Χρησιμοποιώντας ένα νέο τηλέφωνο για να λάβετε τους κωδικούς επαλήθευσης σε 2 βήματα

Εάν αγοράσατε πρόσφατα ένα νέο τηλέφωνο και θα θέλατε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε για να λάβετε κωδικούς επαλήθευσης σε 2 βήματα για το Λογαριασμό σας Google, ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας.
Επιλέξτε το πρόβλημα που σας απασχολεί