Dönüşümler ve etkinlikler

Etkinlikler ve dönüşümler

Gündem olarak da bilinir
Dönüşüm izleme, ücretli bir özelliktir ve ağınızda kullanılamayabilir.

Bir etkinlik, bir reklamverenin izlemek istediği, bir satın alım işleminin tamamlanması veya bir web sitesinin ziyaret edilmesi gibi belirli bir kullanıcı işlemidir. DFP'de etkinlikler oluşturur ve yönetirsiniz. Bir kullanıcı, reklamverenin reklamını gördükten sonra işlem gerçekleştirdiğinde, bu bir dönüşüm olur. Örneğin, kaç kullanıcının bir reklamı görüntüledikten veya tıkladıktan sonra reklamverenin tanıtım web sitesini ziyaret ettiğini izlemek için DFP'de bir etkinlik oluşturabilirsiniz. Kullanıcı reklamı görüntüleyip sayfayı ziyaret ettiğinde, bu bir dönüşüm olur.

Etkinlik türleri

Etkinlik türü, etkinliğin tam olarak neyi izlediğini belirler:

 • Sayfa görüntülemeleri (Sayaç): Dönüşüm yapan kullanıcıların, etkinlik etiketinin yer aldığı sayfayı kaç kez görüntülediğini sayar.

 • Günlük ziyaretler (Sayaç): Her dönüşüm gerçekleştiren ziyaretçi için 24 saatlik zaman biçimiyle gösterilen bir günde yalnızca bir dönüşüm sayar. Gün, Doğu Saati ile gece yarısı başlar.

 • Özel (Sayaç): Reklamverenin, Doğu Saati ile gece yarısı başlayan 24 saatlik bir günde dönüşüm yapan bir kullanıcının ne zaman bir dönüşüm sayılacağını belirlemek için oturum kimliği kullanmasını sağlar. Sonraki günlerde aynı oturum kimliği kullanılsa bile, her gün yeni bir dönüşümün sayılacağını unutmayın.

 • Satın alınan öğeler (Satış): Dönüşümün bir parçası olan her satın alım işleminin parasal değerini, satın alınan öğelerin sayısını ve sipariş kimliğini izler. Etiketi içeren web sayfası yüklendiğinde bu değerlerin dinamik olarak eklenip eklenmeyeceğine reklamveren karar verir. Bu etiketlere geçirdiğiniz verilere, Veri Aktarımı ile erişebilirsiniz.

 • İşlemler (Satış): Her satın alım işleminin parasal değerini ve sipariş kimliğini izler. Etiketi içeren web sayfası yüklendiğinde bu değerlerin dinamik olarak eklenip eklenmeyeceğine reklamveren karar verir. Bu etiketlere geçirdiğiniz verilere, Veri Aktarımı ile erişebilirsiniz.

 • Uygulama indirmeleri (Sayaç): Kullanıcının bir uygulama indirdiği ve bu uygulamayı ilk kez başlattığı dönüşümleri izler (dönüşüm, kullanıcı uygulamayı ilk kez başlattığında gerçekleşir).
  Bu özellik sadece uygulama içi reklamlarda çalışır. Reklam ilk olarak web'de gösterilir (masaüstü veya mobil) ve uygulama daha sonra indirilirse dönüşümler sayılmaz.

Dönüşümler nasıl sayılır?

Bir kullanıcı reklamı gördüğünde veya tıkladığında ve ardından reklamverenin web sayfasını ziyaret etmek, bir satın alım işlemini tamamlamak veya uygulamayı ilk kez başlatmak gibi başka bir etkinlikte bulunduğunda dönüşüm gerçekleşmiş olur. Bu diğer etkinlik, DFP'de oluşturduğunuz ve web sitesine veya mobil uygulamasına uygulaması için reklamvereninize gönderdiğiniz bir etkinlik etiketi ile izlenir.

Bir kişi etkinlik etiketleri bulunan web sayfasını ziyaret ettiğinde DFP, kullanıcının belirtilen yeniden inceleme aralığında reklamverenin reklamlarından birini görüp görmediğini veya tıklayıp tıklamadığını belirlemek için bir kontrol gerçekleştirir. Yeniden inceleme aralığı, bir gösterimin veya tıklamanın dönüşüm raporlama için alakalı olarak kabul edildiği günlerden oluşan bir dönemdir.

Belirtilen yeniden inceleme aralığında etkinliğin reklamvereniyle ilişkili bir reklamı görmüş veya tıklamış olan bir kullanıcı tarafından bir etkinlik etiketi tetiklendiğinde, bir dönüşüm sayılır.

Kullanım örneğini okuyun

Aşağıdaki örnekte, kullanıcının reklamı ilk kez görüntülemesinden bir dönüşüm raporu oluşturmaya kadar geçen süreçte dönüşüm izlemenin olası bir kullanımı gösterilmiştir.

 1. Bir web/uygulama kullanıcısı, ücretsiz zil sesleri sunan bir DFP reklamı görüntüler.

  DFP reklam sunucusu, kullanıcının DoubleClick çerezini okur. Çerez yoksa yeni bir çerez oluşturulur; ancak tarayıcı ayarlarına bağlı olarak bir çerez grubuna ihtiyaç olmayabilir.

 2. Daha sonra aynı gün içinde, kullanıcı reklamverenin web sitesini veya uygulamasını ziyaret eder. Web sitesi, ücretsiz zil seslerine erişmeden önce doldurması gereken bir kayıt formu içerir.

  Reklamveren, formu kaç kullanıcının görüntülediğini saymak için web sayfasına veya uygulamaya bir etkinlik etiketi yerleştirir. Etiket, sayfa görüntülemeyi algılamak ve saymak için DFP'ye bir çağrı yapar. DFP, bu sürecin bir parçası olarak kullanıcının daha önce reklamverenin reklamını görüntüleyip görüntülemediğini veya tıklayıp tıklamadığını görmek için kullanıcının DoubleClick çerezini kontrol eder. Bu durumda sayfa görüntüleme, görüntüleme dönüşümü olarak sayılır.

 3. Kullanıcı, formu gönderir ve kullanıcının e-posta adresini onaylayan bir web sayfasına veya uygulamaya götürülür. Bu ikinci web sayfası veya uygulama, DFP'nin ikinci bir görüntüleme dönüşümü kaydetmesini sağlayan farklı bir etkinlik etiketi içerir.

 4. DFP'de reklamveren, reklamverenin web sitesindeki veya uygulamasındaki etkinlikler için raporlar oluşturur. Reklamverenler, her etkinlikle ilgili raporu ayrı olarak görebilir veya bilgileri toplu olarak görüntüleyebilir.

Görüntüleme ve tıklama dönüşümleri

Raporlarda dönüşümler, dönüşüme yol açan kullanıcı etkinliğine bağlı olarak görüntüleme ve tıklama dönüşümlerine ayrılır. Reklamın tıklanabilmesi için ilk olarak görüntülenmesi gerektiğinden DFP tıklamaları gösterimlerden daha önemli olarak değerlendirir.

DFP dönüşümleri iki kez saymamak için etkinlik aynı zamanda görüntüleme olsa bile kullanıcı tıklamalar için yeniden inceleme aralığında bir reklamı tıklamışsa dönüşümü tıklama olarak sayar. Yeniden inceleme aralığında tıklama kaydedilmemişse dönüşüm, yeniden inceleme aralığındaki en son uygun gösterimle ilişkilendirilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?