Maximum systeemwaarden en limieten

De limieten die gelden voor onder meer regelitems, advertentiemateriaal en rendementsgroepen

Google Ad Manager dwingt de volgende limieten af om de stabiliteit van het systeem te waarborgen:

De maximumwaarden en limieten van uw netwerk controleren

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Algemene instellingen en dan Limieten.

Limieten in het dashboard die worden gevolgd door een vetgedrukt getal, zijn limieten voor het hele netwerk (bijvoorbeeld: 100.000 | momenteel 6000). Het vetgedrukte getal staat voor het aantal dat het netwerk momenteel heeft. Limieten zonder vetgedrukt getal zijn lokale limieten. Deze worden weergegeven als referentie. Als de limiet in de tabel niet overeenkomt met de limiet in dit artikel, kan er sprake zijn van een uitzondering.

Als uw netwerk gebruikmaakt van teams, kunnen alleen leden van het team 'Alle entiteiten' het limietendashboard bekijken.

Limieten voor weergave, voorraad en sleutel/waarden, rapportage en MCM

Weergave

  Limiet
Totaalaantal regelitems 600.000
Actieve regelitems en advertentiemateriaal met targeting 61.000
Regelitems per order 450
Programmatic regelitems per order 150
Totaal aantal advertentiemateriaalitems 1.000.000
Advertentiemateriaalitems per regelitem 260
Getargete criteria per regelitem 800
Eigen styling per advertentie-indeling 500

Voorraad en sleutel/waarden

  Limiet
Actieve advertentieblokken 100.000
Actieve plaatsingen 60.000
Actieve sleutel/waarde-paren 2.500.000
Actieve sleutels (vooraf gedefinieerd en vrij) 200
Advertentieblokken per plaatsing 1000
Tekens per sleutel 20
Tekens per waarde 40
Actieve waarden per sleutel (vooraf gedefinieerd en vrij) 100.000

Rapportage

  Limiet
Rapporteerbare sleutel/waarden 30.000
Sleutel/waarden voor aangepaste dimensie 20.000

Beheer van meerdere klanten (Multiple Customer Management, MCM)

  Limiet
Geaccepteerde uitnodigingen van onderliggende entiteiten 2500
Uitnodigingen van onderliggende entiteiten in behandeling 1000

 

Limieten voor het gebruik van regelitems

U kunt regelitems gebruiken om orders te beheren. Elk type regelitem ondersteunt specifieke toepassingen. De volgende vereisten zorgen ervoor dat alle gelijkwaardige productbronnen op dezelfde manier worden behandeld en dat Google wijzigingen kan blijven doorvoeren die gunstig zijn voor alle uitgevers.

Tenzij anderszins geautoriseerd door Google op basis van een contractwijziging, kunt u regelitems alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden die hier worden beschreven. Elk ander gebruik wordt beschouwd als ongeldige activiteit.

 • Sponsoring en Standaard: Deze regelitems kunnen alleen worden gebruikt om gegarandeerde vraag te vertegenwoordigen. Gebruik deze bijvoorbeeld om een directe adverteerdersdeal te vertegenwoordigen met een vaste prijs en een gegarandeerd volume.
 • Prijsprioriteit, Bulk en Netwerk: Deze regelitems kunnen alleen worden gebruikt om niet-gegarandeerde vraag te vertegenwoordigen. Gebruik deze bijvoorbeeld om advertentienetwerken of exchanges van derden te vertegenwoordigen.
 • Eigen: Deze regelitems kunnen alleen worden gebruikt om de vraag te vertegenwoordigen als u, de houder van het Ad Manager-account, eigenaar bent van het product of de service waarvoor wordt geadverteerd.

Houd rekening met het volgende voor advertentieweergave en handhaving van de limieten voor regelitemvereisten:

 • Prijsprioriteits-, bulk- en netwerkregelitems die niet concurreren op prijs in de uniforme veiling (zoals regelitems met een nultarief en geen CPM-waarde), worden behandeld als regelitems voor eigen advertenties.
 • Elk type regelitem kan worden gebruikt om vraag te vertegenwoordigen die geen opbrengst genereert (bijvoorbeeld pro bono).

Actieve regelitems

Het aantal actieve regelitems bestaat uit advertentiemateriaal waaraan targeting op advertentiemateriaalniveau is toegewezen en uit elk regelitem met een van de volgende kenmerken:

 • kan worden weergegeven
 • heeft de status Klaar of Weergeven
 • heeft vandaag of een eerdere datum als startdatum
 • heeft vandaag of een latere datum als einddatum

U kunt regelitems die actief zijn maar niet worden weergegeven, deactiveren om te voorkomen dat u deze limiet bereikt.

Meer informatie over hoe u regelitems in Ad Manager kunt vinden.

