Trafik işlemleri ve reklam öğeleri

Video reklam öğesi gruplarına genel bakış

Bazı video özellikleri ağınızda etkinleştirilmemiş olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için hesap yöneticinize başvurun.

Reklam öğesi grubu, bir ana reklam öğesi ve ona ait tamamlayıcıları içeren reklamlar grubudur. Ana reklam, hiç tamamlayıcı içermese bile Ad Manager'da yine de "reklam öğesi grubu" olarak adlandırılır. Her bir video satır öğesi için birden fazla reklam öğesi grubu yükleyebilirsiniz. Aynı boyutta iki grup yüklerseniz reklamlar dönüşümlü yayınlanır.

VAST (Video Reklam Sunma Şablonu) yanıtı olarak video oynatıcıya bir reklam öğesi grubu gönderilir ve böylece tamamlayıcı için ayrı bir istekte bulunmanıza gerek kalmaz.

Video satır öğeleri, standart reklam öğeleri yerine kendilerine atanmış reklam öğesi gruplarına sahip olmalıdır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?