Mutabakatı kullanmaya başlama

Mutabakat tablosunda gezinme

Adım adım mutabakat tablosu

Bu makalede, mutabakat tablosuyla çalışma prosedürü adım adım anlatılmaktadır. Ad Manager mutabakatının kullanıcı arayüzü ve kavramlarını henüz yeterince bilmiyorsanız bu özelliklerden gereğince yararlandığınızdan ve en iyi uygulamaları izlediğinizden emin olmak için ilk önce Ad Manager mutabakatını anlama makalesini incelemeniz gerekir. Ayrıca burada adım adım anlatılan prosedürün reklamverenleri faturalandırmayla ilişkisini anlamanız açısından Faturalandırma ve mutabakat konusunu incelemeniz yerinde olur.

Bu makalede aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Mutabakat tablosuna gitme

Mutabakat tabloları, e-tablolara benzer bir işleyişe sahiptir. Bir faturalandırma döngüsü için satır öğelerini mutabık kılarken işlemlerin çoğunu burada yaparsınız. Mutabakat için her faturalandırma döngüsü, söz konusu faturalandırma döngüsünde sunulan basit bir sipariş listesiyle başlar. Listeden belirli siparişleri seçerek bunları mutabakat tablosunda düzenleyebilirsiniz.

Mutabakat tablosuna gitmek için:

 1. Finans sekmesini ve ardından sol taraftaki panelde Mutabakat'ı tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz faturalandırma döngüsünün adını tıklayın.
 3. Faturalandırma döngüsündeki sipariş listesinde bir siparişin adını tıklayın veya birden fazla siparişi seçip 'ı tıklayın.

Mutabakat tablosunun nasıl düzenleneceği Mutabakat tablosunu düzenleme bölümünde ele alınacaktır. Listede birden çok siparişi veya bir fatura döngüsündeki siparişleri açmanın yanı sıra "Tümünü tamamla" veya "Tümünü geri çek"i de tıklayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntıları bir sonraki bölümde ele alacağız.

Tümünü tamamlama ve tümünü geri çekme

Faturalandırma döngüsündeki siparişlerin listesinde "Tümünü tamamla" ve "Tümünü geri çek" seçeneği mevcuttur. "Tümünü tamamla"yı tıkladığınızda Ad Manager, faturalandırma döngüsündeki tamamlanması uygun olan tüm siparişleri ve satır öğelerini "Tamamlandı" olarak işaretler. "Tamamlandı" olarak işaretlenebilmeleri için satır öğelerinin, "Mutabık kılınan hacim" sütunu altında bir değere sahip olmaları gerekir. Üçüncü taraf satır öğeleri başlangıçta "Üçüncü taraf hacim" veya "Mutabık kılınan hacim" sütunu altında bir değere sahip olmayacaktır. Ad Manager'ın bu satır öğelerini "Tamamlandı" olarak işaretleyebilmesi için üçüncü taraf rakamlarını dahil etmeniz gerekir. Bir siparişin geri çekilmesi, "Tamamlandı" olarak işaretledikten sonra ek düzenleme için siparişi yeniden açmak anlamına gelir. Bir faturalandırma döngüsündeki tüm siparişleri içeren listeden "Tümünü geri çek"i tıkladığınızda, Ad Manager faturalandırma döngüsündeki her siparişi ve satır öğesini ek düzenleme için yeniden açar.

DFP sales management Satış Yönetimi
 • Satış Yönetimi yayıncıları aynı zamanda "Mutabık kılınan hacim" sütunu altında bir değer olduğundan emin olmalı ve böylece her siparişin veya teklifin "Tamamlandı" olarak işaretlenebilmesini sağlamalıdır. Buna ek olarak Ad Manager, bir faturalandırma döngüsündeki siparişleri veya teklifleri ancak satır öğelerinin veya teklif satır öğelerinin önceki bir faturalandırma döngüsünde çalıştırılmamış olması ya da önceki faturalandırma döngülerinde çalıştırılmışsa satır öğelerinin veya teklif satır öğelerinin bu önceki döngülerde "Tamamlandı" olarak işaretlenmiş olması durumunda "Tamamlandı" olarak işaretleyebilir.

