Giới thiệu về tài khoản xung đột

Bạn đang gặp phải sự cố nào với tài khoản xung đột của mình?

  • Tôi không biết tài khoản xung đột là gì
  • Tôi không thể truy cập tài khoản này
  • Tôi muốn chuyển dữ liệu từ tài khoản xung đột của tôi sang tài khoản Google Apps của tôi
  • Tôi muốn đăng nhập bằng địa chỉ email của Google Apps

Bạn có đang cố gắng đăng nhập vào www.gmail.com hay mail.google.com không?

  • Không

Cách này có hiệu quả không?

  • Không