Değişiklik geçmişi

Ayarların zaman içinde nasıl düzenlendiğini görün

Değişiklik geçmişi; teklifler, teklif satır öğeleri, siparişler, satır öğeleri, reklam öğeleri, özel alanlar, anahtar/değer çiftleri, Ad Exchange kuralları, kitle segmentleri, kullanıcılar ve rollerde yapılan değişiklikleri incelemenizi sağlar.

Değişikliklerin incelenmesi, özellikle beklenmedik yayınlama modellerinde sorun gidermek için kullanışlı olabilir. Çoğu öğenin değişiklik geçmişi, size hangi özelliğin değiştiğini, eski ve yeni değerleri (ör. "Duraklatıldı" durumundan "Hazır" durumuna geçiş), değişikliği yapan kullanıcıyı ve değişikliğin yapıldığı tarih ile saati gösterir.

Bazı durumlarda değişiklikleri Ad Manager yapar. Bu değişiklikler genellikle yeni özelliklerden veya ürün değişikliklerinden kaynaklanır. Ad Manager tarafından başlatılan değişiklikler, sisteminizi iyi durumda tutar ve kampanyalarınızın sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlar. Ad Manager sürümleri hakkında daha fazla bilgi

Bir öğenin geçmişini bağlam içinde görme

Değişiklik geçmişini görmek için bir öğenin ayarlar sayfasında sağ üst köşedeki Geçmiş'i tıklayın.

Önemli sınırlamalar
"Gün ve saat" hedefleme gibi bazı değişiklikler, değişiklik geçmişine dahil edilmez. Bazı öğeler için tarih aralığı sınırlıdır. Örneğin, kitle segmentlerinin değişiklik geçmişinde yalnızca son 3 haftada yapılan değişiklikler gösterilir.
Ad Exchange kuralları için yalnızca 25 Mayıs 2018'den sonraki değişiklik geçmişi verilerine ulaşılabilir.

Yönetici bölümünden öğe geçmişini inceleme

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Yönetici ve sonra Değişiklik geçmişi'ni tıklayın. Ad Exchange kuralları söz konusu olduğunda belirli bir kuralın ayrıntı sayfasındaki Geçmiş düğmesini de tıklayabilirsiniz.
 3. Ağınızdaki tüm geçmişlerde arama ölçütlerini belirleyin.
  1. Aradığınız öğe türünü seçin. Örneğin, bir siparişin geçmişini görmek isterseniz açılır menüden "Sipariş"i seçin. Tüm geçmişleri görmek için "Tümü taşındı"yı seçin.
   Kitle segmentlerinde yapılan değişiklikler, bu menüde veya Yönetici değişiklik geçmişinde görünmez.
  2. Değişiklikleri görmek istediğiniz tarih aralığını seçin. Tarihler, "G.A.YY" biçiminde girilmelidir. Örneğin, Haziran 2016'da yapılan tüm değişiklikleri görmek isterseniz tarih aralığı olarak "1.6.16" ve "30.6.16"yı belirtin.
  3. İsterseniz yalnızca ağınızdaki belirli bir kullanıcı tarafından başlatılan değişiklikleri görmek için bu kullanıcıyı belirtebilirsiniz. Tüm kullanıcılara yönelik değişiklikleri görmek için bu alanı boş bırakın.  
 4. Ara'yı tıklayın.

Değişiklik geçmişi tablosunun en üstünde, tabloda nelerin gösterileceğine karar verebilirsiniz.

 • Herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın her öğe için tüm özellikleri görüntülemek üzere Her şey'i seçin. Bu seçenek, öğede yapılan belirli bir değişikliğin bağlamını gösterdiği için yararlı olabilir.
 • Yalnızca üzerinde değişiklik yapılan özellikleri görüntülemek için Yalnızca değişiklikler'i seçin.

Arşivlenen değişiklikleri görüntüleme

Değişiklik geçmişindeki 14 aydan eski olan veya başka bir nedenle görünür olmayan değişiklikler arşivde tutulur. Arşivlenen değişiklikleri, indirilen aylık dosyalarda bulabilirsiniz. Bu dosyalar, Ad Manager ağının saat dilimi ayarına göre ilgili ay boyunca nesnelerde yapılan arşivlenmiş değişiklikleri içerir. İndirilen dosyalar gzip (.GZ) biçimindedir.

 1. Bir öğenin değişiklik geçmişini ya da Yönetici veya Ad Exchange kuralları bölümündeki "Değişiklik geçmişi"ni açın.

  Yaptığınız değişikliği önce burada arayın. Yalnızca yaptığınız değişikliği değişiklik geçmişinde bulamadığınız durumlarda arşivden dosya indirin.

 2. Değişiklik geçmişi arşivi bağlantısını tıklayın.
 3. Arşivlenen değişiklik geçmişini içeren bir dosya indirmek için arşivlenen değişikliğinizin yapıldığı aya karşılık gelen bağlantıyı tıklayın.

İndirilen arşiv dosyasının okunması

İndirilen sıkıştırılmış dosyayı açtıktan sonra metin düzenleyiciyi kullanarak dosya içeriğini okuyabilirsiniz. Arşiv dosyasına kaydedilen her değişiklik aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Değişikliğin ağın saat dilimine göre kaydedilmiş tarih ve saati.
 • Değişikliği yapan kullanıcının adı ve e-posta adresi.
 • LINE_ITEM veya CREATIVE_TEMPLATE gibi nesne türü.
 • Yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntılar.

Örnek

28.7.2016 23:45:05 Türkiye/İstanbul
Değiştiren: Ayşe Can (alican@sirketim.com)
LINE_ITEM: 123456789 (Satır öğemin adı)

2.9.16, 00:00 olan Başlangıç Zamanı 12.9.16, 00:00 olarak değiştirildi
0 olan miktar 7.000 olarak değiştirildi
____________________________________________________________

28.7.2016 20:10:17 Türkiye/İstanbul
Değiştiren: Mehmet Yılmaz (mehmetyilmaz@sirketim.com)
REKLAM ÖĞESİ: 987654321 (Reklam öğemin adı)

Hedef Url: http://www.reklamverenim.com/
____________________________________________________________

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?