Sistemin maksimum sınırları ve sınırlamaları

Ad Manager'da kaç öğe oluşturabileceğinizi veya atayabileceğinizi öğrenin

Google Ad Manager, sistem kararlılığını sağlamak için aşağıdaki sınırlamaları uygular:

Ağınızın maksimum sınırlarını ve sınırlamalarını izleme

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Yönetici ardından Genel ayarlar ardından Sınırlar'ı tıklayın.

Sonrasında parantez içinde bir sayı gelen kontrol panelindeki sınırlar, ağ genelinde uygulanan sınırlardır. Parantez içinde bir sayı içermeyen sınırlar ise referans olarak listelenen yerel sınırlardır. Tablodaki sınır bu makaledeki sınırla eşleşmiyorsa bir istisna söz konusu olabilir.

Ağınız Ekipler'i kullanıyorsa yalnızca "Tüm öğeler" Ekibinin üyeleri Sınırlar kontrol panelini görebilir.

Siparişler, satır öğeleri, reklam öğeleri ve getiri grupları

    Sınır
Siparişler Sipariş başına satır öğesi sayısı (durumdan bağımsız olarak,
arşivlenen satır öğeleri dahil)
450
Sipariş adı başına karakter sayısı 255
Teklifler Teklif başına teklif satır öğesi sayısı (durumdan bağımsız olarak,
arşivlenen satır öğeleri dahil) Daha fazla bilgi
150
Satır öğeleri Ağ başına toplam satır öğesi sayısı (durumdan bağımsız olarak,
etkin olmayan ve silinmiş satır öğeleri dahil)
600.000
Etkin satır öğeleri Daha fazla bilgi 61.000
Satır öğesi başına reklam öğesi sayısı 260
Satır öğesi başına hedeflenen ölçüt sayısı Daha fazla bilgi 800
Satır öğesi adı başına karakter sayısı 255
Satır öğesi başına gösterim veya tıklama sayısı 2.147.483.647
Reklam öğeleri Ağ başına toplam reklam öğesi sayısı 1.000.000
Reklam öğesi boyutu 1 milyon bayt
Video reklam öğesi minimum boyutu 4.000 bayt
Video reklam öğesi maksimum boyutu 512 MB*
Video reklam öğesi uzunluğu 1 saniyeden fazla
Yerel reklam biçimi başına toplam yerel stil sayısı 500
Toplam arşivlenmemiş canlı yayın sayısı 500
Sıklık sınırları Sıklık sınırı başına gösterim sayısı 511
Sıklık sınırı başına dakika sayısı 120
Sıklık sınırı başına saat sayısı 48
Sıklık sınırı başına gün sayısı 14
Sıklık sınırı başına hafta sayısı 26
Sıklık sınırı başına ay sayısı 6
Getiri grupları Ad Manager ağı başına getiri grubu sayısı 100
Tek seferde toplu olarak düzenleyebileceğiniz veya kopyalayabileceğiniz getiri grupları 10
Getiri grubu başına uyumlulaştırma reklam ağı sayısı Daha fazla bilgi 20
Getiri grubunda her hedefleme ifadesi için anahtar/değer çiftleri 5 anahtar, 100 değer
Getiri grubunda her hedefleme ifadesi için ölçütler 1.000
Her satır öğesi için hedefleme ölçütleri 800

* Maksimum video reklam öğesi boyutu, Ad Manager sözleşmenize göre değişir. Video Çözümleri özelliklerinin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi

Etkin satır öğesi sayısı

Etkin satır öğelerinin sayısı, reklam öğesi seviyesinde hedeflemenin atandığı reklam öğelerini ve şu koşullara uygun satır öğelerini içerir:

 • Yayınlanabilir
 • "Hazır" veya "yayınlanıyor" durumuna sahiptir
 • Başlangıç tarihi bugün veya daha öncedir
 • Bitiş tarihi bugün veya daha sonradır

Bu sınıra ulaşmamak için, etkin olan ancak yayınlanmayan satır öğelerini devre dışı bırakmayı deneyin. Ad Manager'da satır öğelerini bulma hakkında daha fazla bilgi

Satır öğesi başına hedeflenen ölçüt sayısı

Hedefleme ifadesinde gördükleriniz genellikle sınıra dahil sayılır.

