Mutabakatı kullanmaya başlama

Mutabakat verilerini dışa ve içe aktarma

Dışa aktarılan mutabakat verileriyle neler yapabileceğinizi öğrenin

Ad Manager, görüntülemekte olduğunuz herhangi bir sipariş listesinden mutabakat verilerini dışa ve içe aktarmanızı sağlar. Dışa aktarılanlar, yalnızca geçerli sayfayı değil tüm sonuçları içerir.

İçe aktarma yaparken, sipariş listesi içe aktardığınız siparişlere karşılık gelmese bile görüntülemekte olduğunuz herhangi bir sipariş listesinden aktarma yapabilirsiniz. Ad Manager, verileri doğru siparişlere ve satır öğelerine aktarır. Ancak verileri dışa aktardığınız aynı fatura döngüsünde içe aktarma yaptığınızdan emin olun. Örneğin, Sipariş A, Sipariş B ve Sipariş C'yi görüntülediğinizi ve bu siparişlerle satır öğelerini Ocak ayı faturalandırma döngüsünden dışa aktardığınızı varsayalım. İçe aktarma yaparken Ocak ayı faturalandırma döngüsünde Sipariş D ve Sipariş E'yi görüntülüyorsunuz. Ad Manager, siz içe aktarma sırasında bunları görüntülemediğiniz halde Sipariş A, Sipariş B ve Sipariş C'yi doğru şekilde içe aktarır.

Hem dışa hem de içe aktarma için desteklenen biçimler CSV ve Microsoft Excel CSV biçimleridir. Microsoft Excel XLS ve XLSX biçimleri desteklenmez. Dışa aktarılan dosyanıza yalnızca satır öğesi verilerini veya hem satır hem de reklam öğesi verilerini dahil etme seçeneğiniz vardır. Microsoft Windows işletim sistemlerini kullananların Microsoft Excel CSV dosyası biçiminde dışa aktarmaları önerilir. Aksi takdirde biçimlendirme sorunları olabilir.

Dışa aktarma ile ilgili en iyi uygulama

Mutabakat verileriyle ilgili tüm düzenlemeleri, dışa aktarılan dosya yerine Ad Manager mutabakat tablosu üzerinde yapmanız önerilir.

Değerleri mutabakat tablosu üzerinde düzenlemenin avantajlarından biri, tabloyu kaydettiğinizde Ad Manager tarafından her bir sürümün kaydının tutulmasıdır. Geri dönüp bu önceki sürümleri görüntüleyebilir ve hatta gerekirse önceki sürümleri geri yükleyebilirsiniz. Sürümler ayrıca, verileri hangi kullanıcının düzenlediği ve nelerin düzenlendiği hakkında bilgi içerir. Normalde bir dosyayı çevrimdışı düzenlerken bu bilgiler yakalanmaz ve dolayısıyla denetim izlemesi yoktur. Ayrıca, çevrimdışı düzenleyiciler normalde bir uygulamadan çıkmanızın ardından sürümleri saklamadığı için çevrimdışı bir dosyanın önceki bir sürümünün geri yüklenmesi zor ve hatta imkansız olabilir.

Üst düzey yöneticiler için yalnızca inceleme amaçlı olup düzenlenmesi beklenmeyen, PDF gibi bir dosya biçiminde sunulmak üzere mutabakat verilerinden oluşan bir rapor hazırlamanız gerekirse mutabakat verilerini dışa aktarabilirsiniz. Ancak çevrimdışı düzenleme yapmayı tercih eden ya da çevrimdışı düzenlemek zorunda olan kullanıcılara kolaylık olması için, dışa aktarılan dosyadaki bazı veriler düzenlenebilir ve yeniden Ad Manager'a içe aktarılabilir.

