Video Çözümleri rapor metriklerini anlama

Bazı metrikler yalnızca belirli özelliklerle kullanılabilir ve bu özellikler ağınızda etkinleştirilmemiş olabilir. Daha fazla bilgi için özelliklerin kullanılabilirliği ile ilgili listeyi inceleyebilir veya hesap yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz.

Video Çözümleri için rapor oluşturduğunuzda seçtiğiniz rapor türüne ve video boyutlarına bağlı olarak aşağıdaki metrikler kullanılabilir. VAST hataları ve video içeriği için başka metrikler bulunur.

Video metriklerinin türleri

Quantity metric type
Bir miktar metriğini gösterir. Bunlar, toplam etkinlik sayısını belirtir.
Calculation metric type
Hesaplanan bir metriği gösterir. Bunlar, gösterilen formül kullanılarak miktar metriklerine göre hesaplanır.

Video izleyici sayısı metrikleri

Metrik Metrik türü
Otomatik oynatma sayısı
Video reklamların otomatik olarak oynatılma sayısı. Oynatıcınızda otomatik oynatma metriklerini uygulamak için SDK'yı kullanarak autoPlayAdBreaks parametresini ayarlayın.
Quantity metric type

Ortalama görüntüleme oranı
Bir videonun, bir kullanıcı tarafından ortalama izlenme yüzdesi.

Ortalama görüntüleme oranı =
(Toplam video görüntüleme süresi / Video başlatma sayısı) / Video uzunluğu

Örnek
İki kullanıcı 20 saniyelik bir video başlatmak için tıklıyor ve her biri videoyu tam olarak 10 saniye izliyor. Video görüntüleme oranı %50 olarak hesaplanır (20 saniye / 2 başlatma / 20 saniye).

Calculation metric type

Ortalama görüntüleme süresi
Bir videonun, görüntüleme başına saniye cinsinden ortalama görüntülenme süresi.*

Ortalama görüntüleme süresi =
Toplam video görüntüleme süresi / Video başlatma sayısı

Örnek
20 saniyelik bir video 20 saniye boyunca bir kullanıcı tarafından görüntüleniyor. Başka bir kullanıcı aynı videoyu 10 saniye boyunca görüntülüyor. Video görüntüleme süresi 15 saniye olarak hesaplanır (30 saniye / 2 başlatma).

* Bir kullanıcı yer imlecini (video zaman çizelgesi) geriye sürükler veya videoyu tamamen durdurursa videoyu görüntüleme süresi durdurulur.

Calculation metric type
Oynatmak için tıklama sayısı
Tıklandığında video reklamların oynatılma sayısı. Bu, video reklamların varsayılan davranışıdır.
Quantity metric type
Tamamlama
Bir videonu sonuna kadar oynatılma sayısı.
Quantity metric type

Tamamlanma oranı
Bir videonun, sonuna kadar oynatılma oranı.

Tamamlanma oranı =
Video tamamlanma sayısı / Video başlatma sayısı

Örnek
Bir kullanıcı, 20 saniyelik video reklam öğesinin 20 saniyesini izliyor. Başka bir kullanıcı yalnızca 10 saniyesini izliyor. Tamamlanma oranı %50 olarak hesaplanır (1 tamamlanma / 2 başlatma).

Calculation metric type
Katılımlı görüntüleme
Reklamın sonuna kadar izlenme sayısı. VAST 3 veya 4 için, kullanıcı ağ ayarlarınızda tanımlanan "atlanabilir video katılımlı görüntüleme süresine" ulaştığında bir kez tamamlanmış sayılır. Ağ için ayarlanmış katılımlı görüntüleme süresine ulaşmadan önce reklam tamamlanırsa katılımlı görüntüleme kaydedilmez.
Quantity metric type
İlk çeyrek
Bir videonun, uzunluğunun %25'ine kadar oynatılma sayısı. Bu yalnızca yayın içi (in-stream) videolar için geçerlidir.
Quantity metric type
Orta nokta
Bir videonun, görüntüleme uzunluğunun yarısına kadar oynatılma sayısı.
Quantity metric type
Atla düğmesinin gösterilme sayısı
"Atla" düğmesinin kaç kez gösterildiğidir (atla düğmesi, atlanabilir bir reklam başladıktan 5 saniye sonra gösterilir).
Quantity metric type
Başlatma
Bir videonun başlatılma sayısı.
Quantity metric type
Üçüncü çeyrek
Bir videonun, uzunluğunun %75'ine kadar oynatılma sayısı. Bu yalnızca yayın içi (in-stream) videolar için geçerlidir.
Quantity metric type
Toplam hata sayısı
Dinamik ayırma (Ad Exchange ve AdSense) gösterimleri dahil VAST Yönlendirme hatası, video oynatma hatası veya geçersiz yanıt hatası gibi bir hatanın gerçekleşme sayısı.
Quantity metric type

Toplam hata oranı
Gösterim başına ortalama hata yüzdesi. Bu sayı bazen %100'den büyük olabilir.

Toplam hata oranı =
Toplam hata sayısı / Toplam gösterim sayısı

Örnek
Bir video reklam öğesinin süresi doğru şekilde ayarlanmamıştır ve oynatıcı her gösterim için bu hatayı rapor etmektedir. Toplam hata oranı (en az) %100'dür.