 • Yerleşim Hedefleme: Yerleşimin kendisi birden fazla reklam birimi içerse bile her yerleşim, tek bir hedefleme ölçütü olarak sayılır.
 • Gün/Saat hedefleme: Gün/saat hedeflemeyi kullanıyorsanız haftanın her günü için bitişik etkin bloklar, toplam hedefleme ölçütleri sınırı dahilinde tek bir ölçüt olarak sayılır.

  Her gün 15:00 ile 19:00 arasında çalışan bir satır öğeniz varsa bu satır öğesi, 7 hedefleme ölçütü olarak sayılır (bir hedefleme parametresi x yedi gün). Hafta içinde 11:00 ile 13:00 arası ve 14:00 ile 17:00 arası bloklarına sahip bir satır öğeniz varsa 10 hedefleme ölçütü olarak sayılır (5 günün her biri için 2 etkin blok).

 • Sıklık sınırı: Hedefleme ölçütleri sınırına dahil edilmez.
 • Anahtarlar/Değerler: Her anahtar/değer çifti, sınır dahilinde tek bir hedefleme ölçütü olarak sayılır. İfadede eşleme türleri kullanılıyorsa (anahtar ~değer* değildir gibi) eşleme türü değeri için her bir anahtar, sınır dahilinde bir hedefleme ölçütü olarak sayılır.
Örnekleri göster

Örnek

 • Satır öğesi hedefleme:

  • Reklam Birimi: 300x250Web
  • Anahtarlar/Değerler: (cat=Education AND art_id=123) OR color=blue OR env=test OR clubcode=XYZ
  • Coğrafya: United States
 • Sayı:
  Reklam Birimi (1) + Anahtar/değer çiftleri (5) + Coğrafya (1) = 7 hedeflenen ölçüt

Örnek

 • Satır öğesi hedefleme:

  • Yerleşim: BannerROS
  • Anahtarlar/Değerler: (cat=Education OR cat=Sports OR cat=Business) AND (color=blue OR color=green) AND (topic is not ~politics*)
  • Gün/saat: 3pm-7pm each day of the week
 • Sayı:
  Yerleşim (1) + Özel Ölçütler (6) + Gün/Saat (7) = 14 hedeflenen ölçüt

Uyumlulaştırma reklam ağları

Yayınlama aşamasında, SDK'ya gönderilen uyumlulaştırma zincirinin parçası olarak en fazla 10 ağ seçilir. Daha uzun zincirlerin oluşturulması, fazladan sıralı ek bilgiler gerektireceğinden daha fazla gecikme riski oluşturur.

Reklam birimleri, anahtar/değer çiftleri, etiketleme ve envanter

    Sınır
Reklam birimleri Etkin reklam birimleri 100.000
Reklam birimi kodları Daha fazla bilgi 100 karakter
Yerleşimler Yerleşim başına reklam birimi sayısı 1.000
Ağ başına etkin yerleşim sayısı 60.000
Anahtar/değer çiftleri Anahtar başına karakter sayısı 20
Değer başına karakter sayısı 40
Ağ başına etkin değer sayısı 2.500.000
Ağ başına etkin anahtar sayısı (dinamik ve önceden tanımlanmış) 200
Anahtar başına etkin değer sayısı (dinamik ve önceden tanımlanmış) 100.000
Raporlanabilir anahtar/değer çiftleri Daha fazla bilgi 30.000
Özel boyutlar Daha fazla bilgi 10
Özel boyut anahtar/değer çiftleri (Google Ad Manager 360'ınız yoksa sınırın 5.000 olduğunu unutmayın) Daha fazla bilgi 20.000
Ağ ayarları Reklam birimi sıklık sınırı etiketleme kuralları 10
Korumalar Koruma başına reklamveren/marka sayısı 200
Koruma başına alıcı sayısı 200
Koruma başına genel kategori sayısı 200
Koruma başına reklamveren URL'si sayısı 25.000
Rakip hariç tutma başına reklam birimi sayısı 800
Ağ başına koruma sayısı 300
Kitle Etkin segmentler, etkin olmayan segmentler ve kitle genişletme segmentleri dahil ağ başına toplam birinci taraf segment sayısı 20.000
Etiketleme Google Yayıncı Etiketleri (GPT) 8.192 karakter
Etiketsiz istek 4.096 karakter
SRA (tekli istek mimarisi) istekleri İstek başına 30 reklam alanı
URL'ler Reklam yayını tarafından oluşturulan makrolar gibi URL'ler 2.048 karakter
Birleştirilmiş Fiyatlandırma kuralları Etkin Birleştirilmiş Fiyatlandırma kuralları 200
Kural başına fiyat tabanı sayısı 5
Kural başına reklamveren sayısı 50
Kural başına boyut sayısı 250

