Přehled záložních videoreklam

Záložní videoreklama (známá také jako kaskáda nebo zprostředkování na straně klienta) maximalizuje pravděpodobnost realizace zobrazení, když používáte přesměrování VAST. Při použití záložních videoreklam služba Ad Manager zjistí vhodnost reklam, seřadí je podle ní a namísto jedné reklamy jich vrátí několik.

Jak záložní videoreklama funguje

Služba Ad Manager vaší sadě SDK na žádost odešle několik přesměrovacích reklam. Sada SDK poté požádá o první reklamu. Pokud server nevrátí platnou odpověď VAST, požádá sada o druhou značku a takto bude pokračovat, dokud buď úspěšně nezíská a nepřehraje kreativu (může se jednat o kreativu hostovanou ve službě Ad Manager, o které se předpokládá, že by se rozhodně vykreslila), nebo nedosáhne limitu záložních reklam, který jste pro síť nastavili. Záložní reklama je kombinace přesměrovaných kreativ VAST a kreativy hostované službou Ad Manager.

U samostatných videoreklam mohou být záložní reklamy volány, dokud se nepřehraje první snímek reklamy. Pokud se reklama nemůže přehrát, je připravena další záložní.

Možné spouštěče volání záložních reklam

 • vypršení časového limitu odezvy reklamy VAST,
 • prázdná odpověď XML reklamy VAST,
 • chyba protokolu HTTP,
 • neúspěšné načtení mediálního souboru (v případě podu záložní reklamu nespouští),
 • načtení kreativy VPAID, avšak neúspěšné načtení videa (v případě podu záložní reklamu nespouští).

Požadavky a omezení

 • K volání záložních reklam jsou potřeba značky Google Publisher Tag. U žádostí o reklamy VAST 2.0 je potřeba sada IMA 3 SDK.
 • Volání záložních reklam spouštějí pouze řádkové položky se sadami přesměrovaných kreativ VAST. Řetězec záložních reklam může obsahovat řádkové položky s různými typy kreativ.
 • Reklamy z dynamické alokace a programatického prodeje zaručeného inventáře se pro soutěž uvažují pouze na prvním místě v řetězci záložních reklam. U optimalizovaných podů videí mohou být v některých případech poskytnuty další reklamy.
 • U většiny typů řádkových položek se pro každou úroveň priority v řetězci odesílá pouze jedna řádková položka. Aby se v odpovědi odeslalo několik řádkových položek stejného typu, měly by mít obecně různé priority.

  Výjimkou jsou řádkové položky s prioritou ceny a případy, kdy o zobrazení může soutěžit služba Ad Exchange. V těchto situacích se v řetězci může vyskytnout několik řádkových položek se stejnou prioritou, protože se používá eCPM. Když o zobrazení může soutěžit služba Ad Exchange (prostřednictvím dynamické alokace nebo prvního pohledu), odešle se pro každý typ pouze jedna řádková položka.

 • K některým chybám (například k chybě 202) může dojít i v případě, že se videoreklama přehraje. Tyto chyby volání záložní reklamy nespustí.
 • Chyby není možné zjistit při vypršení časových limitů mediálních souborů přidružených ke kreativám VPAID reklam v podech.
  Funkce výběru samostatných záložních reklam pro optimalizované pody
 

K zajištění funkce záložních reklam pro optimalizované pody lze použít výběr samostatných reklam. Jedná se o samostatné reklamy, které jsou k dispozici k zobrazení v podu, ale nebyly mezi původními reklamami odeslanými k zobrazení v daném podu. V optimalizovaných podech se reklamy zobrazují v konkrétním pořadí. Samostatné reklamy z tohoto výběru se zobrazují ve svém vlastním pořadí. Na pozicích záložních reklam v odpovědích pro optimalizované pody se mohou zobrazovat reklamy Ad Exchange.

Pokud máte například optimalizovaný pod se třemi sekvenčními reklamami a třemi samostatnými reklamami a druhá reklama je přesměrování, které nevrátí žádnou reklamu, vybere se první samostatná reklama z výběru.

Požadavky a omezení

 • Ve výchozím nastavení se vybírá ze tří samostatných reklam. Můžete jich však povolit až devět. Nové
 • Reklamy s omezením frekvence pro pod nebo stream nebo s konkurenčními vyloučeními jsou způsobilé.
 • Samostatné reklamy ve výběru nesmějí překračovat maximální trvání původních reklam v podu (například pokud jsou všechny reklamy dlouhé 30 sekund, reklama ve výběru nesmí být delší než 30 sekund).

Povolení záložní videoreklamy a výběru samostatných videoreklam

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Klikněte na  Administrátora pak Video a zvuka pak Nastavení videa a zvuku.
 3. Povolte Záložní videoreklamyVýběr samostatných videoreklam.

  Když povolíte výběr samostatných videoreklam, můžete u něj maximální počet reklam nastavit až na 9.

 4. Klikněte na Uložit.

Když záložní videoreklamy povolíte na úrovni sítě, budou je používat všechny značky IMA3 GPT videí.

U jednotlivých značek můžete záložní reklamy deaktivovat přidáním parametru nofb=1.

Vytvoření přehledu o pozici záložní reklamy

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Postupujte podle pokynů k vygenerování přehledu.
 3. V dimenzích přehledu vyberte v sekci Video dimenzi Pozice záložní kreativy. Budete tak moci zobrazit počet zobrazení, kliknutí a konverzí a další metriky, které vycházejí ze zobrazených záložních i nezáložních reklam.

Metriky záložních reklam VAST 3 podle kódu chyby

Pokud používáte šablonu VAST 3, zahrnuje přehled chyby šablony VAST rozdělené podle stavových kódů odpovědi. Pomocí těchto metrik můžete zjistit, kolikrát u konkrétní kreativy nebo řádkové položky došlo k zobrazení záložní reklamy.

 • Chyby šablony VAST 300, 301, 302 a 303 indikují chyby na úrovni žádostí o reklamu, které spouštějí zobrazení záložní reklamy.
 • Chyby šablony VAST 400–403, 405, 900 a 901 indikují chyby během přehrávání podkladu, které spouštějí zobrazení záložní reklamy na úrovni podkladu.

Záložní reklamy na úrovni podkladu

Konvenční záložní reklama umožňuje sadě IMA SDK pokusit se zobrazovat reklamy postupně a další reklamu bere v úvahu pouze v případě, že obálka VAST sama neposkytne vloženou reklamu. U záložních reklam na úrovni podkladu jde sada SDK o úroveň dál – pokud obálka VAST sice poskytne vloženou reklamu, ale dojde u ní k jiným chybám (například reklama VPAID neměří zobrazení, u mediálního souboru vyprší časový limit, jiné chyby VAST apod.), bude se sada SDK pokoušet použít další reklamy v seznamu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?