Sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của bạn

Nếu bạn không vào được tài khoản, hãy chọn vấn đề áp dụng cho bạn dưới đây. Trình gỡ rối này sẽ hướng dẫn bạn đi qua 5 đến 10 câu hỏi, tùy thuộc vào tùy chọn bạn chọn.

Xin vui lòng chọn vấn đề của bạn:

 • Tôi quên mật khẩu
 • Tôi nghĩ rằng ai đó đang sử dụng tài khoản của mình
 • Tôi quên tên người dùng
 • Tôi biết tên người dùng và mật khẩu của mình, nhưng không thể đăng nhập
 • Tôi không thể đặt lại mật khẩu của mình qua SMS
 • Tôi sử dụng tài khoản Google Apps
 • Tôi gặp sự cố với xác minh 2 bước

Bạn có sử dụng Gmail bằng tài khoản này không?

 • Không

Tên người dùng của bạn có được chấp nhận không?

 • Không

Bạn đang gặp phải loại vấn đề gì?

 • Tôi đang nhận được thông báo lỗi.
 • Trang đang làm mới.
 • Tôi được yêu cầu cung cấp mã xác minh
 • Tôi không thể đăng nhập vào thiết bị hoặc ứng dụng không cần trình duyệt

Hãy chọn thông báo lỗi bạn nhìn thấy:

 • 'Tên người dùng hoặc mật khẩu bạn đã nhập không chính xác'.
 • 'Tính năng cookie trong trình duyệt của bạn bị tắt. Vui lòng bật tính năng này'.
 • 'Địa chỉ email không hợp lệ'.
 • 'Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa'.

Bạn đã nhận được email hỗ trợ mật khẩu chưa?

 • Không

Bây giờ bạn có nhìn thấy thông báo lỗi không?

Bạn vẫn đang nhìn thấy thông báo lỗi phải không?

 • Không

Bạn có đang sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi không?

 • Không

Trang này vẫn đang làm mới phải không?

 • Không

Bạn đã thiết lập xác minh 2 bước chưa?

 • Không

Bạn có gặp bất kỳ sự cố nào trong các sự cố này không?

 • Không thể đăng nhập vào thiết bị hoặc ứng dụng (ví dụ: Outlook hoặc điện thoại Android)
 • Tôi không nhận được mã qua tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại
 • Mã từ Google Authenticator không hoạt động
 • Mã gửi qua tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại không hoạt động
 • Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng không hoạt động
 • Tôi mất hoặc không có quyền truy cập vào điện thoại của mình
 • Tôi gặp sự cố khác

 • Không thể sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc
 • Tôi đang cố đăng nhập nhưng gặp phải lỗi 'tên người dùng và mật khẩu không khớp'
 • Tôi được đăng nhập tự động vào một tài khoản nhưng tôi muốn truy cập tài khoản khác
 • Tôi gặp phải sự cố chuyển hướng vô hạn
 • Tôi không biết tên người dùng của mình

Bạn đang cố đăng nhập vào tài khoản nào?

 • Không thể đăng nhập vào tài khoản Google Apps của tôi
 • Không thể đăng nhập vào tài khoản Google xung đột của tôi

Bạn đang cố đăng nhập vào www.gmail.com hay mail.google.com?

 • Không

Cách này có hiệu quả không?

 • Không

Bạn có gặp bất kỳ sự cố nào trong các sự cố này không?

 • Không thể đăng nhập vào thiết bị hoặc ứng dụng (ví dụ: Outlook hoặc điện thoại Android)
 • Tôi không nhận được mã qua tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại
 • Mã từ Google Authenticator không hoạt động
 • Mã gửi qua tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại không hoạt động
 • Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng không hoạt động
 • Tôi mất hoặc không có quyền truy cập vào điện thoại của mình
 • Tôi gặp sự cố khác