Bir faturalandırma döngüsündeki sipariş listesinden siparişleri seçip "Aç"ı tıkladığınızda, seçilen siparişler ve bunların satır öğeleri için düzenleme moduna girersiniz. Bu görünümden de "Tümünü tamamla" ve "Tümünü geri çek" seçeneklerine erişebilirsiniz. Bu sayfada "Tümünü tamamla"nın seçilmesi, Ad Manager'ın yalnızca o anda görüntülemekte olduğunuz uygun siparişleri, yani düzenlemek üzere seçtikleriniz arasında "Mutabık kılınan hacim" sütunu altında bir değere sahip olanları "Tamamlandı" olarak işaretlemesi anlamına gelir.

Mutabakatı düzenleme ve tamamlama hakkında daha fazla bilgi

Mutabakat tablosunu düzenleme

Mutabakat tabloları, e-tablolara benzer bir işleyişe sahiptir; aynı e-tablodaki gibi hücreleri düzenleyebilir ve tabloyu kaydedebilirsiniz. Değerleri mutabakat tablosu üzerinde düzenlemenin avantajlarından biri (dışa aktarıp çevrimdışı düzenlemeye oranla), tabloyu kaydettiğinizde Ad Manager tarafından her bir sürümün kaydının tutulmasıdır. Ayrıca bir mutabakat dosyasını her içe aktardığınızda Ad Manager yeni bir sürüm oluşturur. Böylece görüntülemek veya geri yüklemek için daha önceki sürümlere gidebilirsiniz. "Sürüm geçmişi" panelinde kimlerin değişiklik yaptığı, nelerin ve ne zaman değiştiği gösterilir.

Normalde çevrimdışı olarak yapılan düzenlemelerle ilgili hiçbir denetim izlemesi yoktur; birden fazla kişi çevrimdışı dosyayı düzenleyebilir, onlarca farklı değişiklik yapabilir ve bu değişiklikleri kimin yaptığı ya da hangi değişikliklerin yapıldığı bilinemez. Ad Manager sürüm geçmişi bu ayrıntıları izler; daha sonra mutabakattaki değişiklikleri denetlemeniz gerektiğinde bunlardan yararlanabilirsiniz.

Mutabakat tablosuyla çalışırken bilinmesi faydalı olan noktalar:

Tek bir satır öğesini veya bir satır öğeleri grubunu, adının yanındaki onay kutusunu kullanarak seçebilir ve bu satır öğelerini "Tamamlandı" olarak işaretlemek ya da bunların kaynağını değiştirmek gibi bazı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Seçme işlemi hiyerarşik bir şekilde yapılır. Örneğin, bir siparişin altındaki tüm satır öğelerini seçmek için ilgili siparişi seçebilir ya da bir reklamverenin altındaki tüm siparişler ve satır öğelerini seçmek için ilgili reklamvereni seçebilirsiniz.

Tablodaki herhangi bir hücreyi düzenlemek için kurşun kalem simgesini ( Edit ) tıklayın. Böylece hücre düzenleme için açılır. Herhangi bir hücredeki değeri, düzenleme veya sürümlerin sayısı ne olursa olsun o faturalandırma döngüsünde ilk baştaki (orijinal) değerlerine döndürebilirsiniz. Bunun için, hücre etkin şekilde düzenlemelere açıkken klavyenizde ESC tuşuna basın ve ardından hücrenin yanındaki X işaretini tıklayın.

 1. Finans sekmesini ve ardından sol taraftaki panelde Mutabakat'ı tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz faturalandırma döngüsünün adını tıklayın.
 3. Faturalandırma döngüsündeki sipariş listesinde bir siparişin adını tıklayın veya birden fazla siparişi seçip 'ı tıklayın.
 4. Kaynağı değiştirmek için satır öğesi veya satır öğesi grubu seçin ve Kaynağı değiştir'i tıklayın.

  Ad Manager tarafından yayınlanan satır öğeleri için varsayılan kaynak her zaman "DFP hacmi"dir. Reklamvereniniz satır öğeleri için bir üçüncü taraf hizmeti kullandıysa kaynağı "Üçüncü taraf hacmi" olarak değiştirin.

  DFP sales management Satış Yönetimi
  • Ağınızda Satış Yönetimi etkinse "Satış" sekmesi altında teklif satır öğeleri olarak oluşturulmuş satır öğelerinin kaynağı, teklif satır öğesi için belirtilen faturalandırma yöntemine bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Mutabakat kaynakları makalesindeki Satış Yönetimi bölümüne bakın.
 5. Değerleri düzenlemek için kurşun kalem simgesini ( Edit) tıklayın. Her sütunun ne anlama geldiği ve değerlerin nasıl hesaplandığıyla ilgili ayrıntılar için Mutabakat tablosundaki sütunlar konusuna bakın.

