ปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

หากลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ เช่น ลืมรหัสบัญชี โปรดเลือกปัญหาที่คุณพบข้างล่างนี้ เครื่องมือแก้ปัญหานี้จะช่วยคุณพร้อมคำแนะนำขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก

โปรดเลือกปัญหาของคุณ:

 • ฉันลืมรหัสผ่าน
 • ฉันคิดว่ามีบุคคลอื่นกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ของฉัน
 • ฉันลืมชื่อผู้ใช้ของฉัน
 • ฉันทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฉันเอง แต่ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้
 • ฉันรีเซ็ตรหัสผ่านทาง SMS ไม่ได้
 • ฉันใช้บัญชี Google Apps
 • ฉันประสบปัญหาในการยืนยันแบบสองขั้นตอน

คุณใช้ Gmail กับบัญชีนี้หรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

ชื่อผู้ใช้ของคุณได้รับการยอมรับหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

คุณกำลังประสบปัญหาประเภทใด

 • ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • หน้าเว็บกำลังมีการรีเฟรช
 • ฉันกำลังถูกขอให้ระบุรหัสยืนยัน
 • ฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้เบราว์เซอร์

โปรดเลือกข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณกำลังเห็น:

 • "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง"
 • "ฟังก์ชันคุกกี้ของเบราว์เซอร์ปิดใช้งานอยู่ โปรดเปิดใช้งาน"
 • "ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง"
 • "ขออภัย บัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน"

คุณได้รับอีเมลความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่านหรือไม่

 • ได้
 • ไม่ได้

คุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขณะนี้หรือไม่

 • เห็น

คุณยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่หรือไม่

 • เห็น
 • ไม่เห็น

คุณใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์ที่เราสนับสนุนหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

หน้าเว็บยังมีการรีเฟรชอยู่หรือไม่

 • มี
 • ไม่มี

คุณมีการตั้งค่าการยืนยันแบบสองขั้นตอนหรือไม่

 • มี
 • ไม่มี

คุณประสบปัญหาหนึ่งปัญหาใดในรายการเหล่านี้หรือไม่

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน (เช่น Outlook หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์)
 • ฉันไม่ได้รับรหัสทางข้อความตัวอักษรหรือทางโทรศัพท์
 • รหัสจาก Google Authenticator ไม่สามารถใช้งานได้
 • รหัสที่ส่งทางข้อความหรือเสียงไม่ทำงาน
 • รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้
 • โทรศัพท์ของฉันหายหรือฉันไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้
 • ฉันประสบปัญหาอื่นๆ

 • ไม่สามารถใช้หลายบัญชีพร้อมกันได้
 • ฉันพยายามจะลงชื่อเข้าใช้ แต่ฉันได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ตรงกัน"
 • ฉันลงชื่อเข้าใช้บัญชีหนึ่งโดยอัตโนมัติ แต่ฉันต้องการจะเข้าใช้บัญชีอื่น
 • ฉันได้รับการเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่สิ้นสุด
 • ฉันไม่ทราบชื่อผู้ใช้ของฉัน

คุณกำลังพยายามจะลงชื่อเข้าใช้บัญชีใด

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี·Google Apps ของฉันได้
 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ทับซ้อนกันของฉันได้

คุณกำลังพยายามลงชื่อเข้าใช้ที่ www.gmail.com หรือ mail.google.com ใช่หรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

วิธีนี้ใช้ได้ผลหรือไม่

 • ได้
 • ไม่ได้

คุณประสบปัญหาหนึ่งปัญหาใดในรายการเหล่านี้หรือไม่

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน (เช่น Outlook หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์)
 • ฉันไม่ได้รับรหัสทางข้อความตัวอักษรหรือทางโทรศัพท์
 • รหัสจาก Google Authenticator ไม่สามารถใช้งานได้
 • รหัสที่ส่งทางข้อความหรือเสียงไม่ทำงาน
 • รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้
 • โทรศัพท์ของฉันหายหรือฉันไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้
 • ฉันประสบปัญหาอื่นๆ