Reklam birimi kodları

 • Reklam birimi kodları en fazla 100 karakter uzunluğunda olabilir ve benzersiz olmalıdır.
 • Sadece harf, rakam, alt çizgi, tire, nokta, yıldız, eğik çizgi, ters eğik çizgi, ünlem işareti, sol köşeli parantez, iki nokta ve parantezlere izin verilir.

Etiketleme ve anahtar/değer çiftleri

Reklam isteği URL'sinin, etiket türüne bağlı bir karakter sınırlaması bulunur ve bu sınır anahtar/değer çiftlerinin sayısını sınırlayabilir.

Google Yayıncı Etiketleri, reklam isteğinde bulunmak için HTTP GET yöntemini kullanır. Bu yöntem, her istekte aktarılabilecek bayt sayısını sınırlar. Eşzamansız oluşturma kullanan reklam etiketleri istek başına 8.192 karakterle sınırlanmıştır.

SRA (tekli istek mimarisi) isteği başına maksimum 30 reklam alanı ekleyebilirsiniz. SRA kullanıyorsanız isteklerinizdeki reklam alanlarının sayısını sınırlayın ve display() çağrısı yaptığınızda yalnızca defineSlot() çağrısı yaptığınızdan emin olun.

Raporlar

    Sınır
Raporlama Rapor başına boyut sayısı 10 boyut
Rapor başına metrik sayısı Sınırsız *
Veri kullanılabilirliği 3 yıla kadar
Veri kullanılabilirliği (Ad Exchange Geçmiş raporu) 2 yıla kadar
Kaydedilen raporun depolanma süresi 40 gün
Ağ başına eşzamanlı rapor sayısı 30
Veri Aktarımı Dosya depolama süresi Daha fazla bilgi 60 gün

* Bir rapora ekleyebileceğiniz metriklerin sayısı için bir sınır yoktur. Ancak daha fazla metrik eklendikçe işleme süresi uzayacaktır.

Rapor dışa aktarımları

Şu iki senaryodan biriyle karşılaşıldığında Excel raporunu dışa aktarma seçenekleri kullanıcı arayüzünde devre dışı bırakılır:
 • 65.000 XLS veya 1.000.000 XLSX satır sınırı aşıldığında.
 • Rapor, satır sayısı ne olursa çok sayıda veri içerdiğinde (örneğin, aşırı rapor sütunu).
(Yalnızca XLS ve XLSX biçimleri için geçerlidir)

Ekipler ve ağ yönetimi

    Sınır
Ekipler Ekip başına varlık sayısı 3.000
Özel alanlar Konum başına özel alan sayısı 30
Açılır özel alan başına değer sayısı 300

Hızlı öğe oluşturmayla ilgili sınırlar

Ad Manager, teknik sorunlar nedeniyle kontrolsüz şekilde sipariş, satır öğesi, reklam öğesi, reklam birimi, yerleşim veya reklamveren oluşturulmaması için ağları izler. Böyle durumlarda ağınızı korumak için Ad Manager, yeni öğe oluşturmayla ilgili geçici bir sınır koyar.

Örneğin, ağınıza bağlanmak için Ad Manager API'sini kullanan harici bir program çok kısa süre içinde binlerce yeni sipariş oluşturuyorsa bu büyük olasılıkla bir hatadır. Hızlı oluşturma, yukarıda listelenen sayısal sınırların herhangi birini ihlal etmemiş olsa bile bu geçici sınırlar uygulanabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?