Dışa aktarılan dosyada değerleri değiştirebilir ve değişikliklerinizi Ad Manager'a içe aktarabilirsiniz. Ancak şunları yapmadığınızdan emin olunuz:

 • Sütun adlarını değiştirme
 • Sütunları kaldırma veya sırasını değiştirme
 • Sipariş, satır öğesi veya reklam öğesi kimliklerini değiştirme
 • İzin verilen sütunların dışında diğer herhangi bir sütundaki değerleri değiştirme (tam listeyi aşağıda bulabilirsiniz)
 • Değerlerin para birimi türünü değişt

Bunların herhangi birinin yapılması içe aktarma sonrasında hatalara veya mutabakat verilerinin bozulmasına neden olabilir. Dışa aktarılan dosya aracılığıyla sipariş, satır öğesi, reklam öğesi veya reklamveren adlarını değiştirirseniz Ad Manager dosyayı içe aktarır, ancak bu değişiklikler yoksayılır.

Yeni (var olmayan) satır öğelerini veya reklam öğelerini içe aktaramazsınız. Yalnızca orijinal dosyada bulunan satır öğeleri veya reklam öğeleri içe aktarılabilir.

İçe aktarırken ayrıca, dosyayı temsil ettiği aya içe aktardığınızdan emin olun.

Bir faturalandırma döngüsünden daha uzun bir süredir çalışmakta olan kampanyalarınız varsa ve satır öğeleriyle reklam öğeleri grubu bu faturalandırma döngüleri için aynıysa, belirli bir aya ait olması amaçlanan dosya farklı bir aya içe aktarılabilir. Ad Manager, dosyanın oluşturulduğu faturalandırma döngüsü veya satır öğeleri için çalışma tarihlerini kontrol etmez.

Ad Manager aşağıdaki sütunları dışa aktarır. Yıldız (*) işaretli sütunların altındaki değerleri değiştirebilirsiniz:

 • satır öğesi kimliği
 • reklam öğesi kimliği
 • sipariş kimliği
 • satır öğesi adı
 • reklam öğesi adı
 • sipariş adı
 • reklamveren adı
 • faturalandırılabilir gelir
 • maliyet oranı
 • ücret tabanı
 • DFP hacmi
 • Ad Manager geliri
 • üçüncü taraf hacmi (*)
 • üçüncü taraf geliri
 • manuel hacim (*)
 • manuel gelir
 • mutabık kalınan hacim
 • mutabık kalınan gelir
 • mutabakat kaynağı (*)
 • notlar (*)

"Faturalandırılabilir gelir" sütunu, yalnızca satır öğeleri dışa aktarılırken kullanılabilir; hem satır öğeleri hem de reklam öğeleri dışa aktarılırken kullanılamaz.

"Mutabakat kaynağı" sütunu için geçerli değerler şunlardır:

 • VARSAYILAN
 • ÜÇÜNCÜ_TARAF
 • Ad Manager
 • MANUEL

"Siparişler" sekmesinin altında oluşturulan herhangi bir satır öğesinin varsayılan değeri DFP hacmidir. Bu nedenle, dışa aktarma dosyasına "VARSAYILAN" girilmesi açıkça "Ad Manager"ı belirtmekle eşdeğerdir.

Hangi durumlarda “üçüncü taraf hacmi” yerine “manuel hacim” kullanmalıyım?

Tablodaki bir üçüncü taraf hacmini tutmak, ancak bu sayıyı da kendi hacim toplamınızla geçersiz kılmak istediğinizde “manuel hacim” sütununu kullanın. Örneğin:

 1. Ad Manager, bir satır öğesinin 10.000 gösterim sunduğunu belirtiyor.
 2. Üçüncü bir taraf bu öğenin 8.000 gösterim sunduğunu belirtiyor.
 3. Siz de 9.000 gösterim için faturalandırmayı kararlaştırıyorsunuz.

Faturalandırılabilir gelirinizin toplam 9.000 gösterim üzerinden hesaplanması için “manuel hacim” sütununa 9.000 girer ve mutabakat kaynağını MANUEL olarak ayarlarsınız.

