Powiadomienie

Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

Specjalne jednostki reklamowe

Wymóg bezpośredniego kierowania na jednostki reklamowe

Załóżmy, że masz jednostkę reklamową, która jest cenna, ma szczególny charakter lub jest ważna ze względów strategicznych, i nie chcesz, żeby trafikerzy przypadkowo kierowali na nią reklamy. Być może nie chcesz, żeby na Twojej stronie głównej pojawiały się pozostałe elementy zamówienia wyświetlane w całej sieci. Jak zapewnić tej jednostce specjalne traktowanie? Możesz ją oznaczyć jako specjalną.

Jeśli oznaczysz jakąś jednostkę reklamową jako specjalną, trafiker musi ustawić kierowanie bezpośrednio na nią, nawet jeśli znajduje się ona niżej w hierarchii niż jego docelowe zasoby reklamowe. W specjalnej jednostce reklamowej wyświetlenia nie zrealizuje żaden element zamówienia, który nie jest kierowany konkretnie na nią.

Specjalne jednostki reklamowe są oznaczone w usłudze Ad Manager znakiem , który wskazuje, że muszą one być jednoznacznie wskazane jako docelowe, aby mogły się w nich wyświetlać reklamy.

Kierowanie na specjalne jednostki reklamowe

 • Jeśli jednostkę reklamową, w której elementy zamówienia realizują wyświetlenia, oznaczysz jako specjalną, wszystkie elementy, które nie są na nią bezpośrednio kierowane, przestaną w niej działać.

  • To ograniczenie dotyczące specjalnych jednostek reklamowych nie obowiązuje w przypadku stylów natywnych. Jeśli styl natywny jest kierowany na nadrzędną jednostkę reklamową, może wyświetlać się także w jednostce podrzędnej, nawet jeśli jest ona jednostką specjalną. Specjalne jednostki reklamowe można jednak wykluczyć w selektorze kierowania natywnego, aby uzyskać spójność z kierowaniem elementów zamówienia.
  • Na etapie stosowania ustawień kierowania do reguł cenowych, zabezpieczeń, ustawień wideo, aukcji prywatnych i bezpośrednich tagów Ad Exchange specjalne jednostki reklamowe są traktowane jak zwykłe jednostki.

   Jeśli reguła blokowania obejmuje jednostkę reklamową, która zawiera specjalne jednostki podrzędne, one również będą objęte blokowaniem, mimo że nie zostały bezpośrednio wybrane.

 • Jeśli wyraźnie wykluczysz jednostkę reklamową z kierowania elementu zamówienia, wykluczone zostaną też jej jednostki podrzędne, niezależnie od tego, czy są specjalne, czy nie.
 • Jeśli nie kierujesz reklam na nadrzędną specjalną jednostkę reklamową, musisz bezpośrednio ustawić kierowanie na jednostki podrzędne, nawet jeśli nie są one jednostkami specjalnymi.

Gdy sprawdzasz dostępne zasoby reklamowe dla elementu zamówienia, wartości prognozy będą uwzględniać tylko te specjalne jednostki reklamowe, na które bezpośrednio ustawisz kierowanie.

Aby wyświetlanie przebiegało bez zakłóceń, reguły reklam wideo też muszą zawierać kierowanie na specjalne jednostki reklamowe.

Specjalne jednostki reklamowe a dziedziczenie

Hierarchia jednostek reklamowych

Gdy utworzysz jednostki reklamowe podrzędne wobec nadrzędnej specjalnej jednostki reklamowej, nie zostaną one domyślnie oznaczone jako specjalne. Jeśli chcesz, by któraś z tych podrzędnych jednostek reklamowych była specjalna, musisz ją oznaczyć.

Przykład

Załóżmy, że mamy taką hierarchię, w której specjalne jednostki reklamowe są oznaczone symbolem   :

Sport    > Football > Pozycje > Rozgrywający   

W tym przypadku jednostki Sport i Rozgrywający są oznaczone jako specjalne jednostki reklamowe, ale Football i Pozycje – nie.

Przy tej hierarchii:

 • Jeśli kierujesz element zamówienia na całą sieć, nie będzie on realizował wyświetleń w jednostce Sport ani jej jednostkach podrzędnych, bo Sport jest specjalną jednostką reklamową.
 • Jeśli ustawisz kierowanie elementu na jednostkę Sport, będzie on też kierowany na jednostki Football i Pozycje, ale nie na jednostkę Rozgrywający.
 • Jeśli ustawisz kierowanie elementu na jednostkę Football, będzie on też kierowany na jednostkę Pozycje, ale nie na Rozgrywającego.

Miejsca docelowe

Do miejsc docelowych możesz dodawać specjalne jednostki reklamowe tylko na potrzeby raportowania. Jeśli dodasz specjalną jednostkę reklamową do co najmniej 1 miejsca docelowego, elementy zamówienia kierowane na to miejsce nie będą w niej realizować wyświetleń, chyba że ustawisz kierowanie bezpośrednio na nią. Jeśli specjalna jednostka reklamowa ma jakieś jednostki podrzędne, je też musisz konkretnie wskazać jako docelowe, nawet gdy nie są one jednostkami specjalnymi.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne