Skicka en begäran som gäller en avliden användares konto

Människor förväntar sig att Google håller deras information i säkert förvar, även om de skulle avlida.

Göra upp planer för kontot
Det bästa sättet att ange vem som ska få tillgång till dina uppgifter och om du vill att kontot ska raderas är att använda Hantering av inaktiva konton. Konfigurera Hantering av inaktiva konton för ditt konto.

Begära att få tillgång till en avliden persons konto
Vi är medvetna om att många inte lämnar tydliga anvisningar om hur deras nätkonton ska hanteras efter deras bortgång. I tillämpliga fall kan vi hjälpa närstående familjemedlemmar och andra representanter att stänga en avliden persons konto. Under särskilda omständigheter kan vi tillhandahålla innehåll från en avliden användares konto. I alla dessa fall är vårt primära ansvar att hålla personernas uppgifter säkra och privata. Vi kan inte tillhandahålla lösenord eller andra inloggningsuppgifter. Alla beslut efter begäranden som gäller avlidna användare fattas efter noggrant övervägande.

Vad vill du göra?