Calculation metric type

Video uzunluğu
Ad Manager tarafından barındırılan video reklam öğesinin süresi.

Bu metrik, yalnızca Ad Manager tarafından barındırılan rezervasyonlar veya Programatik Garantili için doldurulur.

Quantity metric type

Görüntüleme oranı
Reklamın görüntülenme sayısının yüzdesi.

Görüntüleme oranı =
Katılımlı görüntüleme / Gösterilen atlama sayısı

Örnek
Bir kullanıcı, 20 saniyelik videonun 20 saniyesini izliyor. Başka bir kullanıcı ise yalnızca 10 saniyesini izliyor. Görüntüleme oranı %50 olarak hesaplanır (1 katılımlı görüntüleme / gösterilen 2 atlama).

Calculation metric type

Bazı video görüntüleme metrikleri için izleme, mobil ağ bağlantısı nedeniyle kaybolan ping'ler gibi unsurlar sonucunda biraz farklılık gösterebilir. En doğru veriler için IMA SDK'yı kullandığınızdan ve onEnded() gibi oynatıcı durumu işlevlerini doğru uyguladığınızdan emin olun.

başa dön 

Video etkileşim metrikleri

Bu metrikler, yalnızca gelişmiş video özelliklerine erişimi olan yayıncılar tarafından kullanılabilir.

Metrik Metrik türü

Ortalama etkileşim oranı
Kullanıcının bir videoyla girdiği ortalama etkileşim sayısı. Etkileşim; daraltmak, genişletmek, tam ekran yapmak, sessize almak, duraklatmak, devam ettirmek, geri sarmak, atlamak veya sesi açmak için yapılan tıklamaları içerir.

Ortalama etkileşim oranı =
Toplam video etkileşimi sayısı / Toplam video başlatma sayısı

Örnek
Bir kullanıcı, yalnızca sesi açmak için video reklam öğesiyle etkileşime giriyor (1 etkileşim). Başka bir kullanıcı sesi açıyor ve tam ekran yapmak için tıklıyor (2 etkileşim). Ortalama etkileşim oranı %66,67'dir (3 etkileşim / 2 başlatma).

Calculation metric type
Daraltma
Bir kullanıcının videoyu daraltma (orijinal boyutuna veya farklı bir boyuta küçültme) sayısı. Yer paylaşımları için bu değer, kullanıcının reklamı oynatıcıdan tamamen kaldırmadan simge durumuna küçültme sayısını gösterir.
Quantity metric type

Genişletme
Genişletilebilir reklamın, gösterim başına genişletilmiş durumda görüntülendiği saniye cinsinden ortalama süre.*

Genişletme =
Toplam genişleme süresi / Toplam gösterim sayısı

Örnek
Bir kullanıcı, genişleyen reklamı 10 saniyeliğine genişletiyor. Başka bir kullanıcı, reklamı tekrar 20 saniyeliğine genişletiyor. Genişletme 15 saniye olarak hesaplanır (30 saniye / 2 gösterim).

* Birkaç dakikayı aşan genişletme süreleri sınırlanır. Bir kullanıcı genişletilebilir reklamı açıp reklamı daraltmadığında veya tarayıcıyı kapatmadığında genişletme süresinin arttığı görülebilir. Bu sınır kuralı, raporlarda ortalama görüntüleme süresinin hatalı olmasını önler. Bu etkinlik, gösterim başına yalnızca bir kez sayılır ancak reklamın genişletilmiş durumda kaldığı süre toplam genişletme süresi olarak kaydedilir.

Calculation metric type
Tam ekran
Reklam klibinin tam ekran modunda oynatılma sayısı. Etkinlik yalnızca Windows Media Player için geçerlidir.
Quantity metric type
Sesi kapatma
Reklam klibinin oynatılması sırasında video oynatıcının Ses Kapalı durumunda olma sayısı. Oynatıcının sesi, reklam oynatılmadan önce kapatıldıysa bu durum, kullanıcının reklam oynatılırken oynatıcının sesini kapatmasıyla aynı sayılır. Etkinlik, her görüntüleme için bir kez günlüğe kaydedilir. Kullanıcı, reklam oynatılırken reklam klibinin sesini birden çok kez kapatırsa etkinlik tekrar sayılmaz.
Quantity metric type
Duraklatma
Kullanıcının reklam klibini duraklatma sayısı. Etkinlik, her görüntüleme için bir kez günlüğe kaydedilir. Kullanıcı reklam klibini tekrar tekrar durdurup başlatırsa etkinlik bir daha sayılmaz.
Quantity metric type
Devam etme
Kullanıcının videoyu durdurduktan sonra tekrar oynatma sayısı.
Quantity metric type
Geri sarma
Kullanıcının videoyu geri sarma sayısı.
Quantity metric type
Atlama sayısı
Reklamın atlanma sayısı.
Quantity metric type
Sesi açma
Kullanıcının videonun sesini kapattıktan sonra tekrar açma sayısı.
Quantity metric type

başa dön 

Raporlama sorunları için sunulan destek, IMA SDK'mızı kullanan video reklamlarla sınırlıdır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?