Yedek videoya genel bakış

Şelale veya istemci tarafı uyumlulaştırma olarak da bilinen yedek video, VAST yönlendirmelerini kullandığınızda gösterim doldurma fırsatı yakalama olasılığını en üst düzeye çıkarır. Yedek sayesinde Ad Manager, reklamların uygunluğunu belirler, reklamları buna göre sıralar ve tek bir reklam yerine reklam seçenek listesi döndürür.

Yedek videonun işleyiş şekli

Bir istek yapıldığında Ad Manager, SDK'nıza birden fazla yönlendirme reklamı gönderir. SDK daha sonra ilk reklamı ister. Sunucu geçerli bir VAST yanıtıyla karşılık veremezse SDK ikinci reklamı ister ve bir reklam öğesini (bu, reklam öğesinin kesinlikle oluşturulacağını varsaydığı için Ad Manager tarafından barındırılan bir reklam öğesi olabilir) başarıyla alıp oynatana veya ağ için ayarladığınız yedek sınırına ulaşana dek "yedek" aramaya devam eder. Yedek, VAST yönlendirmeli reklamların ve Ad Manager tarafından barındırılan bir reklam öğesinin kombinasyonudur.

Tekli video reklamlarda bir reklamın ilk çerçevesi oynatılana kadar yedek oluşabilir. Reklam oynatılamazsa bir başka reklamla yedek hazırdır.

Olası yedek tetikleyicileri

 • VAST yanıtı zaman aşımı
 • Boş VAST XML yanıtı
 • HTTP hatası
 • Medya dosyasının yüklenememesi (kapsül yedeği için tetikleyici değildir)
 • VPAID reklam öğesi yüklenir ancak bir video yükleyemez (kapsül yedeği için bir tetikleyici değildir)

Gereksinimler ve sınırlamalar

 • Yedek, Google Yayıncı Etiketleri gerektirir. VAST 2.0 reklam istekleri için ise IMA 3 SDK'sı gerektirir.
 • Yalnızca VAST yönlendirmeli reklam grupları içeren satır öğeleri yedek tetikler. Yedek zincirinde farklı reklam öğesi türlerine sahip satır öğeleri olabilir.
 • Yedek, dinamik ayırma reklamlarını ve Programatik Garantili'yi yalnızca yedek zincirinin ilk noktasında rekabet için değerlendirir. Optimize edilmiş video kapsüllerinde, ek reklamların döndürüleceği bazı senaryolar olabilir.
 • Çoğu satır öğesi türünde, zincirdeki her öncelik seviyesi için yalnızca bir satır öğesi döndürülür. Aynı türde birden çok satır öğesinin yanıtta döndürülmesi için bu satır öğelerinin genelde farklı öncelik seviyelerine sahip olması gerekir.

  Bu durumun istisnaları, fiyat öncelikli satır öğeleri ve Ad Exchange'in uygun olduğu durumlardır. Böyle durumlarda, eBGBM kullanıldığı için zincirde aynı önceliğe sahip birden çok satır öğesi görünebilir. Ad Exchange uygun olduğunda (dinamik ayırma veya İlk Bakış aracılığıyla) her tür için yalnızca bir satır öğesi döndürülür.

 • Video reklam oynatılsa bile bazı hatalar (ör. 202) oluşabilir. Bu hatalar yedek tetiklemez.
 • Medya dosyası zaman aşımlarındaki hatalar veya kapsüllerin içindeki reklamların VPAID reklam öğeleriyle ilişkili hatalar algılanamaz.
  Optimize edilmiş kapsüller için reklam büfesi yedek işlevi
 

Reklam büfesi, optimize edilmiş kapsüllere yedek işlevi sağlamak için kullanılabilir. Bu terim, bir kapsülde yayınlanacak orijinal reklamların parçası olmayan ve kapsüllerde yayınlanmaya uygun olan bağımsız reklamlar anlamına gelir. Optimize edilmiş kapsüller, reklamları belirli bir sırayla yayınlar. Reklam büfesi reklamları, kendi sıraları kullanılarak yayınlanır. Ad Exchange reklamları, optimize edilmiş kapsül yanıtlarındaki yedek konumlarda yayınlanmaya uygun olabilir.

Örneğin, 3 sıralı reklam ve 3 büfe reklamı içeren optimize edilmiş kapsülde, ikinci reklam herhangi bir reklam döndürmeyen yönlendirmeyse ilk büfe reklamı seçilir.

Gereksinimler ve kısıtlamalar

 • Reklam büfesinde varsayılan olarak 3 reklam gösterilir ancak en fazla 9 reklama izin vermek için değeri artırabilirsiniz Yeni
 • Kapsül veya akış sıklık sınırlarına sahip reklamlar ya da rakip hariç tutmalar uygundur
 • Reklam büfesi reklamları, kapsüldeki orijinal reklamların maksimum süresini aşamaz (ör. tüm reklamlar 30 saniyeyse büfe reklamı 30 saniyeden uzun olamaz)

Yedek video ve video reklam büfesini etkinleştirme

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.

 2. Yönetici ve sonra Video ve işitselve sonra Video ve işitsel ayarları'nı tıklayın.
 3. Yedek video ve Video reklam büfesi'ni etkinleştirin.

  Video reklam büfesini etkinleştirirken en fazla 9 reklam büfesi reklamı ayarlayabilirsiniz.

 4. Kaydet'i tıklayın.

Tüm IMA3 GPT video etiketleri, ağ seviyesinde etkinleştirdiğinizde yedek kullanır.

Tek tek etiketlerde yedeği devre dışı bırakmak için nofb=1 ekleyebilirsiniz.

Yedek konumu için rapor oluşturma

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.

 2. Rapor oluşturma talimatlarını uygulayın.
 3. Rapor boyutlarının "Video" bölümünde Yedek konumu'nu seçin. Böylece gösterim, tıklama, dönüşüm metriklerinin yanı sıra yayınlanmış yedek olan ve olmayan reklamlardan kaynaklanan diğer metrikleri görebilirsiniz.

Hata koduna göre VAST 3 yedek raporu metrikleri

VAST 3 kullanıyorsanız raporunuz, yanıt durumu kodlarına göre kategorilere ayrılmış şekilde VAST hataları içerir. Belirli bir reklam öğesi veya satır öğesi için yedeğin kaç kez oluştuğunu belirlemek üzere bu metrikleri kullanabilirsiniz.

 • 300, 301, 302 ve 303 VAST hataları reklam isteği düzeyinde gerçekleşen, yedeği tetikleyen hatalara işaret eder.
 • 400-403, 405, 900-901 VAST hataları, öğenin oynatıldığı sırada gerçekleşip öğe seviyesinde yedek tetikleyen hatalara işaret eder.

Öğe seviyesinde yedek

Geleneksel yedek, IMA SDK'nın reklamları sıralı olarak yayınlamasına olanak tanır ve yalnızca VAST paketi satır içi bir reklama çözümlenmediğinde yedek olarak bir sonraki reklamı yayınlar. Öğe seviyesindeki yedek sayesinde SDK bir adım daha ileri gider. Tek bir VAST paketi satır içi reklama çözümlenmeyip başka hatalarla (ör. gösterimleri izleyen VPAID, zaman aşımına uğrayan medya dosyası, diğer VAST hataları vb.) karşılaştığında bile SDK yedek olarak listedeki bir sonraki reklamı yayınlamaya devam eder.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?