Manuel olarak ana video etiketi oluşturma veya düzenleme

Ana video etiketi, bir video oynatıcının video reklamları almak için kullandığı URL'dir. Doğru URL parametrelerini kullanan bir ana video etiketi hazırlamak için aşağıdaki tablolara bakın. Etiketi hazırladıktan sonra Video Suite Inspector ile test edebilirsiniz.

Örnek ana video reklam etiketlerini inceleme

Parametreler ve atanmış değerler içeren örnek bir video etiketi şunun gibi görünür:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?env=vp&gdfp_req=1&output=vast&iu=/1234/video-demo&sz=400x300&unviewed_position_start=1&ciu_szs=728x90,300x250

Buradaki örnek etiketleri kullanarak da etiketleri inceleyip test edebilirsiniz.

 

Listedeki belirli bir parametreye gitme


Gerekli parametreler               
correlator
description_url
env
gdfp_req
iu
output
sz
unviewed_position_start
url
İsteğe bağlı parametreler                
ad_rule
ciu_szs
cmsid | vid
cust_params
hl
msid | an
nofb
pp
ppid
rdid | idtype | is_lat
tfcd
npa
vconp
vpa
vpmute
Özel SDK parametreleri
afvsz
excl_cat
lip
max_ad_duration | min_ad_duration
mridx
pmad
pmnd | pmxd
pod
ppos
scor
vad_type
vpos
Tüm reklam aralarının aynı anda yayınlandığı yoğun canlı yayın trafik hacimlerinin işlenebilmesi için canlı yayın videosu reklam etiketlerinin yolunda /live ifadesi bulunmalıdır.

Video Çözümleri, hem https hem de http’yi destekler. Gösterimler ve VAST izleme URL'leri, SSL ayarına uyar ve https ya da http'den uygun olanını döndürür. Tıklama URL'si ve tıklama izleme başka bir sayfadan yönlendirdiği için http'dir.

Gerekli parametreler

Aşağıdaki parametreler, tüm ana video etiketleri için gereklidir. Bu parametrelerden her birinin sabit bir değeri vardır. Örneğin env parametresi her zaman vp parametresine eşittir ve isteğin bir video oynatıcıdan geldiğini gösterir.

Parametre Açıklama Değer
env İsteğin bir video oynatıcıdan geldiğini gösterir. vp
gdfp_req Kullanıcının Ad Manager şemasında olduğunu belirtir. 1
unviewed_position_start Bu değer 1 olarak ayarlandığında, videonun geciken gösterimleri açılır. 1

Değişken değerlere sahip gerekli parametreler

Aşağıdaki parametreler, tüm ana video etiketleri için gereklidir. Bu parametrelerin değerleri değişken olduğundan lütfen yol göstermesi için açıklamaya ve örnek değerlere bakın.

Parametre Açıklama Örnek değer
output

Reklamın çıkış biçimi. Ağınızda etkinleştirdiğiniz VAST sürümünde (ör. VAST 4) output=vast kullanın. Belirli reklam etiketleri ya da sitenizin belirli bölümleri için output=xml_vast3 ile VAST 3'ü, output=xml_vmap1 ile ise VMAP 1'i açıkça isteyebilirsiniz.

Ağınızda etkinleştirdiğiniz varsayılan VMAP sürümünü (ör. VMAP 1) döndürmek için output=vmap kullanın.

Not: Video oynatıcınız IMA SDK'yı kullanıyorsa video reklam isteğinin çıkış parametresi her zaman output=xml_vast4 olarak ayarlanacaktır. SDK herhangi bir üçüncü taraf reklam sunucusunun sunabileceği tüm VAST sürümleriyle geriye dönük olarak uyumlu olduğu için bu ayar herhangi bir güvenilirlik riski oluşturmaz.

vast (ağınızın varsayılan VAST ayarı için)
xml_vast3 (VAST 3 için)

vmap (ağınızın varsayılan VMAP ayarı için)
output=xml_vmap1 (VMAP1 için)

iu Mevcut reklam birimi. Şu biçime sahiptir:

/network_id/.../ad_unit

/6062/videodemo
sz

Ana video reklam alanının boyutu. Çok sayıda boyut olduğunda dikey çizgi (|) karakteri ile ayrılmalıdır.

Boyuttan sonra "v" eklemeyin.

400x300

description_url

Değer, sayfada oynatılan videoyu açıklamalıdır. Genellikle video oynatıcıyı barındıran sayfadır ancak videoyu açıklayan metne sahip bir sayfa da olabilir.

Web sayfası video oynatıcılarında description_url değerini her zaman URL olarak kodlamanız gerekir.

Mobil uygulama içi video oynatıcılardan kodlanmamış description_url değerleri göndermeniz gerekir.