  Bir hücredeki değeri istediğiniz zaman orijinal değerine döndürme seçeneğiniz olduğunu unutmayın. Ayrıntılı bilgi için Mutabakatı tamamlama konusuna bakın.

 6. Satır öğelerini, siparişlerini seçip Tamamla'yı tıklayarak tamamlandı olarak kapatın.

  Tümünü tamamla'yı da tıklayabilirsiniz (hiçbir sipariş seçmeniz gerekmez) ve kaynağı üçüncü taraf hacmi olarak belirtilmiş satır öğeleri bu sütunda geçerli bir değere sahip olduğu takdirde, Ad Manager görüntülemekte olduğunuz siparişlerin tüm satır öğelerini kapatır. İstediğiniz zaman düzenlemek için açmak amacıyla bir siparişi ve satır öğelerini geri çekebileceğinizi unutmayın.

 7. Düzenlemelerinizi saklamak için istediğiniz zaman Kaydet'i tıklayın. Her kaydettiğinizde mutabakat tablosunun bir sürümü saklanır.
DFP sales management Satış Yönetimi
 • Geri çekme
  Ağınızda Satış Yönetimi etkinse gelir hesaplamaları teklif satır öğesi için belirtilen faturalandırma yönteminin uygulanmasına bağlıdır. Bir siparişi geri çeker ve değişiklik yaparsanız geçerli faturalandırma döngüsü ve gelecekteki faturalandırma döngülerinde gelir hesaplamalarını etkileyebilirsiniz. Satış Yönetimi altında gerçi çekmenin nasıl çalıştığı ile ilgili nota başvurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Birden fazla faturalandırma döngüsüne yayılan satır öğeleri

Birden fazla faturalandırma döngüsüne yayılan satır öğelerinin değerleri orantılıdır. Yalnızca mutabakat için işleme alınmış bir faturalandırma döngüsünde yayınlanan değerler kullanılabilir. Örneğin bir kampanya 15 Nisan-15 Mayıs arasında yayınlanırsa, kampanya sayılarının ilk bölümü 1 Mayıs'ta Nisan ayının mutabakat tablosu altında, ikinci bölümü ise 1 Haziran'da Mayıs ayının mutabakat tablosu altındadır.

Mutabakat tablosunun görünümünü değiştirme

Mutabakat tablosu aynı bilgileri içeren iki görünüm sağlar: Hiyerarşik ve düz görünüm. Mutabakat tablosunu herhangi bir zamanda ziyaret ettiğinizde, hiyerarşik görünüm varsayılandır. Aşağıdaki denetimi kullanarak görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz:

 • Hierarchical versus flat view

Hiyerarşik görünüm (sol taraftadır) reklamverenler, siparişler, satır öğeleri ve reklam öğelerinin iç içe geçmiş bir listesini görmenize olanak tanır. Bu görünüm, belirli bir reklamvereni, siparişi veya satır öğesini genişletmenizi veya daraltmanızı sağlar. Ayrıca mutabakat tablosunun tamamını belirli bir düzeyde daraltmak için "Görüntüleme ölçütü" menüsünü kullanabilirsiniz. Örneğin, Görüntüleme ölçütü menüsünden Sipariş düzeyi'ni seçerseniz siparişlerin altındaki tüm satır öğeleri daraltılır ve reklamverenlerle başlayan ve siparişlerle devam eden hiyerarşik bir liste gösterilir.

Düz görünüm (sağ taraftadır), her satır öğesinin üzerinde, o satır öğesinin altında yer aldığı reklamvereni ve siparişi gösteren küçük metinle birlikte satır öğelerinin bir listesine geçer. Düz görünüm, belirli bir satır öğesini genişleterek altındaki reklam öğelerini görmenize de imkan tanır.

Düz görünüm yalnızca öğeleri ve reklam öğelerini listeleme avantajına sahiptir; büyük olasılıkla en çok düzenleme ihtiyacı duyduğunuz değerler bunlardır. Hiyerarşik görünüm ise siparişlerde ve reklamverenlerde toplanan faturalandırılabilir değerleri ve diğer değerleri gösterme avantajına sahiptir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?