Ayrılacak gösterim sayısını belirleme

Satır öğeleri için kaç kullanılabilir gösterim olduğunu anlama

Öngörme, potansiyel bir satır öğesi için kaç kullanılabilir gösterim olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Kullanılabilir gösterim sayısı, web sitenizin veya uygulamanızın ne kadar trafik aldığına, yani kaç kişinin web sitenizin sayfalarını ziyaret ettiğine veya uygulamanızı kullandığına bağlıdır.

Kullanılabilir envanteri kontrol etmek için:

  1. Potansiyel satır öğesi için bir tahmin çalıştırın. Hedefleme ve diğer yayınlanma ayarları, kullanılabilir gösterimlerin sayısını etkiler.
  2. Ayrılacak gösterimlerin sayısı konusunda yardım almak için tahminin ilk sayfasındaki sonuçları inceleyin.
  3. Rekabet eden satır öğelerini görüntüleyerek potansiyel satır öğesini ayırmanın etkisini ölçün ve ayarlayın.

Bir potansiyel satır öğesi için ayırabileceğiniz gösterim sayısı, aynı veya daha düşük önceliğe sahip rekabet eden satır öğeleri için yayının yerini değiştirme konusunda ne kadar istekli olduğunuza bağlıdır. Kullanılabilir olan gösterimlerden daha fazlasının ayrılması, bu satır öğelerinin gereğinden az yayınlanabileceği anlamına gelir. 

Maliyet, öngörmelerde dikkate alınan bir ölçüt olmasa da rekabet eden satır öğelerinin gelir üzerindeki etkisini görüntüleyebilirsiniz. Potansiyel satır öğesinin daha fazla gelir getireceği tahmin ediliyorsa rekabet eden satır öğelerinin yayınının yerini değiştirmek isteyebilirsiniz.

Öngörme, trafik işlemleri ölçütlerini nasıl hesaba katar?

Öngörme, kullanılabilir envanteri belirlerken çoğu hedefleme ve diğer yayınlanma ayarlarını dikkate alır. Aşağıda, öngörmenin bu ayrıntıları nasıl sağladığı hakkında dikkate alınan öğeler paylaşılmıştır.

Yayınlanma ayarı Dikkate alınan öğe

Sıklık sınırı

Sıklık sınırı dikkate alınır. Ancak aylık veya kullanım ömrü sıklık sınırları bu verilerin bir parçası olarak yakalanmaz. Bunun sonucunda öngörme, aylık ve kullanım ömrü sıklık sınırları olan durumlarda, kullanılabilirliği olduğundan yüksek tahmin edebilir.

Öncelik

Öngörme, Aynı veya daha düşük öncelikli satır öğeleri tarafından ayrılan sayısını (aynı veya daha düşük öncelikli satır öğelerinden gösterim almak istediğinizde bir satır öğesinin alabileceği gösterim sayısı) belirlemek için önceliği dikkate alır. Öncelik, Yayınlanması beklenen gösterimler hesaplanırken de dikkate alınır.

Sayı ve reklam öğesi ayrıntıları

Bazı satır öğeleri, aynı envanter boyutu için birden fazla reklam öğesi gerektirir.

Reklam öğesi ayrıntılarının Sayı alanına bir değer girildiğinde aynı boyutta birden çok reklam öğesi hesaba katılır ve daha iyi öngörmeye olanak tanınmış olur. Sayı olmadığında öngörme, boyut başına yalnızca bir reklam öğesi olduğunu varsayar ve doğru bir tahmin sunamayabilir.

Örneğin, 300x250 boyutunda iki reklam öğesi gerektiren bir satır öğesi olduğunu varsayalım. Hedeflenen envanter, bu boyutta iki reklam alanı içeren bir web sayfasıdır. Sayı hesaba katılmadığında 300x250 boyutundaki tek bir reklam alanı için öngörme, sayfaya yapılan bir ziyareti bir gösterim olarak sayar. Ancak gerçekte her bir reklam alanına iki reklam öğesinin yayınlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle, öngörme aslında 2 gösterimi tahmin etmelidir.

Gösterimleri yayınlama

Ad Manager, satır öğelerinin gerçek "Gösterimleri yayınlama" ayarına bakılmaksızın tüm satır öğelerini eşit sıklıkta olacak şekilde simüle eder.

Birlikte gösterim reklamları

Birlikte gösterim reklamlarında öngörme çalıştırdığınızda Ad Manager, bir sayfa görüntülenirken hangi gösterimlerin birlikte gerçekleştiğini kaydeder; buna sayfa farkındalığı denir. Öngörme işlemi, ayırmak istediğiniz, satır öğesindeki tüm reklam öğeleriyle birlikte çalışacak şekilde ayarlanmış veya ana/tamamlayıcı reklam öğesi gruplarıyla birlikte çalışan birlikte gösterim türünü dikkate alır.

Örneğin 728x90'lık bir reklam öğesi ve 300x250'lik bir reklam öğesi içeren satır öğesinde, bu öngörülen sayfa görüntülemelerinin dağılımı şu şekilde olur:

  • Sayfa A: 728x90'lık reklam öğesi 300x250 olmadan 2 kez yayınlanır.
  • Sayfa B: 300x250'lik reklam öğesi 728x90 olmadan 1 kez yayınlanır.
  • Sayfa C: iki reklam öğesi de birlikte 4 kez (birlikte gösterme) yayınlanır.

Bu senaryoda, öngörme modeli Sayfa C'nin birlikte gösterimi iki reklam öğesiyle de yayınlayabileceğini bildiğinden size 4 birlikte gösterim kullanılabileceğini bildirir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?