Odstraňování problémů s neobsazenými zobrazeními ve službě Ad Manager

Zjistěte, proč se řádkové položky v inventáři nezobrazují

Neobsazené zobrazení (neboli prázdná reklama) je žádost o reklamu, na kterou nebyla vrácena žádná reklama, protože žádná nesplňovala podmínky. Neobsazeným zobrazením předejdete tím, že do sítě přidáte široce zacílené řádkové položky (pro celou síť) typu Vlastní nebo Ad Exchange.

Nalezení neobsazených zobrazení

Chcete-li zjistit, kde ve vaší síti zůstávají zobrazení neobsazená, zkombinujte v přehledech služby Ad Manager dimenze Reklamní jednotkaVelikost žádosti o reklamu s metrikou Neobsazená zobrazení. Jestliže chcete získat podrobnější přehledy, nakonfigurujte záložní řádkové položky.

Zjištění důvodu, proč se řádková položka nezobrazuje

Pomocí nástrojů služby Ad Manager pro zobrazování se můžete podívat, co se může zobrazit, a udělat si představu o tom, proč vaše řádková položka nemusí být vhodná. Můžete také otevřít řádkovou položku a na kartě Odstraňování problémů si prohlédnout nedávné příčiny nezobrazení.

Nakonfigurování záložních řádkových položek k zachycení neobsazených zobrazení

Pro každou možnou velikost reklamní jednotky zarezervujte vlastní řádkovou položku v celé síti (nebo jiný typ všezachycující zbytkové řádkové položky, jako je Ad Exchange). Když vytvoříte nové reklamní jednotky, tyto řádkové položky na ně budou cílit.

Uživatelé, kteří deaktivovali JavaScript, neuvidí vlastní kreativy. Řádková položka pro vlastní reklamu by proto měla používat standardní obrázkovou kreativu.

Pro inventář, který chcete ponechat neobsazený – například v případě neprodaného inventáře, ve kterém nechcete zobrazovat vlastní reklamu – vytvořte prázdnou vlastní reklamu o velikosti 1 × 1 pixel. Vlastní reklamu lze zobrazovat tak, abyste v přehledech mohli neobsazená zobrazení odlišit od zobrazení, která byla ponechána prázdná úmyslně.

  1. Pokud jej dosud nemáte, vytvořte inzerenta pro svou vlastní reklamu.
  2. Vytvořte objednávku pro své řádkové položky 1 × 1 pixel.
  3. Vytvořte novou řádkovou položku pro každou velikost reklamního bloku na svém webu, ve kterém chcete zobrazovat prázdné reklamy.
    1. Velikost nastavte na velikost reklamního bloku (například 728 × 90) nikoliv na 1 × 1.
    2. Typ nastavte na Vlastní.
    3. Cílení nastavte na možnost V celé síti nebo na oblasti svého webu, pro které to nejvíce dává smysl.
  4. Přidejte k řádkové položce obrázkovou kreativu 1 × 1 pixel a přepište velikost řádkové položky. Můžete použít libovolný obrázek o rozměrech 1 × 1 pixel hostovaný buď ve službě Ad Manager, nebo vzdáleně. Cílová adresa URL je povinná, ale nepoužívá se. Můžete pro ni proto zadat libovolnou hodnotu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?