Nesoulad mezi údaji ve službách Google Analytics a Ad Manager

Vzhledem k možnému nesouladu doporučujeme hodnoty ve službách Google Analytics a Ad Manager vzájemně neporovnávat. 

Pokud zaznamenáte výrazné (> 10 %) rozdíly mezi přehledy v účtu Google Ad Manager a údaji ve službě Google Analytics, mějte na paměti následující důležité skutečnosti:

 • Služba Analytics měří zobrazení stránek, zatímco služba Google Ad Manager počítá zobrazení reklam. Dejte pozor, abyste přehledy, které odpovídají příslušným stránkám ve službě Analytics, porovnávali se správnými bloky v přehledech služby Google Ad Manager.
 • Nejpřesnějšího srovnání docílíte, když ve službě Google Ad Manager použijete přehledy inventáře a rozdělíte je na segmenty podle reklamních bloků.
 • Pokud chcete zjistit, zda nedochází ve velkém měřítku k zobrazování prázdných reklam, aktivujte sloupec Neobsazená zobrazení.
 • Ověřte, zda jsou kódy služeb Google Ad Manager a Analytics umístěny na stejné stránce a na správných místech v dokumentu HTML.
 • Dbejte na to, aby veškerá přizpůsobení byla ve všech službách konzistentní (včetně služeb Ad Manager, Google Analytics a Správce značek Google). Pokud například pro Google Analytics nastavíte vlastní název domény, musí být konzistentní se službou Ad Manager a je ho potřeba nastavit předtím, než značka GPT odešle první žádost.
 • K zajištění souladu s novými předpisy může služba Google Analytics používat buď systém TCF, nebo režim souhlasu. Souhlas se zobrazením reklamy na konkrétním webu však nebude stejný jako souhlas udělený na vstupní stránce. Toto může vysvětlovat nesoulad mezi kliknutími v prostředí majitele stránek a měřičem na vstupní stránce.
 • Po dosažení určitého počtu požadavků na server začíná služba Google Analytics data vzorkovat. V některých případech může být nesoulad důsledkem tohoto vzorkování.
 • Zvažte situaci s vráceným zobrazením bez nabídky, ve které služba Ad Manager zobrazí kreativu třetí strany. Když systém třetí strany nemá reklamu, kterou by mohl zobrazit, předá se zpátky do služby Ad Manager značka passback. Vede to k následujícímu řetězci událostí:
  • 1) Uživatel otevře stránku a odešle žádost do služby Ad Manager.
  • 2) Služba Ad Manager na stránku uživatele jako kreativu vrátí značku třetí strany.
  • 3) Třetí strana nemá žádný inventář, který by mohla zobrazit, a proto na stránku jako kreativu vrátí značku passback GPT.
  • 4) Prohlížeč uživatele od třetí strany obdrží značku passback GPT a provede další volání služby Ad Manager.
  • 5) Služba Ad Manager zobrazí reklamu a zaznamená zobrazení.

   ​V tomto příkladu služba Google Analytics zaznamená jedno zobrazení stránky a služba Ad Manager zaznamená dvě zobrazení, jedno z kroku 2 a jedno z kroku 5. 

Statistiky služeb Google Analytics a Google Ad Manager se mohou lišit i v případě, že je kód nastaven správně.

Zobrazení reklam ve službě Ad Manager versus zobrazení stránek v Google Analytics

Důvody, proč zobrazení reklamy ve službě Google Ad Manager nemusí odpovídat zobrazení stránky v Google Analytics:

 • Samostatný kód v jazyce JavaScript: Služba Google Ad Manager u obsahových kreativ započítává zobrazení, když server odešle odpověď s reklamou. Obdobně služba Analytics započítá zobrazení stránky, pouze když prohlížeč uživatele spustí měřicí kód Google Analytics. Protože jsou tyto fragmenty kódu v jazyce JavaScript umístěny v různých částech stránky, může se stát, že se jeden z nich načte, ale druhý nikoliv.

  Pokud jste kód služby Analytics umístili ke konci stránky, ve velmi ojedinělých případech se může stát, že uživatel přejde na stránku, ale poté z ní odejde dříve, než se stránka zcela načte a než se spustí měřicí kód. V takovém případě může služba Google Ad Manager započítat zobrazení reklamy, aniž by služba Analytics započítala zobrazení stránky. Ve výsledku může být počet zobrazení naměřený službou Google Ad Manager vyšší než počet zobrazení stránky naměřený službou Analytics.
 • Prvky iframe: Někteří majitelé stránek umisťují značky služby Google Ad Manager do prvku iframe určeného k zobrazování reklam. Prohlížeče, které nepodporují značku <iframe>, zobrazení reklamy nehlásí. Ve výsledku může být počet zobrazení stránky naměřený službou Analytics vyšší než počet zobrazení naměřený službou Google Ad Manager.

  V prohlížečích, které značky iframe podporují, může vést umístění značek služby Google Ad Manager do prvku iframe k odeslání dalšího požadavku a odpovědi mezi prohlížečem a serverem. Tato latence může způsobit, že někteří uživatelé stránku opustí dříve, než prohlížeč bude mít dostatek času zavolat službu Analytics i Google Ad Manager.

  • Bezpečnostní (blokovací) software: Počet zobrazení ve službě Google Ad Manager může být také snížen osobním firewallem nebo softwarem k blokování reklam, kvůli kterým se reklamy Google na vašem webu nezobrazí nebo budou částečně zakryty. Aby se uživatelům reklamy Google zobrazovaly, musí mít deaktivované všechny funkce blokování reklam, které software k zajištění bezpečnosti na internetu používá.
  • Časové pásmo: Pokud časové pásmo služby Analytics neodpovídá časovému pásmu služby Google Ad Manager, budou přehledy těchto dvou služeb pro stejné datum obsahovat údaje ze dvou různých časových období. Přečtěte si, jak nastavit časové pásmo pro přehledy Google Analytics.
  • Profily služby Analytics: Služba Analytics umožňuje vytvořit různé profily, pomocí kterých lze filtrovat data. Pokud zobrazíte profil, který některá data filtruje, data služby Google Ad Manager odpovídající filtrovaným datům se nezobrazí. Přečtěte si, jak vytvořit filtr k výběru dat pro přehled.
 • Doprovodné reklamy Řešení pro práci s videoreklamami: Google Analytics zahrnuje zobrazení doprovodných reklam Řešení pro práci s videoreklamami (protože se jedná o obsahové reklamy). Zobrazení samotných reklam Řešení pro práci s videoreklamami však nezahrnuje. Při porovnávání celkových počtů zobrazení nezapomeňte zahrnout zobrazení doprovodných reklam Řešení pro práci s videoreklamami.

Porovnání zobrazení reklam a zobrazení stránek

Při porovnávání počtu zobrazení reklam s počtem zobrazení stránek je třeba mít na paměti několik skutečností:

 • Rámce: Pokud je měřicí kód Analytics přítomen jak na stránce v rámci, tak na stránce, na které se rámec nachází, služba Analytics při návštěvě zaznamená dvě zobrazení stránky. To může vést k vyššímu počtu zobrazení stránky ve službě Analytics. Další informace o stránkách s rámci
 • Funkce _trackPageview: Pokud používáte funkci _trackPageview, počet zobrazení stránek ve službě Google Analytics může být mírně vyšší. Funkce _trackPageview při určitých událostech (například při stažení souborů PDF) vytváří virtuální zobrazení stránek, která v účtu služby Google Ad Manager nejsou měřena. Další informace o virtuálních zobrazeních stránek naleznete v článku Zvláštní případy cílů a cest.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10772764746125433313
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148