna göre VAST 3 yedek raporu metrikleri

VAST 3 kullanıyorsanız raporunuz, yanıt durumu kodlarına göre kategorilere ayrılmış şekilde VAST hataları içerir. Belirli bir reklam öğesi veya satır öğesi için yedeğin kaç kez oluştuğunu belirlemek üzere bu metrikleri kullanabilirsiniz.

 • 300, 301, 302 ve 303 VAST hataları reklam isteği düzeyinde gerçekleşen, yedeği tetikleyen hatalara işaret eder.
 • 400-403, 405, 900-901 VAST hataları, öğenin oynatıldığı sırada gerçekleşip öğe seviyesinde yedek tetikleyen hatalara işaret eder.

Öğe seviyesinde yedek

Geleneksel yedek, IMA SDK'nın reklamları sıralı olarak yayınlamasına olanak tanır ve yalnızca VAST paketi satır içi bir reklama çözümlenmediğinde yedek olarak bir sonraki reklamı yayınlar. Öğe seviyesindeki yedek sayesinde SDK bir adım daha ileri gider. Tek bir VAST paketi satır içi reklama çözümlenmeyip başka hatalarla (ör. gösterimleri izlemeyen VPAID, zaman aşımına uğrayan medya dosyası, diğer VAST hataları vb.) karşılaştığında bile SDK yedek olarak listedeki bir sonraki reklamı yayınlamaya devam eder.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
148
false
false