Getargete criteria per regelitem

In het algemeen telt wat u ziet in de targetingexpressie, mee voor de limiet.

 • Plaatsingstargeting: Elke plaatsing telt als 1 targetingcriterium, ook als de plaatsing zelf meerdere advertentieblokken bevat.
 • Targeting op dag/tijd: Als u targeting op dag/tijd gebruikt, tellen de opeenvolgende actieve blokken voor elke dag van de week mee als 1 criterium voor de totale limiet voor targetingcriteria.

  Als een regelitem elke dag van 15:00 uur tot 19:00 uur wordt uitgevoerd, telt dit als 7 targetingcriteria (1 targetingparameter keer 7 dagen). Als een regelitem op weekdagen wordt uitgevoerd in blokken van 11:00 uur tot 13:00 uur en van 14:00 uur tot 17:00 uur, telt dit als 10 targetingcriteria (2 actieve blokken voor elke dag, gedurende 5 dagen).

 • Sleutel/waarden: Elk sleutel/waarde-paar telt als één targetingcriterium voor de limiet. Als de expressie overeenkomsttypen gebruikt, zoals sleutel is niet ~waarde*, telt elke sleutel die overeenkomt met de typewaarde mee als één targetingcriterium voor de limiet.
 • Gebruikersdomeinen: Elk gebruikersdomein telt als één targetingcriterium voor de limiet.

Frequentielimieten tellen niet mee voor de limiet voor targetingcriteria.

Voorbeelden weergeven

Voorbeeld

 • Regelitemtargeting:

  • Advertentieblok: 300x250Web
  • Sleutel/waarden: (cat=Education AND art_id=123) OR color=blue OR env=test OR clubcode=XYZ
  • Geografie: Verenigde Staten
 • Aantal:
  Advertentieblok (1) + sleutel/waarden (5) + geografie (1) = 7 getargete criteria

Voorbeeld

 • Regelitemtargeting:

  • Plaatsing: BannerROS
  • Sleutel/waarden: (cat=Education OR cat=Sports OR cat=Business) AND (color=blue OR color=green) AND (topic is not ~politics*)
  • Dag/tijd: 3pm-7pm each day of the week
 • Aantal:
  Plaatsing (1) + aangepaste criteria (6) + dag/tijd (7) = 14 getargete criteria

Bemiddelingsadvertentienetwerken

Bij weergave worden maximum tien netwerken gekozen als onderdeel van de bemiddelingsketen die naar de SDK wordt gestuurd. Bij langere ketens is er kans op een langere wachttijd, omdat er aanvullende opeenvolgende callouts zijn vereist.

Advertentieblokken, sleutel/waarden, tags en voorraad

Advertentieblokken

  Limiet
Actieve advertentieblokken 99.998
Advertentieblokcodes 100 tekens

Plaatsingen

  Limiet
Advertentieblokken per plaatsing 1000
Actieve advertentieblokken per netwerk 60.000

Sleutel/waarden

  Limiet
Tekens per sleutel 20
Tekens per waarde 40
Actieve waarden per netwerk 2.500.000
Actieve sleutels (dynamisch en vooraf gedefinieerd) per netwerk 200
Actieve waarden (dynamisch en vooraf gedefinieerd) per sleutel 100.000
Rapporteerbare sleutel/waarden 30.000
Aangepaste dimensies 10
Sleutel/waarden voor aangepaste dimensies (de limiet is 5000 als u Google Ad Manager 360 niet heeft) 20.000

Netwerkinstellingen

  Limiet
Labelregels voor frequentielimiet voor advertentieblokken 10

Beveiligingsmaatregelen

  Limiet
Adverteerders/merken per beveiligingsmaatregel 200
Kopers per beveiligingsmaatregel 200
Algemene categorieën per beveiligingsmaatregel 200
Adverteerder-URL's per beveiligingsmaatregel 25.000
Advertentieblokken per concurrerende uitsluiting 800
Beveiligingsmaatregelen per netwerk 300

Doelgroep

  Limiet
Totaal aantal first-party segmenten per netwerk, inclusief actieve en inactieve segmenten en segmenten voor doelgroepextensie 20.000

Taggen

  Limiet
Google-uitgeverstags (GPT) en IMA-SDK-verzoeken 15.360 tekens
Tagless Request 4096 tekens
SRA-verzoeken (Single Request Architecture) 30 advertentieruimten per verzoek

URL

  Limiet
URL's gegenereerd door advertentieweergave, zoals macro's 2048 tekens

Uniforme prijsregels

  Limiet
Actieve uniforme prijsregels 200
Minimum prijzen per regel 5
Adverteerders per regel 50
Formaten per regel 250

 

Advertentieblokcodes

 • Advertentieblokcodes mogen tot 100 tekens lang zijn en moeten uniek zijn.
 • Alleen letters, cijfers, onderstrepingstekens, koppeltekens, punten, sterretjes, forward slashes, backslashes, uitroeptekens, punthaken naar links, dubbelepunten en haakjes zijn toegestaan.

