Video reklam kuralı oluşturma

Bu durum yalnızca Google Ad Manager 360 için geçerlidir.

Varsayılan reklam kuralı

Ağınızda video reklam kurallarını etkinleştirdiğinizde otomatik olarak varsayılan bir reklam kuralı oluşturulur. Bu reklam kuralı, sizin oluşturduğunuz reklam kurallarına göre her zaman daha düşük öncelikli olur. Otomatik olarak oluşturulan varsayılan kuralın ayarları aşağıdaki gibi olur:

 • Kapsülleme olmadan, videodan önce 30 saniyelik video reklam gösterir
 • Belirli bir hedefleme olmadan tüm ağa hedeflenir
 • Videonun ortasında ve videodan sonra gösterilen reklamlar ile diğer reklam türleri devre dışıdır

Varsayılan reklam kuralını görmek veya düzenlemek için Video ve sonra Reklam kuralları'nı seçin ve listede varsayılanı tıklayın.

Reklam kurallarınızın tümünde (varsayılan reklam kuralı dahil) belirli türden reklamlar gösterilmiyorsa bu reklam türü hiçbir zaman gösterilmez. Örneğin, hiçbir reklam kuralı videodan sonra gösterilen reklamları içermiyorsa videodan sonra gösterilen reklamlar ağda hiçbir zaman gösterilmeyecektir. Hiçbir reklam türünü yanlışlıkla devre dışı bırakmamak için daha kapsamlı bir varsayılan reklam kuralı belirtmenizi öneririz.

Yeni video reklam kuralı oluşturma

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.

 2. Video ve sonra Reklam kuralları ve sonra Yeni reklam kuralı'nı tıklayın.

 3. Bir ad girip durumu ve ardından Standart veya Oturum kural türünü seçin.
 4. Kuralınızı, seçtiğiniz kural türüne göre yapılandırın:

  Standart reklam kuralı ayarları
  Videonun ortasında gösterilen reklamlara reklam kuralları uygulamak için IMA3, VMAP (şu anda beta sürümündedir) ve içerik besleme kullanmanız gerekir.

  Ana video etiketlerinize cmsid ve vid parametrelerini de eklemeniz gerekir.

  Videodan önce, videonun ortasında ve videodan sonra gösterilen reklamlar

  Bu reklam türleri için açılır menüler şu seçenekleri içerir:

  • Her zaman göster: Reklam türünü etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.
  • Hiçbir zaman gösterme: Bu seçenek, reklam türünü hariç tutar.
  • Düşük öncelik kurallarına ertele: Bu seçeneği belirlerseniz reklam kuralı, reklam türü için hiçbir yönerge belirtmez. Daha düşük önceliğe sahip bir reklam kuralı bir yönerge belirtirse bu reklam kuralı uygulanır. Örneğin, videodan önce gösterilen reklamlar için "Düşük öncelikli reklam kurallarına ertele"yi seçerseniz, daha düşük önceliğe sahip bir reklam kuralı "Hiçbir zaman gösterme"yi belirtir, ardından videodan önce gösterilen reklamlar hiçbir zaman gösterilmez.

  Süre, kapsül uzunluğu ve bumper'lar

  Videodan önce, videonun ortasında veya videodan sonra gösterilen reklamlar için "Her zaman göster"i seçerseniz şu ayarları yapılandırın:

  • Kapsülleme: Kapsüller, sırayla gösterilen reklamlardan oluşan gruplardır. Kapsüllemeyi etkinleştirirseniz standart veya optimize edilmiş kapsüllemeden birini seçin. Standart kapsülleme ile kapsülde yer alabilecek maksimum reklam sayısını ve her bir reklam için süreyi belirtirsiniz. Optimize edilmiş kapsüllemede, kapsül uzunluğunu (maksimum süre veya tam süre olarak) ve isterseniz kapsülde yer alabilecek reklamların maksimum sayısını belirtin.
  • Maksimum reklam sayısı: Belirli bir kapsülde gösterilebilecek reklam sayısı üst sınırı. Optimize edilmiş bir kapsül oluşturuyorsanız maksimum değer bulunmamasını da tercih edebilirsiniz.
  • Maksimum reklam süresi (yalnızca standart kapsüller): Her reklam konumu için saniye olarak süreyi girin. Yalnızca tam sayı girin (ondalık sayı kabul edilmez). Reklam sunumu sırasında, gerekli bir reklam alanını doldurmak üzere belirtilen süreye sahip bir reklam bulunamazsa bu alan doldurulmaz.

  • Kapsül uzunluğu (yalnızca optimize edilmiş kapsüller): Maksimum'u veya Tam'ı seçip kapsül uzunluğunu saniye cinsinden girin. Bu, söz konusu kapsülde yayınlanabilecek reklamların toplam süresidir.
  • Bumper'lar: Bumper, çoğunlukla kurum kampanyalarına yönelik kısa bir video reklamı olup video reklam alanlarından önce veya sonra oynatılır. Bumper'ları etkinleştirmek için "Bumper'lar" menüsündeki bir seçeneği belirleyin.

   Bumper'lar, tamamlayıcıların trafiğe alınmasına izin vermez.

