AdSense met Google Ad Manager gebruiken

Met Google Ad Manager kunt u AdSense-kopers gemakkelijk toegang geven tot uw voorraad zodat u elke vertoning kunt optimaliseren. In deze handleiding wordt beschreven hoe AdSense-advertenties worden weergegeven via Ad Manager en welke stappen u moet nemen om aan de slag te gaan.

AdSense instellen in Google Ad Manager

In Ad Manager kan AdSense op zowel netwerkniveau als advertentieblokniveau worden in- en uitgeschakeld.

 • Als u AdSense inschakelt op netwerkniveau, wordt deze instelling standaard toegepast op alle advertentieblokken, tenzij u dit handmatig wijzigt.
 • AdSense-instellingen op advertentieblokniveau krijgen voorrang boven netwerkinstellingen.

Wanneer AdSense is ingeschakeld, worden in die advertentieblokken automatisch alle relevante advertentietypen weergegeven en worden de optimale advertentie-eigenschappen gebruikt (kleuren, lettertypen, enzovoort).

     

Yes AdSense kan advertenties weergeven

 • AdSense is ingeschakeld voor het advertentieblok, ook als het is uitgeschakeld voor het netwerk.
 • Het concurrerende regelitemtype is 'Netwerk', 'Bulk', 'Prijsprioriteit' of 'Eigen advertentie'. Meer informatie
 • De CPM van de AdSense-advertentie is hoger dan die van andere advertenties.
 • De voorraad wordt niet in een mobiele app geplaatst.
     

No AdSense kan geen advertenties weergeven

 • AdSense is uitgeschakeld voor het advertentieblok, ook als het is ingeschakeld voor het netwerk.
 • Het concurrerende regelitemtype is 'Sponsoring' of 'Standaard'. Meer informatie
 • De CPM van de AdSense-advertentie is lager dan die van de andere advertenties.
 • De voorraad wordt in een mobiele app geplaatst.
     
Worden de onderstaande opties niet weergegeven?
AdSense-regelitems zijn mogelijk ingeschakeld voor uw netwerk.

AdSense inschakelen voor uw Google Ad Manager-netwerk

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Voorraad en dan Netwerkinstellingen.
 3. Vink het selectievakje Opbrengst van niet-verkochte voorraad maximaliseren met AdSense aan.
 4. Klik op Opslaan.

AdSense inschakelen voor een specifiek advertentieblok

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Voorraad en dan Advertentieblokken.
 3. Klik op de naam van het advertentieblok dat u wilt bewerken of maak een nieuw advertentieblok.
 4. Vink het selectievakje Opbrengst van niet-verkochte voorraad maximaliseren met AdSense aan.
 5. Klik op Opslaan.

AdSense instellen in Google Ad Manager

Gebruik het AdSense-regelitemtype om aan te geven waar AdSense toegang tot uw voorraad kan krijgen.

Het is niet nodig een afzonderlijk AdSense-account aan Ad Manager te koppelen
U moet alleen een AdSense-account koppelen aan Ad Manager als u van plan bent meerdere AdSense-property's te distribueren in uw netwerk. Meer informatie over het koppelen van accounts.

Algemene vragen

Werken advertenties van derden anders dan AdSense-advertenties?

Meestal niet. Alle advertenties van derden, waaronder advertenties die worden geleverd aan AdSense-uitgevers via door Google gecertificeerde advertentienetwerken, moeten voldoen aan het beleid ten aanzien van beeldadvertenties en het contentbeleid van Google.

Advertenties van derden kunnen op de volgende manieren verschillen van AdSense-advertenties:

 • Advertenties van derden bevatten niet altijd de tekst 'Ads door Google'.
 • Sommige advertenties van derden kunnen door Google worden aangeboden, maar kunnen externe, door de adverteerder of het advertentienetwerk geleverde codering of cookies bevatten.

Hoe schakel ik de weergave van advertenties van derden volledig uit voor mijn site?

Als u beeldadvertenties uitschakelt, worden er geen advertenties van derden meer weergegeven op uw site. Gadgetadvertenties worden ook uitgeschakeld als u beeldadvertenties uitschakelt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?