Get started with Google Publisher Tag

Přehled značek Google Publisher Tag

GPT je knihovna na označení reklam, která umožňuje dynamicky vytvářet žádosti o reklamy. GPT od vás převezme hlavní podrobnosti, jako jsou kód reklamní jednotky, velikost reklamy a páry klíč–hodnota, vytvoří požadavek a zobrazí reklamu na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích.

Společná nastavení, například cílení, u značek GPT můžete definovat na úrovni stránky (namísto definování stejného cílení pro jednotlivé reklamy na stránce). Také můžete nastavit, kdy a jak se budou žádosti o reklamy odesílat. Můžete například reklamy vykreslovat asynchronicky, aby neblokovaly ostatní prvky na stránce, a prostřednictvím architektury jednoho požadavku volat všechny reklamy najednou v záhlaví stránky.

Výhody používání služby GPT

Tyto značky přinášejí několik výhod:

 • Víceúrovňová hierarchie inventáře: Značka Google Publisher Tag umožňuje používat v rozhraní front-end služby Ad Manager podrobnější úrovně inventáře. Díky několika úrovním hierarchie budete moci vytvářet mnohem konkrétnější cílení na základě obsahu svého webu. Další informace
 • Rychlejší načítání stránek: JavaScript se načítá asynchronně. To znamená, že se nečeká na přijetí JavaScriptu ze serverů služby Ad Manager, ale pokračuje se ve vykreslování stránky a reklamy se do prvků iframe načtou až ve chvíli, kdy server vrátí kreativy. Další informace
 • Konzole pro majitele stránek Google: Značka je vybavena vestavěným nástrojem pro ladění a podporu, který se nazývá Konzole pro majitele stránek Google. Tento nástroj je k dispozici na všech stránkách, které obsahují značku Google Publisher Tag. Další informace
 • Architektura jednoho požadavku: Namísto odesílání jednotlivých žádostí o reklamy může prohlížeč na servery služby Ad Manager poslat jednu žádost, ve které server informuje o všech reklamních jednotkách na stránce. Toto je doporučený režim požadavků , protože umožňuje pokročilé blokování reklam třetích stran a zkracuje dobu načítání stránky. Další informace
 • Automatická podpora vsunutých reklam: Služba Ad Manager umožňuje zadat, že jsou značky určeny pro jednotku mimo stránku. Služba automaticky přidá dodatečný kód. Kód není potřeba přidávat ručně. Další informace
 • Podpora rámců SafeFrame: Technologie SafeFrame umožňuje transparentní a komplexní interakce mezi obsahem stránky a reklamami a zároveň majiteli stránek umožňuje mít vše pod kontrolou a brání externímu přístupu k citlivým datům. Další informace
 • Podpora responzivního designu: Pomocí značek GPT můžete vytvářet reklamy, které budou odpovídat velikosti prohlížeče, v němž si uživatel váš web prohlíží. To znamená, že reklamy budou vypadat dobře bez ohledu na to, zda návštěvníci používají počítač, tablet nebo chytrý telefon. Další informace
 • Automatické zabránění načítání z mezipaměti: Značka GPT při vytváření žádostí o reklamy odpovídajících zobrazení stránky automaticky zahrne hodnotu korelátoru, čímž eliminuje nutnost vkládat do značky hodnotu k vynechání mezipaměti.* Další informace
  * Pokud potřebujete simulovat nové zobrazení stránky, možnost aktualizovat hodnotu korelátoru je i nadále k dispozici. Další informace

Jak značka GPT funguje

Značka Google Publisher Tag se používá k definování dostupných reklamních bloků ve vaší síti. Umístěním značky na stránku vznikne komunikační dráha mezi reklamním serverem a prohlížečem uživatele. Při vykreslování stránky, která obsahuje značku Google Publisher Tag, dojde k následujícím událostem:

 1. Prohlížeč uživatele odešle reklamnímu serveru požadavek na soubor gpt.js, což je JavaScript značky.

 2. JavaScript značky vytvoří a odešle reklamnímu serveru jednu nebo více žádostí o reklamy označené na stránce. (Záleží na tom, zda je povolena architektura jednoho požadavku.)

 3. Reklamní server rozpozná reklamní jednotky a páry klíč–hodnota uvedené v požadavku.

 4. Reklamní server vybere a vrátí reklamu, která nejlépe odpovídá.

 5. Kód JavaScript přidružený ke značce reklamy zobrazí reklamu na stránce.

GPT a zabezpečené stránky (https://)

Značka GPT funguje se zabezpečenými webovými stránkami, jejichž adresy URL začínají schématem https:// automaticky. Za účelem zobrazování reklam na zabezpečené stránce není třeba značku nijak měnit.

HTTPS je zkratka HyperText Transfer Protocol Secure. Jedná se o komunikační protokol, který je postaven na protokolech TLS (Transport Layer Security) a SSL (Secure Sockets Layer). Tyto protokoly šifrují určité prvky komunikace mezi serverem a klientem, aby je nemohly sledovat nebo upravovat třetí strany.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?