Υποβολή αιτήματος σχετικά με το λογαριασμό ενός αποθανόντος χρήστη

Οι χρήστες περιμένουν από την Google να προφυλάσσει τις πληροφορίες τους, ακόμα και σε περίπτωση θανάτου.

Προγραμματίστε τι θα συμβεί στον λογαριασμό σας
Η Διαχείριση ανενεργού λογαριασμού είναι ο καλύτερος τρόπος για να μας υποδείξετε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας, καθώς και αν επιθυμείτε να διαγραφεί ο λογαριασμός σας. Ρυθμίστε την Διαχείριση ανενεργού λογαριασμού για τον λογαριασμό σας.

Υποβάλετε ένα αίτημα για τον λογαριασμό ενός αποθανόντος χρήστη
Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί χρήστες δεν αφήνουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών τους στο διαδίκτυο μετά το θάνατό τους. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τα άμεσα μέλη της οικογένειας και τους εκπροσώπους τους για να κλείσουμε τον λογαριασμό ενός αποθανόντος χρήστη, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παράσχουμε περιεχόμενο από τον λογαριασμό ενός αποθανόντος χρήστη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η πρωταρχική ευθύνη μας είναι να διατηρήσουμε τα στοιχεία των χρηστών μας ασφαλή και απόρρητα. Δεν μπορούμε να παράσχουμε κωδικούς πρόσβασης ή άλλα στοιχεία σύνδεσης. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ικανοποίηση ενός αιτήματος για τον αποθανόντα χρήστη θα λαμβάνεται μόνο μετά από προσεκτική εξέταση.

Τι θέλετε να κάνετε;