AdSense instellen in Google Ad Manager

Voorraad beschikbaar maken voor AdSense-kopers

Met Google Ad Manager kunt u AdSense-kopers gemakkelijk toegang geven tot uw voorraad. Als u meer toegang tot uw voorraad biedt, kunt u inkomsten genereren via elke vertoning in uw netwerk.

Zodra u AdSense heeft ingesteld in Google Ad Manager, kunnen AdSense-kopers concurreren om uw voorraad om advertenties weer te geven.

Hoe AdSense werkt met Google Ad Manager

AdSense kan op verschillende manieren worden ingesteld: op netwerkniveau voor alle advertentieblokken, voor afzonderlijke advertentieblokken of via regelitems.

 • Netwerk: U kunt AdSense voor uw netwerk activeren onder 'Netwerkinstellingen'. Alle advertentieblokken in uw netwerk kunnen concurreren met biedingen van AdSense-kopers. U kunt handmatig afzonderlijke advertentieblokken deactiveren zodat deze niet meer beschikbaar zijn voor AdSense. Netwerkactivering is een goede optie als u alle of de meeste van uw advertentieblokken beschikbaar wilt maken voor AdSense-kopers.
 • Advertentieblokken: U kunt desgewenst AdSense voor advertentieblokken activeren. Alleen de afzonderlijke advertentieblokken die u activeert, zijn beschikbaar voor AdSense. Activering voor advertentieblokken is goed als u alleen kleinere gedeelten van uw advertentieblokken beschikbaar wilt maken voor AdSense.
 • Regelitems: Het AdSense-regelitemtype moet zijn ingeschakeld voor uw Ad Manager-netwerk als u deze optie wilt gebruiken. Als dit regelitemtype niet wordt weergegeven als u een regelitem toevoegt, neemt u contact op met uw Ad Manager-beheerder.

  Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u AdSense-regelitems toevoegen en specifieke voorraad targeten die beschikbaar is voor AdSense-kopers. Naast het targeten van advertentieblokken kunt u ook andere targeting toepassen op het regelitem waarmee het type voorraad dat beschikbaar is voor AdSense wordt beperkt.

Welke AdSense-instellingen werken het beste voor de gebruiker?

U kunt een of meer van de bovenstaande mechanismen hanteren om AdSense-kopers toegang te geven tot uw voorraad.

AdSense-instellingen op advertentieblokniveau krijgen voorrang boven netwerkinstellingen. Dit betekent dat u handmatig afzonderlijke advertentieblokken kunt deactiveren zodat deze niet beschikbaar zijn voor AdSense, zelfs als u AdSense heeft geactiveerd voor uw netwerk. 

Als AdSense is ingeschakeld op netwerk- of advertentieblokniveau, worden in die advertentieblokken automatisch alle relevante advertentietypen weergegeven en worden de optimale advertentiestijlen gebruikt. Handmatig beheer van stijlen is niet nodig. Dit betekent ook dat de beste kleuren en lettertypen automatisch worden geselecteerd voor de context waarin het advertentieblok een advertentie weergeeft.

Concurrentie

AdSense concurreert om advertenties die op Ad Exchange lijken, maar AdSense geeft niets weer in mobiele apps. AdSense is geschikt voor dynamische toewijzing.

AdSense-account koppelen aan Google Ad Manager

Het is wellicht niet nodig om een afzonderlijk AdSense-account aan uw Ad Manager-netwerk te koppelen. U moet alleen een AdSense-account koppelen aan Ad Manager als u van plan bent meerdere AdSense-webpropertycodes in uw netwerk te distribueren.

Meer informatie vindt u in Een account koppelen aan Ad Manager.

AdSense activeren voor uw netwerk

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Ga naar Voorraad en dan Netwerkinstellingen.
 3. Selecteer Opbrengst van niet-verkochte voorraad maximaliseren met AdSense.
 4. Klik op Opslaan.

AdSense voor advertentieblokken activeren

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Voorraad en dan Advertentieblokken.
 3. Klik op de naam van het advertentieblok dat u wilt bewerken of maak een nieuw advertentieblok.
 4. Selecteer Opbrengst van niet-verkochte voorraad maximaliseren met AdSense.
 5. Klik op Opslaan.

Advertenties van derden en AdSense

Advertenties van derden werken niet anders dan AdSense-advertenties. Alle advertenties van derden, waaronder advertenties die worden geleverd aan AdSense-uitgevers via door Google gecertificeerde advertentienetwerken, moeten voldoen aan het beleid ten aanzien van beeldadvertenties en het contentbeleid van Google.

Advertenties van derden kunnen op de volgende manieren verschillen van AdSense-advertenties:

 • Advertenties van derden bevatten niet altijd de tekst 'Ads door Google'.
 • Sommige advertenties van derden kunnen door Google worden aangeboden, maar kunnen externe, door de adverteerder of het advertentienetwerk geleverde tags of cookies bevatten.

Weergave van advertenties van derden uitschakelen

Als u beeldadvertenties uitschakelt, worden er geen advertenties van derden meer weergegeven op uw site. Gadgetadvertenties worden ook uitgeschakeld als u beeldadvertenties uitschakelt. U vindt meer informatie in de volgende artikelen:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?