Ad Exchange kullanıyorsanız bu alan gereklidir. Daha fazla bilgi

URL olarak kodlanmış örnek:
https%3A%2F%2Fwww.sample.com%2Fgolf.html

Kodlanmamış örnek:
https://www.sample.com/golf.html

url

Bu, reklam isteğinin gönderilme kaynağı olan tam URL'dir. Bir web sayfasında bu, video oynatıcıyı gösteren sayfanın URL'sidir. Bir uygulama içinde ise paket adıdır.

IMA SDK kullanıyorsanız URL değerini otomatik olarak ayarlar. Oynatıcınız bu değeri ayarlıyorsa IMA SDK değerinin üzerine yazar ve kendi değerini ayarlar.

https://www.videoad.com/golf.html
correlator

Aynı sayfa görüntülemesinden gelen birden fazla istek tarafından paylaşılan, rastgele pozitif sayısal değer.

İlişkilendirici, çerezsiz ortamdakiler dahil olmak üzere rakip hariç tutmaları uygulamak için kullanılır.

IMA SDK kullanılıyorsa ilişkilendirici değeri otomatik olarak ayarlanır. Oynatıcınız bu değeri ayarlamaya çalışırsa IMA SDK, kendi rastgele değeriyle bu değerin üzerine yazar.

IMA SDK kullanılmıyorsa bu değeri, birden fazla sayfa görüntülemeleri tarafından tekrar kullanılmayan gerçek bir rastgele değere ayarladığınızdan emin olun.

4345645667

başa dön 

İsteğe bağlı parametreler

Aşağıdaki parametreler isteğe bağlıdır. Bu parametrelerin değerleri değişken olduğundan lütfen yol göstermesi için açıklamaya ve örnek değerlere bakın.

Parametre Açıklama Örnek değer
ad_rule 

Bir VAST reklam öğesi veya reklam kuralları yanıtı döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtir. Reklam kuralları kullanıyorsanız ad_rule=1 kullanılmalıdır. Diğer istekler ad_rule=0'ı kullanmalıdır (veya parametreyi hariç tutmalıdır).

Reklam kuralları hakkında daha fazla bilgi

Bir reklam öğesi isteğini (VAST) belirtmek için ad_rule=0
Bir reklam kuralları isteğini (VMAP) belirtmek için ad_rule=1
ciu_szs

Tamamlayıcı boyutların virgülle ayrılmış listesi.

Dikey çizgiyle ayrılmış (|) değerler, çok boyutlu reklam alanını gösterir.

Tamamlayıcı boyutları:
728x90,300x250

Çok boyutlu alan içeren tamamlayıcı boyutları:
728x90,300x200|300x250

 

cmsid
vid

Reklamların video içeriğini hedefleyebilmesi için ana video etiketinizin hem cmsid hem de vid içermesi gerekir.  

cmsid, her içerik kaynağı için benzersiz bir sayıdır. Ad Manager'da bu kimliği bulmak için Video ardından İçerik kaynakları'nı ve ardından içerik kaynağının adını tıklayın.

vid, video içeriğinin belirli bölümlerini tanımlayan bir dize veya sayıdır. Bu kimlik, içeriğinizi barındıran İYS tarafından atanır. Ad Manager'da bu kimliği bulmak için Video ardından İçerik'i ve ardından listeden belirli içeriği tıklayın.

cmsid=[value]&vid=[value]

Talebe bağlı video hizmetiyle Dinamik Reklam Ekleme için etiket oluşturuyorsanız doğru cmsid ve vid: &cmsid=%%CMS_ID%%&vid=%%VIDEO_ID%% değerlerini dinamik olarak ekleyecek makrolar kullanmanız gerekir.

cust_params Anahtar/değer parametreleri Bir reklam etiketine anahtar/değer çiftleri eklemeyi öğrenin.
hl

Reklamları söz konusu dilde istemek için kullanılan dil kodu.

Bu parametre, Ad Exchange veya AdSense Video içindeki videoya dinamik ayırmada, reklam seçimi ve video reklam oluşturma dili için kullanılır.

Dil, ISO 639-1 (iki harfli) veya ISO 639-2 (üç harfli) kodlarından herhangi biri olabilir. Geçerli kodların listesini inceleyin.

Atlanırsa varsayılan olarak Ad Exchange'de dile göre reklam hedefleme içeren herhangi bir dil olur.

it
msid
an

Bu iki parametre, mobil uygulamadan ve bağlı TV cihazlarından gönderilen tüm isteklere uygulanmalıdır. msid parametresi, uygulama kimliğidir ve IMA SDK'nın kullanılmadığı Google'a yapılan doğrudan VAST çağrılarında kullanılmalıdır. an parametresi uygulama adıdır.