DFP sales management Satış Yönetimi
 • Ağınızda Satış Yönetimi etkinleştirilmişse dışa aktarılan mutabakat verilerinde ek sütunlar görürsünüz:
  • net faturalandırılabilir gelir
  • sabit faturalandırılabilir gelir (*)
  • brüt maliyet oranı
  • fiyatlandırma modeli
  • ajans komisyonu
 • Bu sütunların altındaki değerler, "sabit faturalandırılabilir gelir (*)" dışında düzenlenemez. "Faturalandırılabilir gelir", "sabit faturalandırılabilir gelir (*)" ve "net faturalandırılabilir gelir" sütunları, yalnızca satır öğeleri dışa aktarılırken kullanılabilir; hem satır öğeleri hem de reklam öğeleri dışa aktarılırken kullanılamaz.
 • "Sabit faturalandırılabilir gelir (*)" sütunu, faturalandırılabilir gelir için mutlak veya sabit değer girerken kullanılabilir. Bu sütunda değeri olan bir dosyayı yüklediğinizde, değer kullanıcı arayüzündeki Ad Manager mutabakat tablosunda bulunan "Faturalandırılabilir gelir" sütunundaki mevcut tüm değerlerin yerine geçer. "Sabit faturalandırılabilir gelir (*)" sütunu, Ad Manager mutabakat tablosundaki herhangi bir alana karşılık gelmez. Bu sütuna değer girilmesi ve dosya yüklenmesi, mutabakat tablosunda "Faturalandırılabilir gelir" alanını düzenlemeyle eşdeğerdir. İkisinden herhangi biri yapılırken, faturalandırılabilir gelir artık hacim ve oran temel alınarak hesaplanamaz ve bunun yerine girdiğiniz sabit değeri temsil eder. Bu değer, hacim ve oran ne olursa olsun faturalandırılabilir gelir için kullanılır.
 • Faturalandırılabilir gelirin tekrar hacmi ve oranı temel almasını isterseniz dışa aktarılan dosyada "sabit faturalandırılabilir gelir (*)" sütunundaki değeri silebilirsiniz. Bu işlem, Ad Manager mutabakat tablosunda oranı veya hacmi manuel olarak düzenlemeyle eşdeğerdir. Bu işlem, faturalandırılabilir geliri çarpım hacmi ve oranına göre bir değerle günceller.
 • "Mutabakat kaynağı" sütunu altındaki "VARSAYILAN"ın anlamı, satır öğesinin kaynağına göre biraz farklı olabilir. Bir satır öğesi "Siparişler" sekmesinin altından kaynaklanmışsa "VARSAYILAN" değeri DFP hacmini ifade eder. Bir satır öğesi "Satışlar" sekmesinin altındaki bir teklif satır öğesinden kaynaklanmışsa "VARSAYILAN" değeri, teklif satır öğesi için belirtilen faturalandırma kaynağını ifade eder.

Mutabakat verilerini dışa aktarmak için:

 1. Dışa aktarmak istediğiniz sipariş listesine gidin.
  • Finans sekmesini tıklayın, ardından sol taraftaki panelde Mutabakat'ı tıklayın.
  • Düzenlemek istediğiniz faturalandırma döngüsünü, adını tıklayarak seçin.
  • Faturalandırma döngüsündeki sipariş listesinde bir siparişin adını tıklayın veya birden fazla siparişi seçerek 'ı tıklayın.
 2. Sayfanın en üstünde Dışa Aktar'ı tıklayın.
 3. Yalnızca satır öğesi verilerini ya da hem satır öğesi hem de reklam öğesi verilerini dışa aktarmak istediğinizi seçin.
 4. CSV dosyasına aktar veya Excel CSV dosyasına aktar'ı tıklayın.

Dosya dışa aktarılır ve mutabakat verilerinin yıl ve ay bilgisi dosya adında belirtilir. Dosya adını değiştirebilirsiniz. Ad Manager, bir dosya içe aktarıldıktan sonra adına bağlı olarak dosyayı geçersiz kılmaz.

Mutabakat verilerini içe aktarmak için:

 1. İçe aktarılan dosya için faturalandırma döngüsündeki herhangi bir sipariş listesine gidin.
  • Finans sekmesini tıklayın, ardından sol taraftaki panelde Mutabakat'ı tıklayın.
  • Düzenlemek istediğiniz faturalandırma döngüsünü, adını tıklayarak seçin.
  • Faturalandırma döngüsündeki sipariş listesinde bir siparişin adını tıklayın veya birden fazla siparişi seçerek 'ı tıklayın.
 2. Sayfanın en üstünde İçe Aktar'ı tıklayın.

İçe aktardığınızda, Ad Manager mutabakat tablosunun yeni bir sürümünü oluşturur.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?