Bir satır öğesindeki reklam öğesi sırasını dönüşümlü yayınlama

Bazen reklamverenler, aynı reklam biriminde kullanıcıya bir reklam öğesi grubunu sırayla görüntülemek ister. Buna film şeridi oluşturma denir ve reklamverenin birden çok görüntülemede kullanıcının bir reklam kampanyasına ilişkin deneyimini kontrol etmesine olanak tanır. Resimli taslak oluşturmak ve reklam öğesi sıralamasını kontrol etmek için sıralı reklam öğesi rotasyonu özelliğini kullanın.

Sıralı rotasyon uygunluğu

Sıralı rotasyon kullanan satır öğeleri, yalnızca tanımlayıcıları [DoubleClick çerezleri veya reklam kimlikleri (Apple IDFA/Android AdID)] kabul eden kullanıcılara sunulabilir. Bunun nedeni, belirli bir kullanıcının hangi satır öğelerini ve reklam öğelerini önceden gördüğünü belirlemek için reklam sunucusunun tanımlayıcılar kullanmasıdır. Sıralı rotasyon kullanan satır öğeleri, tanımlayıcıları kabul etmeyen kullanıcılara sunulmaz.

Sralı rotasyon kişiselleştirilmemiş reklamlarla da kullanılamaz.

Başlayın

Sıralı reklam öğesi rotasyonu oluşturmak için:

  1. Satır öğesinin 'Ayarlar' sekmesinde, 'Reklam öğelerini görüntüle' listesindeki Yalnızca bir seçeneğini belirleyin.

  2. 'Reklam öğelerini dönüşümlü yayınla' listesinde Sıralı'yı seçin.

  3. Rotasyonda görüntülemek istediğiniz reklam öğelerini yükleyin. Alternatif olarak, reklamverenin diğer satır öğeleri için önceden yüklenmiş reklam öğelerini ilişkilendirebilirsiniz.

    Bir rotasyonun süresi içinde en fazla 80 reklam öğesi bulunabilir. Buna, satır öğesinden kaldırılan reklam öğeleri de dahildir.

  4. Satır öğesinin 'Reklam öğeleri' sekmesinde, rotasyondaki reklam öğesi sırasını değiştirmek için her bir sıra numarasını tıklayın (İsteğe bağlı).

  5. Rotasyona bir sıklık sınırı uygulayın (İsteğe bağlı).

Reklam öğelerinin eklenmesi veya kaldırılması, rotasyondaki diğer reklam öğelerinin sıra numaralarını değiştirebilir. Bir sıraya eklediğiniz veya sıradan kaldırdığınız reklam öğelerinin istediğiniz sırada olduklarından emin olmak için her zaman sıra numaralarını gözden geçirin.

Sıralı rotasyonla ilgili sorunları giderme

Dönüşümlü olarak yayınlanacak şekilde ayarlanan bir reklam öğesinin gösterime sunulamaması halinde sıralı rotasyon doğru şekilde çalışmayı durdurur. Sıradaki reklam öğesinin bir reklam alanını dolduramaması durumunda, satır öğesi bir sonraki dönem başlayıncaya kadar reklam öğesi sunmayı durdurur. Bunun nedeni, sıralı rotasyondaki reklam öğelerinin tam olarak belirlenen sırada sunulması gerektiğidir. Daha sık karşılaşılan sorunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Sıklık sınırı etiketleri: Rotasyondaki reklam öğelerinden birine sıklık sınırı etiketi uygulanıyorsa ve bu sınıra ulaşılırsa satır öğesi bir sonraki dönem başlayıncaya kadar reklam öğesi sunmayı durdurur. Örneğin, dört reklam öğeniz varsa ve bunların ilki sıklık sınırına ulaşırsa satır öğesi 2, 3 ve 4. reklam öğelerinden devam edecektir. Satır öğesi, 1. reklam öğesini yeniden sunmayı denediğinde, bu reklam öğesi artık kullanılamayacağı için yayını durdurur.

Farklı boyutlara sahip reklam öğeleri: Sıradaki bir reklam öğesi boyut nedeniyle reklam alanına sunulmaya uygun değilse, satır öğesi bir sonraki dönem başlayıncaya kadar reklam öğesi sunmayı durdurur.

Farklı tarih aralıklarına sahip reklam öğeleri: Reklam öğesi rotasyonu yalnızca serideki tüm reklam öğelerinin sunulmaya uygun olduğu bir dönem boyunca çalışır.

Reklam öğesi düzeyinde hedefleme: Bir satır öğesinde reklam öğesi düzeyinde hedefleme kullanılıyorsa, serideki tüm reklam öğeleri gösterim sırasına sunulmaya uygun olmadıkça rotasyon çalışmaz.

Sıralı rotasyon, reklam öğelerinin ve satır öğelerinin sunulmasını nasıl etkiler?

Sıralı rotasyonları olan satır öğelerinde, tüm kullanıcılar satır öğelerini bir defadan daha fazla görmediği için en çok ilk reklam öğesi sunulur. Satır öğesini ikinci kez gören kullanıcıların sayısı üçüncü kez görenlerden daha fazla olduğu ve bu durum bu şekilde devam ettiği için sonraki her reklam öğesi, önündeki reklam öğelerinden daha az sunulur.

Sıralı rotasyonlar, satır öğesinin her bir kullanıcıya kaç kez sunulabileceğini sınırlamaz. Sıra tamamlandığında, baştan başlar. Örneğin, satır öğenizde üç reklam öğesi varsa ve satır öğeniz bir kullanıcıya beş kez sunulduysa kullanıcı Reklam Öğesi 1, Reklam Öğesi 2, Reklam Öğesi 3'ü ve daha sonra sıra tekrar ettiği için Reklam Öğesi 1 ile Reklam Öğesi 2'yi görür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?