Çoğu programatik video reklam için mobil uygulama veya bağlı TV envanterinden yapılan isteklerde bu iki değerin de bulunması gerekir.

msid=com.package.publisher, an=sample%20app
nofb

Reklam isteğinizin "yedek video" reklamları içeren bir oynatma listesi döndürüp döndürmemesi gerektiğini belirtir.

Yedek video hakkında daha fazla bilgi

&nofb=1 
pp

Video reklam öğesi profilinde ayarlanan yapılandırmaya göre hangi reklam öğelerinin yayınlanmak için uygun olduğunu kontrol eder.

Video reklam öğesi profilleri hakkında daha fazla bilgi

pp=video_creative_profile
ppid Yayıncı Tarafından Sağlanan Tanımlayıcı (PPID), yayıncıların sıklık sınırı, kitle segmentasyonu ve hedefleme, sıralı reklam rotasyonu ve diğer kitleye dayalı reklam yayını kontrolleri için cihazlarda kullanılacak bir tanımlayıcı göndermesini sağlar. Daha fazla bilgi 12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337
rdid
idtype
is_lat

Yerel uygulamalarda (web veya mobil web'de değil) SDK, rdid, idtype ve is_lat parametreleri ile akış isteklerinize kullanıcı hedefleme için sıfırlanabilir cihaz tanımlayıcılarını iletir. SSB akışlarında, istemci tarafı Video Çözümleri reklam isteğinde olduğu gibi bu açık parametreleri geçirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi

Neredeyse tüm programatik video reklamlar için bu değerlerin bulunması gerekir.

Sıfırlanabilir cihaz tanımlayıcıları ile ilgili ayrıntılı örnekleri inceleyin.
tfcd

Reklam isteğini, çocuklara yönelik olarak değerlendirilmesi için etiketler. 

tfcd hakkında daha fazla bilgi

https://.../gampad/ad?tfcd=1&iu=/12345/adunit
&sz=728x90&c=12345
npa

Reklam isteğini, kişiselleştirilmemiş
olarak etiketler.

İsteği kişiselleştirilmemiş olarak etiketlemek için özel olarak npa=1 değerini ayarlamanız veya npa'yı (ayarlı değer olmadan) eklemeniz gerekir. Bu parametrenin olmadığı veya npa=0 olarak ayarlanmış reklam istekleri, varsayılan olarak kişiselleştirilmiş reklamlar olur.

Reklam kişiselleştirme hakkında daha fazla bilgi

https://.../gampad/ad?npa=1&iu=/12345/adunit
&sz=728x90&c=12345
vconp MRC Video Ölçüm Kuralları uyarınca önerilir

Oynatıcının, TV yayınına benzer şekilde içerik videolarını sürekli olarak arka arkaya oynatmayı amaçlayıp amaçlamadığını belirtir.

Olası değerler, sürekli oynatma AÇIK ise 2, KAPALI ise 1'dir.

Bu parametre bilinmiyorsa ayarlanmadan bırakılmalıdır.

Sürekli oynatma AÇIK:
vconp=2

Sürekli oynatma KAPALI:
vconp=1

vpa MRC Video Ölçüm Kuralları uyarınca önerilir

Reklamın otomatik oynatma veya tıklama ile başlatılıp başlatılmayacağını belirtir.

Olası değerler, sayfada kullanıcının işlem yapması bekleniyorsa click, video otomatik olarak oynatılıyorsa auto'dur.

Bu parametre bilinmiyorsa ayarlanmadan bırakılmalıdır.

Otomatik oynatma:
vpa=auto

Tıklama:
vpa=click

vpmute MRC Video Ölçüm Kuralları uyarınca önerilir

Video oynatıcının sesi kapatıldığında reklam oynatmanın başlatılıp başlatılmayacağını belirtir.

Olası değerler, sesi kapatılmış için 1, sesi açılmış için 0'dır.

Bu parametre bilinmiyorsa ayarlanmadan bırakılmalıdır.

Sesi kapatılmış:
vpmute=1

Sesi açılmış:
vpmute=0

başa dön 

Özel SDK parametreleri

Aşağıdaki parametreler Google IMA SDK'sı tarafından ayarlanan varsayılanlardır. IMA SDK'yı kullanmıyorsanız ana video etiketinize yalnızca aşağıdaki parametreleri ekleyin.

Mevcut Ad Manager mimarisi, video reklam isteklerinin akışta ve sayfada daha önce gösterilen reklamlarla ilgili bilgiler içermesini gerektirmektedir. Bu bilgiler, geçmişteki etkinliğin genel durumunun anlaşılmasının yanı sıra reklam hariç tutma ve yinelemeler için gerekli hesaplamaların yapılabilmesini sağlar.

