Ez csak a Google Ad Manager 360 szolgáltatásra igaz.

Hozzáférés az Ad Manager tárhelycsoportjaihoz

Az Adatátvitel funkcióból származó fájlok letöltése

A Google Cloud Storage egy különálló Google-termék, amelyet az Ad Manager adattárhelyként használ az Adatátvitel jelentéseihez és a közönségszegmensekbe csoportosan feltöltött cookie-azonosítókhoz.

Ez a cikk arra szolgál, hogy segítsen a Google Cloud Storage-technológiáknak az Ad Manager specifikus felhőtárhelyének beállítására való használatában. A Google Cloud Storage szolgáltatással kapcsolatban azonban a fő tájékozódási pont a Google Cloud Storage fejlesztői webhely.

Módszerek

Háromféle módon férhet hozzá az Ad Manager felhőalapú tárhelycsoportjaihoz. A legegyszerűbbtől kezdve:

 • Az interneten: Keresse fel a https://console.developers.google.com/storage/gdfp-[Ad Manager hálózati kód] oldalt.
 • A gsutil Python-alapú parancssori eszközzel, amely Unix-szerű parancsokat biztosít a tároló csoportjainak használatához. A csoport hitelesítésének kivonatolása és kezelése automatikusan történik.
 • A Google Cloud Storage API-val, amely teljes értékű API a tároló csoportjainak kezeléséhez, és amely JSON vagy XML RESTful webes kezelőfelületek segítségével használható. Az API klienskönyvtárai számos népszerű programozási környezetben hozzáférhetők, beleértve a Javát, a JavaScriptet, a Pythont és az Objective-C nyelvet. Ez a megközelítés akkor hasznos igazán, ha a tároló csoportjait automatizált módon kell kezelnie a Google App Engine alkalmazás vagy valamelyik Java-alapú internetes alkalmazás integrálása érdekében.

Ez a cikk részletesen bemutatja a Google Cloud Storage API-t. A webes alapú és a gsutil segítségével történő hozzáférést könnyebb kezelni, ezért javasoljuk, hogy először ezekkel a módszerekkel ismerkedjen meg. A Google Cloud Storage fejlesztői webhelyen megtalálja teljes körű dokumentációjukat.

Az Ad Manager-tárhelycsoportokhoz való hozzáférés kezelése

Az Ad Manager által használt tárhelycsoportok a Google felhőalapú tárolási projektjében találhatók. Az Ad Manager tárhelycsoportjai nem jelennek meg a saját projektlistája alatt a Google Developers Console felületén.

Google-képviselőjével együttműködve állíthat be olyan funkciókat, amelyek az Ad Manager tárhelycsoportjaira hagyatkoznak. A tárhelycsoportokat a képviselője által biztosított Google-csoportban kezelheti majd.

Ha Ön valamelyik meglévő G Suite-csoport adminisztrátora, megadhatja G Suite Google-csoportja nevét a képviselőnek a funkcióaktiválási folyamat során. Képviselője segít aktiválni az Ad Manager tárhelycsoportjait használó funkciókat, amelyeket Ön a meglévő csoportjával használhat.

Ha egynél több olyan Ad Manager-hálózatot kezel, amely hozzáfér az Adatátvitel eszközhöz, tájékoztassa Google-képviselőjét, aki segíteni tud a hálózatkezelés összevonásában. Ön egyetlen csoporttal tudja majd kezelni a hálózataihoz tartozó összes Adatátvitel-csoportot.

A nem a G Suite részét képező Google-csoportok nem használhatók az Ad Manager tárhelycsoportjainak kezelésére.

A Google Cloud Storage API használata

Ha úgy dönt, hogy az igényeinek leginkább az API-hozzáférés felel meg, javasoljuk, hogy állítson be Google Cloud Storage-szolgáltatásfiókot.

Google Cloud Storage-szolgáltatásfiók beállítása

Ha az API-n keresztül fér hozzá a tárhelycsoporthoz, tanácsos beállítania szolgáltatásfiókot ahelyett, hogy valamelyik felhasználói fiókot használná erre a célra. A szolgáltatásfiókok egyszerűbbé teszik az alkalmazásfejlesztést, ugyanis dinamikusan generált OAuth-token helyett titkos kulcsot használnak a hitelesítéshez. Szolgáltatásfiók konfigurálása:

 1. Nyissa meg a Google Developers Console-t.

 2. Hozzon létre új projektet (vagy válassza ki valamelyik meglévőt), amely az alkalmazás fölérendelt projektje lesz, majd kattintson rá.

