K dispozici pouze ve službě Google Ad Manager 360.

Track conversions and user activity

Aktivity a konverze

Známé také jako Spotlight

Poznámka: Podpora sady SDK pro měření konverzí byla ukončena.

Aktivita je konkrétní akce uživatele, kterou chce inzerent měřit, například dokončení nákupu nebo návštěva webové stránky. Aktivity se vytvářejí a spravují ve službě Ad Manager. Když uživatel provede akci poté, co viděl reklamu inzerenta, považuje se to za konverzi.

Příklad

Ve službě Ad Manager nastavíte aktivitu k měření počtu uživatelů, kteří po zhlédnutí reklamy nebo kliknutí na reklamu navštíví propagační web inzerenta. Když uživatel zhlédne reklamu a poté navštíví danou stránku, započítá se konverze.

Typy aktivit

Typ aktivity určuje, co přesně aktivita měří:

 • Počet zobrazení stránky (počítadlo): Počítá, kolikrát uživatelé zobrazili stránku, na které je značka aktivity umístěna.

 • Počet denních návštěv (počítadlo): U každého návštěvníka se započítává pouze jedna konverze za 24hodinový den. Den začíná o půlnoci amerického východního času.

 • Vlastní (počítadlo): Umožňuje inzerentovi pomocí ID relace určit, za jakých podmínek se má uživatel během 24hodinového dne začínajícího o půlnoci amerického východního času započítat jako nová konverze. Mějte na paměti, že pokud bude stejné ID relace použito v dalších dnech, pro každý den se započítá nová konverze.

 • Zakoupené položky (prodej): Měří peněžní hodnotu nákupu, počet zakoupených položek a ID objednávky. Při načtení webové stránky se značkou musí inzerent tyto hodnoty dynamicky vložit. Data, která do těchto značek předáte, jsou k dispozici prostřednictvím Přenosu dat.

 • Transakce (prodej): Měří peněžní hodnotu každého nákupu a ID objednávky. Při načtení webové stránky se značkou musí inzerent tyto hodnoty dynamicky vložit. Data, která do těchto značek předáte, jsou k dispozici prostřednictvím Přenosu dat.

 • Stažení aplikace (počítadlo): Měří konverze, při kterých uživatel stáhl aplikaci a poprvé ji spustil. (Ke konverzi dojde, když uživatel aplikaci poprvé spustí.)

Počítání konverzí

Ke konverzi dojde, když uživatel zhlédne reklamu nebo na ni klikne a poté provede jinou akci, například navštíví webovou stránku inzerenta, dokončí nákup nebo poprvé spustí aplikaci. Tato další akce se měří pomocí značky aktivity, kterou vygenerujete ve službě Ad Manager a odešlete inzerentovi, aby ji implementoval na webu nebo v mobilní aplikaci.

Když někdo navštíví webovou stránku se značkami aktivity, služba Ad Manager zkontroluje, zda uživatel během zadané hloubky pohledu viděl nebo klikl na některou z reklam inzerenta. Hloubka pohledu je období (ve dnech), během něhož se zobrazení nebo kliknutí považuje za relevantní pro hlášení konverzí.

Měření konverzí v současné době není podporováno u webů a žádostí o reklamy, které byly označeny jako obsah určený dětem

Konverze se započítá pokaždé, když značku aktivity aktivuje uživatel, který během zadané hloubky pohledu viděl nebo klikl na reklamu přidruženou k inzerentovi aktivity.

Příklad použití

Následující příklad ukazuje jedno z možných použití měření konverzí, od prvního zhlédnutí reklamy uživatelem až po vygenerování přehledu konverzí.

 1. Uživatel webu nebo aplikace zhlédne reklamu Ad Manager s nabídkou bezplatných vyzvánění.

  Reklamní server Ad Manager přečte soubory cookie DoubleClick. Pokud žádný soubor cookie není k dispozici, vytvoří se nový soubor cookie. V závislosti na nastavení prohlížeče se však nemusí uložit.

 2. Později během téhož dne uživatel navštíví web nebo aplikaci inzerenta s registračním formulářem, který uživatel musí vyplnit, aby bezplatná vyzvánění mohl získat.

  Aby inzerent mohl počítat, kolik uživatelů formulář zobrazilo, umístil na webovou stránku nebo do aplikace značku aktivity. Značka provede volání do služby Ad Manager k zaznamenání a započítání zobrazení stránky. Během tohoto procesu služba Ad Manager zkontroluje soubory cookie DoubleClick uživatele, aby zjistil, zda uživatel dříve viděl nebo kliknul na reklamu inzerenta. V tomto případě se zobrazení stránky započítá jako konverze po zobrazení.

 3. Uživatel odešle formulář a je přesměrován na webovou stránku nebo aplikaci k ověření své e‑mailové adresy. Tato webová stránka nebo aplikace obsahuje jinou značku aktivity, která službě Ad Manager umožňuje zaznamenat druhou konverzi po zobrazení.

 4. Majitel obsahu ve službě Ad Manager vygeneruje přehledy aktivit na webu nebo v aplikaci inzerenta. Inzerenti mohou zobrazit přehledy o jednotlivých aktivitách samostatně nebo mohou zobrazit souhrnné informace.

Konverze po zobrazení a po prokliku

V přehledech jsou konverze rozděleny na konverze po zobrazení a konverze po prokliku. Aby uživatel na reklamu mohl kliknout, musí ji vidět. Služba Ad Manager proto kliknutí považuje za významnější než zobrazení.

Pokud uživatel na reklamu během hloubky pohledu pro kliknutí kliknul, započítá služba Ad Manager konverzi pouze jako konverzi po prokliku (i když se zároveň jedná i o aktivitu po zobrazení). Předchází se tak dvojímu započítávání konverzí. Pokud během hloubky pohledu nebyl zaznamenán žádný proklik, přidruží se konverze k poslednímu vhodnému zobrazení během hloubky pohledu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148