Boyutlar, reklam kuralları ve video konumları ile ilgili SDK parametreleri

Parametre Açıklama Örnek değer Gerekli
afvsz

Video reklam alanında görüntülenebilen doğrusal olmayan reklam boyutlarının virgülle ayrılmış listesi.

Bu boyutlar, desteklenen şu boyutlar arasından herhangi biri olmalıdır:

  • 200x200
  • 250x250
  • 300x250
  • 336x280
  • 450x50
  • 468x60
  • 480x90
  • 729x90

Not: IMA SDK'sı kullanılırken bu alanın üzerine yazılır ve alan, nonLinearAdSlotWidth ve nonLinearAdSlotHeight kapsamında olan ve desteklenen tüm boyutlarla doldurulur.

Tüm boyutlar desteklenir:
200x200,250x250,300x250,336x280,450x50,468x60,480x90,728x90

250 gibi maks. genişlik:
200x200,250x250

80 gibi maks. yükseklik:
450x50,468x60

100 gibi maks. genişlik:
//empty; hiçbir değer desteklenmez

Hayır, doğrusal olmayan boyutlar desteklenmediğinde parametre dışarıda bırakılabilir veya boş olabilir.

pod Video içindeki bir kapsülü ifade eder. İlk kapsül için &pod=1; ikinci kapsül için &pod=2 vb. iletin. Rakip hariç tutma, sıklık sınırı ve ilgili özellikler için kullanılır. 3 Hayır, ancak rakip hariç tutma, sıklık sınırı ve ilgili özellikler gibi özelliklerin doğru çalışması için iletilmelidir.
ppos

Kapsül içindeki konumu ifade eder. Tamamlayıcı otomatik doldurma için gereklidir. İlk konum için &ppos=1; ikinci konum için &ppos=2 vb. iletin. Rakip hariç tutma, sıklık sınırı ve ilgili özellikler için kullanılır.

Bu parametre, yalnızca standart kapsüller içindir.

2 Hayır, ancak rakip hariç tutma, sıklık sınırı ve ilgili özellikler gibi özelliklerin doğru çalışması için iletilmelidir.
vpos Reklam isteğinin videodan önce gösterilen reklamdan mı, videonun ortasında gösterilen reklamdan mı, yoksa videodan sonra gösterilen reklamdan mı gönderildiğini belirtir. preroll
midroll
postroll
Hayır
mridx İsteğin videonun ortasında gösterilen reklamlardan hangisinden yapıldığını belirten sayı tabanlı dizin (1., 2., 3. vb.). 2 Hayır
lip

Bir kapsüldeki son konumdan yapılan istek için eklenmesi gerekir.

Bu parametre, yalnızca standart kapsüller içindir.

true Evet (standart kapsüller için)
min_ad_duration
max_ad_duration
Bu iki parametre birlikte dikkate alındığında, milisaniye olarak bir reklamın eşleşmesi gereken süre aralığını belirler.
Tek bir reklam istemek için kullanılır.
15000
30000
Hayır
pmnd
pmxd
Bu iki parametre birlikte dikkate alındığında, milisaniye olarak bir kapsülün eşleşmesi gereken süre aralığını belirler.
Birden fazla reklam (yani kapsül) istemek için kullanılır. *
0
60000
Evet (optimize edilmiş kapsüller için)
pmad Bir kapsüldeki maksimum reklam sayısı * 4 Hayır

* Bu parametreler, gelişmiş video paketine sahip yayıncılar tarafından kullanılabilen optimize edilmiş kapsüllere özeldir. Ayrıca VMAP için kullanılmamalıdırlar (ad_rule=1 olduğunda). 

Diğer SDK parametreleri

Parametre Açıklama Örnek değer Gerekli
scor Her video akışı için oluşturulan bir tam sayıdır. Bu sayının bir akış içinde aynı olması ve sayfa görüntüleme içinde benzersiz olması gerekir. Bir kullanıcı aynı sayfada birden fazla video izliyorsa rakip hariç tutma, sıklık sınırı ve ilgili özellikler için kullanılır. 17 Hayır, ancak rakip hariç tutma, sıklık sınırı ve ilgili özellikler gibi özelliklerin doğru çalışması için iletilmelidir.
vad_type İsteğe karşılık olarak doğrusal bir reklam mı, yoksa doğrusal olmayan bir reklam mı döndürüleceğini belirtir. linear
nonlinear
Hayır
excl_cat Reklam hariç tutma kategorisi. Söz konusu hariç tutma etiketini içeren satır öğelerinin belirli bir reklam isteği için uygun olmasını engeller; cust_params ile çalışır. &custom_params=excl_cat
%3Dairline_excl_label%7C
Hayır

başa dön 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?