 3. (Nem kötelező) Ha fájlokat szeretne másolni Ad Manager-tárhelycsoportjából a saját Google Cloud Storage-fiókjába, kattintson a Billing & settings (Számlázás és beállítások) lehetőségre, és adjon új számlázási forrást a projekthez.

 4. Hozzon létre új ügyfél-azonosítót:

  1. Kattintson az APIs & Services (API-k és szolgáltatások) > Credentials (Hitelesítési adatok) elemre.

  2. Kattintson a Create new Client ID (Új ügyfél-azonosító létrehozása) lehetőségre.

  3. Alkalmazástípusként válassza ki a Service account (Szolgáltatásfiók) beállítást, majd kattintson a Create Client ID (Ügyfél-azonosító létrehozása) gombra.

  4. A generált e-mail-cím formátuma a következő: [egyedi-azonosító]@developer.gserviceagccount.com. Másolja vágólapra, és őrizze meg a Google-csoporthoz való hozzáadás céljából.

  5. Kattintson a Generate new P12 key (Új P12-kulcs generálása) lehetőségre. A fájlt a rendszer a számítógépére menti. Az Ön által fejlesztett alkalmazásokban ezt a kulcsot használhatja az API-hoz való hozzáféréshez, ahogyan az alábbi példakódban is látható.

 5. Adja hozzá az e-mail-címet az Ad Manager-tárhelycsoportok kezelésére létrehozott Google-csoporthoz. A szolgáltatásfiók hozzáadásához a Direct add members (Tagok közvetlen hozzáadása) lehetőségre kattintson a „meghívás” gomb helyett. Ha nem rendelkezik hozzáféréssel, kérje meg a Google-csoport adminisztrátorát, hogy adja hozzá a címet az Ön nevében.
Példakód

A Google kódmintákat és könyvtárakat biztosít a Google Cloud Storage szolgáltatáshoz. A következő Java-példa, amely az Ad Manager felhőalapú tárhelycsoportjából származó fájl olvasására szolgál, megmutatja, hogy a szolgáltatásfiók beállításakor konfigurált összetevők hogyan jelentkezhetnek a kódban:

 • Projekt neve: a projekt neve a Google Cloud Storage szolgáltatásban.

 • Szolgáltatásfiók e-mail-címe: a létrehozott e-mail-cím.

 • .p12 kulcsfájl: a letöltött fájl.

 • Csoport neve: a Google ezt a nevet adja meg, amikor Ön olyan funkciót aktivál, amely az Ad Manager felhőalapú tárhelycsoportjait használja.

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.util.Collections;

import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.services.storage.Storage;
import com.google.api.services.storage.model.StorageObject;

public class GcsApiTest {
  /**
   * Annak a projektnek a neve, amely alatt a szolgáltatásfiók létre lett hozva.
   * 
   * Ez az információ a Google Developers Console-ban látható.
   */
  private static final String PROJECT_NAME = "project name";

  /**
   * A szolgáltatásfiók fejlesztői e-mail-címe.
   * 
   * Ez az e-mail-cím akkor jön létre, amikor szolgáltatásfiókjához ügyfél-
   * azonosítót készít a Google Developers Console-ban, és a Credentials (Hitelesítési adatok)
   * oldalon kérhető le. Ezt az e-mail-címet a tárhelycsoporthoz való
   * hozzáférést szabályozó Google-csoporthoz is hozzá kell adni.
   */
  private static final String SERVICE_ACCOUNT_EMAIL = "service account email address";

  /**
   * A tárolási műveletekhez használandó csoport.
   * 
   * A csoport nevét a fiókkezelőjétől kapta meg.
   * A használt Ad Manager-bővítménytől függően a neve a következők egyikére
   * hasonlít majd: „gdfp-12345678” vagy „gdfp_cookieupload_12345678” .
   */
  private static final String BUCKET_NAME = "bucket name";