Tagging en sleutel/waarden

Een advertentieverzoek-URL heeft een tekenlimiet, afhankelijk van het tagtype, waardoor het aantal sleutel/waarden kan worden beperkt.

Google-uitgeverstags gebruiken de HTTP GET-methode om advertenties aan te vragen. Hierdoor wordt het aantal bytes beperkt dat kan worden doorgegeven met elk verzoek. Advertentietags zijn beperkt tot 15.360 tekens per verzoek.

U kunt een maximum van 30 advertentieruimten per SRA-verzoek (Single Request Architecture) opnemen. Als u SRA gebruikt, moet u het aantal advertentieruimten in uw verzoeken beperken en ervoor zorgen dat u defineSlot() alleen aanroept als u ook display() aanroept.

Dynamische advertentie-invoeging (DAI)

Dynamische advertentie-invoeging (DAI) wordt geschaald op basis van de miljoenen kijkers die live tv kijken. Ter bescherming van de infrastructuur van Google gelden er zachte limieten voor Google DAI die kunnen worden aangepast. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw accountteam.

Bereid u voor om grote live evenementen uit te voeren en zorg dat de praktische tips voor DAI-back-upstreams zijn geïmplementeerd. Bekijk ook de blogpost Powering live events with Ad Manager's Dynamic Ad Insertion (Live evenementen mogelijk maken met dynamische advertentie-invoeging van Ad Manager).

    Standaard zachte limiet
Manifestverzoeken per seconde Het totale aantal clientverzoeken voor het manifest per seconde. Wordt beïnvloed door de doelduur van het manifest, evenals muxed/demux audio en het type playlist HLS/DASH. 25.000
Manifestgrootte De ongecomprimeerde grootte van het manifest. Wordt beïnvloed door de lengte van de DVR-periode en de doelduur. 1 MiB
Livestreams Totaal aantal niet-gearchiveerde livestreams 700
Podweergave Totaal aantal niet-gearchiveerde DAI-coderingsprofielen 250 per netwerk

25 per livestream

Rapporten

    Limiet
Rapportage Dimensies per rapport 10 dimensies
Statistieken per rapport Geen limiet *
Beschikbaarheid van gegevens Tot 3 jaar
Beschikbaarheid van gegevens (rapport 'Ad Exchange-geschiedenis') Tot 2 jaar
Opslagperiode voor opgeslagen rapporten 40 dagen
Gelijktijdige rapporten per netwerk 30
Gegevensoverdracht Bestandsopslagperiode 60 dagen

* Er geldt geen limiet voor het aantal statistieken dat u kunt toevoegen aan een rapport, maar naarmate u meer statistieken toevoegt, duurt de verwerking langer.

Rapportexports

De exportopties van het Excel-rapport (XLS en XLSX) zijn uitgeschakeld als een van de volgende twee scenario's van toepassing is:
 • De limiet voor 65.000 XLS-rijen of 1.000.000 XLSX-rijen is overschreden.
 • Het rapport bevat een bijzonder grote hoeveelheid gegevens, ongeacht het aantal rijen. Bijvoorbeeld een te groot aantal rapportkolommen.

Teams en netwerkbeheer

    Limiet
Teams Entiteiten per team 3000
Aangepaste velden Aangepaste velden per locatie 30
Waarden per aangepast veld met dropdownmenu 300

Limieten voor het snel maken van items

Ad Manager controleert netwerken om ervoor te zorgen dat technische problemen niet leiden tot het spontaan maken van grote hoeveelheden orders, regelitems, advertentiemateriaal, advertentieblokken, plaatsingen of adverteerders. In dergelijke gevallen stelt Ad Manager een tijdelijke limiet in voor het maken van nieuwe items om uw netwerk te beschermen.

Als een extern programma dat de Ad Manager API gebruikt om verbinding met uw netwerk te maken, in zeer korte tijd bijvoorbeeld duizenden nieuwe orders maakt, is dat waarschijnlijk een fout. Deze tijdelijke limieten kunnen zelfs worden opgelegd als het snelle maken van nieuwe items de hierboven vermelde numerieke limieten niet overschrijdt.

Onvoorspelbare verkeerspieken

Uitgevers die een ongebruikelijke hoeveelheid verkeer sturen, kunnen een langere vertraging ondervinden om de onverwachte piek in het verkeer te kunnen verwerken.

We verspreiden het extra verkeer over meerdere regio's die de piek nog niet bereikt hebben om de toename van het verkeer te kunnen verwerken. Dit kan leiden tot extra vertraging.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
148
false
false