  Görüntüleme zamanı (yalnızca videonun ortasında gösterilen reklamlar)

  Videonun ortasında gösterilen reklamlar için "Her zaman göster"i seçerseniz videonun ortasında gösterilen reklamların videoda ne zaman görüntüleneceğini belirtin. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Her n saniyede: Örneğin, her 120 saniyede bir reklam göstermek için 120 girin.
  • Sabit zamanlarda: Örneğin, reklamları 60, 180 ve 300. saniyelerde göstermek için 60,180,300 girin.
  • Her n. işaret noktasında: Videoda önceden tanımlanmış işaret noktaları varsa bu seçeneği kullanın. İşaret noktaları bir içerik yönetim sisteminden (CMS) alınıp kullanılır. Örneğin, her üçüncü işaret noktasında reklam göstermek için 3 girin.
  • Sabit işaret noktalarında: Videoda önceden tanımlanmış işaret noktaları varsa bu seçeneği kullanın. Örneğin, birinci ve dördüncü işaret noktalarında reklam göstermek için 1,4 girin.

  Her işaret noktasındaki videonun ortasında gösterilen reklamlar için kapsülleme, maksimum reklam sayısı, reklam süreleri ve bumper'ları ayarlamak isterseniz Videonun ortasında gösterilen her reklam için ayarları belirtin'i seçin.

  Reklam kuralı için Sıklık sınırı belirleyin.

  Sıklık sınırı seçenekleri

  Sıklık sınırı; çerez, AdID veya IDFA ya da PPID kullanılmasını gerektirir.
  • Etkinleştir: Kapsül, akış veya her ikisi için sıklık sınırı uygulamak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.
  • Devre dışı bırak: Sıklık sınırlarının bu reklam kuralına uygulanmasını istemiyorsanız bu seçeneği belirleyin.
  • Düşük öncelik kurallarına ertele: Bu seçeneği belirlerseniz reklam kuralı, sıklık sınırı koymayla ilgili hiçbir kural belirtmez.
  Oturum reklam kuralı ayarları
  "Videodan önce gösterilen reklamlar" bölümlerinde şunları girin:
  • Sıklık:
   • Her n videoda: Videodan önce gösterilen reklamların akış genelinde kaç video sonra gösterileceğini girin. Örneğin, bir müzik sitesinde kullanıcı videoları sayfadaki farklı akışlardan izliyor olsa bile her üç müzik videosunda bir reklam videosunu göstermek için 3 girin.

   • Her n dakikada: Videodan önce gösterilen reklam gösterilmeden önce kullanıcının akışlar genelinde ne kadar süreyle içerik izleyebileceğini girin. Örneğin, bir spor sitesinde kullanıcı tek bir akıştan tek bir videoyu izliyor olsa bile her 7 dakikada bir reklam göstermek için 7 sayısını girebilirsiniz.
    Dakikalar gerçek saati temel alır: Akış duraklatıldığında saat durmaz.
  • İlk videodan önce gösterilen reklam: İlk videodan önce gösterilen reklam yayınlanmadan önce akış içinde gösterilmesi gereken video sayısını girin.

  • Kapsülleme: Bir grup reklamı birlikte göstermek için standart veya optimize edilmiş kapsüllemeyi etkinleştirin. Kapsüllemeyi etkinleştirirseniz kapsül başına izin verilecek maksimum reklam sayısını belirtmeniz gerekir.

  • Maksimum reklam süresi: Saniye olarak sayısal bir değer girin. Bu kuralın bir parçası olarak çalışan tüm videodan önce gösterilen reklamlar bu maksimum değerden küçük veya eşit olacaktır.

 5. Ayarlar'ın altında reklam kuralının başlayıp biteceği tarih ve saati seçin.

  Belirli tarih ve saatleri seçin veya önceden tanımlı bir seçeneği belirleyin. Kuralı hemen veya kaydettikten bir saat sonra başlatabilirsiniz. Bitiş saati olarak Sınırsız'ı seçerseniz kuralın süresiz olarak çalışmasını da sağlayabilirsiniz.

  Yeni reklam kurallarında başlangıç zamanı gelecekte olmalıdır.

 6. Reklam kuralını belirli reklam istekleriyle ilişkilendirmek için Hedefleme'yi seçin. Belirli bir hedeflemesi olmayan reklam kuralları, reklam kurallarının öncelik sırasına göre tüm isteklere uygulanır. Aşağıdakileri ekleyebilir veya hariç tutabilirsiniz:

  • Video içeriği: Ad Manager'ın içerik kaynağınızdan beslediği belirli videolar veya video kategorileri
  • Envanter: belirli reklam birimleri veya yerleşimler
  • Özel hedefleme: CMS meta verisine göre anahtar/değer çiftleri
  • Coğrafya: Belirli konumlardaki kullanıcılar
  • Göz atma: Belirli tarayıcılar, tarayıcı dilleri, bant genişliği veya işletim sistemleri
  • Cihazlar: belirli cihaz özellikleri, kategoriler veya üreticiler
  • İşletim sistemleri: belirli işletim sistemleri ve bazı durumlarda işletim sistemi sürümleri
  • Bant genişliği
  • Mobil uygulamalar
 7. Kaydet'i tıklayın. Ad Manager varsayılan olarak yeni reklam kuralını, en düşük öncelikli olarak varsayılan reklam kuralının üzerine ekler.
 

Satır öğelerini video konumlarına hedefleme

Satır öğelerini belirli video konumlarına hedefleyebilirsiniz (videodan önce gösterilen reklam, videonun ortasında gösterilen reklam, videodan sonra gösterilen reklam veya bumper olarak). Belirli bir konuma hedeflenmeyen satır öğeleri, reklam kurallarınızın belirttiği herhangi bir konumda yayınlanmaya uygun kabul edilir. 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?