  /**
   * Google Cloud Storage OAuth 2.0 olvasási/írási hatókör. Ez
   * felel meg a Google-csoportnak a csoporttal kapcsolatos hozzáférési
   * jogosultságainak, és Ön nem igényelhet olyan hozzáférési jogokat,
   * melyekkel a Google-csoport nem rendelkezik (ez lehet például read_only).
   */
  private static final String STORAGE_SCOPE = 
    "https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write";

  /**
   * A csoporthoz hozzáférést biztosító key.p12 fájl elérési útja.
   * 
   * Ez a fájl az ügyfél-azonosító létrehozásakor jön létre. Ha nincs
   * ilyen fájlja, új p12 ügyfélkulcsot kell generálnia a
   * Google Developers Console felületén.
   */
  private static final String KEY_P12 = "path to .p12 key file";

  /** HTTP-átvitel. */
  private HttpTransport httpTransport;
  private Storage storage;

  // konstruktor hitelesítő adatok és tároló objektumok beállításához
  public GcsApiTest() {
	File p12File = new File(KEY_P12);

	try {
	  httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();

	  GoogleCredential credential = new GoogleCredential.Builder()
		  .setTransport(httpTransport)
		  .setJsonFactory(JacksonFactory.getDefaultInstance())
		  .setServiceAccountId(SERVICE_ACCOUNT_EMAIL)
		  .setServiceAccountScopes(
			  Collections.singleton(STORAGE_SCOPE))
		  .setServiceAccountPrivateKeyFromP12File(p12File).build();
	  storage = new Storage.Builder(httpTransport,
		  JacksonFactory.getDefaultInstance(), credential)
		  .setApplicationName(PROJECT_NAME).build();
	} catch (GeneralSecurityException | IOException e1) {
	  e1.printStackTrace();
	  System.exit(1);
	}
  }

  /**
   * Metódus a csoportban lévő első fájl nevének megjelenítéséhez.
   * 
   * @a fájl nevét jeleníti meg; vagy ha a csoport üres, akkor null értékű
   * @a következőt adja vissza: IOException
   */
  public String GetFirstFile() throws IOException {
	Storage.Objects.List listObjects = storage.objects().list(BUCKET_NAME);
	listObjects.setMaxResults(5L);
	com.google.api.services.storage.model.Objects objects = listObjects
		.execute();

	// üres csoport?
	if (null == objects.getItems() || objects.getItems().isEmpty()) {
	  System.out.println("Bucket \"" + BUCKET_NAME
		  + "\" empty or invalid.");
	  return null;
	}

	StorageObject object = objects.getItems().get(0);
	System.out.println("First object in bucket: \"" + object.getName()
		+ "\".");
	return object.getName();
  }

  /**
   * Metódus az adott fájlnak a tárhelycsoportból való letöltésére
   * 
   * @param filename
   *      A letölteni kívánt fájl neve.
   * @throws IOException
   */
  public void DownloadFile(String filename) throws IOException {
	Storage.Objects.Get getObject = storage.objects().get(BUCKET_NAME,
		filename);
	OutputStream os = new FileOutputStream(filename, true);
	getObject.getMediaHttpDownloader().setDirectDownloadEnabled(true);
	getObject.executeMediaAndDownloadTo(os);

	System.out.println("File \"" + filename + "\" downloaded.");
  }

  /**
   * A különböző tesztek végrehajtására szolgáló fő metódus.
   * 
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
	GcsApiTest gcsApiTest = new GcsApiTest();

	try {
	  String filename = gcsApiTest.GetFirstFile();
	  gcsApiTest.DownloadFile(filename);
	} catch (IOException e) {
	  System.out.println(e.getMessage());
	}
  }
}

Korlátozás és egyidejű kapcsolatok

Az egyidejű kapcsolatok száma nincs korlátozva előre meghatározott értékkel. A visszaélések elkerülése érdekében azonban a Google korlátozza az Adatátvitel eszközhöz irányuló lehívási kérelmeket.

A legújabb híreket elolvashatja a hivatalos Google Code blog Google Cloud Storage szolgáltatással foglalkozó részében, kérdéseit pedig felteheti a Google Cloud Storage vitafórumon. A tárgysorba a „Bug” (Programhiba), illetve a „Feature Request” (Funkciókérelem) szöveget írja. Ha további kérdései vannak a Google Cloud Storage szolgáltatással kapcsolatban, olvassa el a Google Cloud Storage GYIK-et.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát

Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
148
false