Birlikte gösterim reklam öğeleri

Birlikte gösterimler hakkında

Birlikte gösterme, bir satır öğesindeki birkaç reklam öğesinin aynı web sayfasında birlikte sunulmasıdır. Sayfadaki reklam alanlarını kapattığı ve bunları bir satır öğesindeki reklam öğeleriyle doldurduğu için birlikte gösterim olarak adlandırılır.

Birlikte gösterimler satır öğeleri dahilinde ayarlanır. Satır öğesindeki tüm reklam öğeleriyle veya ana/tamamlayıcı reklam öğesi gruplarıyla (bu durumda her zaman ilk olarak ana reklam öğesi yayınlanır) çalışacak şekilde ayarlanabilir.

Birlikte gösterimler, web sayfasına birden fazla satır öğesinin sunulmasını engellemez
Örneğin, üç reklam öğesi olan bir satır öğesi için birlikte gösterim ayarladığınızı ve satır öğesinin daha sonra beş reklam alanı olan web sayfasında sunulduğunu varsayalım. Birlikte gösterim uygulanan satır öğesindeki üç reklam öğesi ve diğer satır öğelerindeki iki reklam öğesi daha yayınlanır.

Garanti edilen ve garanti edilmeyen birlikte gösterimler

Garanti edilen birlikte gösterimler, Ad Manager'ın bir sayfada birden fazla reklam öğesinin sunulacağını garanti ettiği birlikte gösterimlerdir. Garanti edilen birlikte gösterimler, yalnızca tekli istek modunda Google Yayıncı Etiketleri ile çalışır. Bu etiketlerle, bir web sayfasına ilişkin tüm reklam öğeleri bir kerede istenir, böylece Ad Manager reklam öğesi gruplarını seçip birlikte sunabilir. 

Garanti edilen birlikte gösterimlerin yönetici tarafından aşağıdaki adımlar uygulanarak her bir ağ için etkinleştirilmesi gerekir.
  • Ad Manager'da, Yönetici ve sonra Genel ayarlar ve sonra Özellikler'i tıklayın.
  • Garanti edilen birlikte gösterimler (yalnızca GPT SRA) özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma/kapatma düğmesini tıklayın.

Garanti edilmeyen birlikte gösterimler, tüm etiketleme yöntemleriyle çalışır ve tek bir satır öğesinden olabildiğince çok reklam öğesini birlikte yayınlar, ancak tüm reklam öğelerinin yayınlanacağı garanti edilmez.

Ad Manager neden tüm birlikte gösterimleri garanti edemez?
Ad Manager, tekli istek modu dışındaki herhangi bir modda Google Yayıncı Etiketleri'nden reklam isteği aldığında, aynı web sayfasından başka istekler olacağına dair hiçbir garanti yoktur. Böyle durumlarda Ad Manager, birlikte gösterimdeki ilk reklam öğesini sunar ve ek istekler gelirse birlikte gösterim dahilindeki diğer reklam öğelerine öncelik verir.
"Reklam öğelerini görüntüleme" ayarları "Tümü" olarak ayarlanan satır öğeleri, Google Yayıncı Etiketleri tekli istek modunda olmadığında "Olabildiğince çok" yayınlanacak şekilde ayarlanmış gibi kabul edilir.

Birlikte gösterimler ve sıklık sınırı

Bir satır öğesi için bir sıklık sınırı ayarladıysanız Ad Manager, birden fazla reklam öğesi birlikte yayınlasa bile, satır öğesinin her yayınını sıklık sınırı için tek bir görüntüleme olarak sayar. Raporlama amaçları doğrultusunda birden fazla gösterim sayılsa bile, tüm birlikte gösterim türleri için bu geçerlidir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?